Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Nosný systém pro pořádkové policisty
10. 09. 2018 | JAN-POLICKY: Za mě rozhodně palec hore!... Tohle tu chybí ...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Wachpolizei – saská odpověď na migrační krizi...
20. 03. 2018 | PETR-KLINOVSKY: REPLY:VETERAN2:69188-1:2018-03-18 22:15:46: K...
Benefiční kalendář olomoucké zásahovky podpoř...
01. 03. 2018 | PETR-MORAVEC: 1. V informaci z popisu:"Policisté ze ZJ...
O dobročinný kalendář zásahové skupiny ZONA j...
28. 02. 2018 | TRNKALINKA: Skvělá práce páni kolegové! Už se těším na da...
UBS zkušenosti s komunikací?
včera | AF13: U nas ted poslali vsechny multisport karty je...
Renta max. na 5 let?
2 dní | TAHAC: Tak mně se ten návrh určitě nelíbí. Konečně j...
Psychotesty k Celní správě
3 dní | EARI: REPLY:VETERAN2:70155-1:2019-02-16 21:43:18: J...
Přeložení na jiné služební místo ve stejné ho...
3 dní | NZK: Jo ak těm memorandum. Kdo měl memorandum, tak...
Policie se lepí na zadek auta
4 dní | SHARK17: Spíš bych to viděl na tu RZ. Pokud by tam byl...
2 kusy 4. TT a 5. TT. na Vysočinu, my dva ku...
6 dní | LEIF: PM...
Mobilní jednotka cizincké policie
6 dní | SARKANOVA: Dobrý den, jsem z Královehradeckého kraje a r...
SON směny
10 dní | APEP: REPLY:JAN-ZIZKA:70125-1:2019-02-09 13:12:30: ...
5.TT, 24 směny Praha NABÍDKA
12 dní | BEN: Jo...
Fyzické testy Olomouc 2018
12 dní | KARLVONBAHNHOF: REPLY:BUROS:70115-1:2019-02-07 07:45:10: Díky...

Četnictvo a potulní cikáni

Znak četnictva
Cikáni, metla venkova. Takto výmluvně nazval svůj článek Alois Somr ve 30. letech minulého století v četnickém a policejním časopisu Bezpečnostní služba, aby upozornil na problematiku tak zvaných potulných cikánů, kteří kočovali z místa na místo a mezi jejich způsob obživy patřilo i páchání rozličných trestných činů. Kdo ale vlastně byli potulní cikáni, jakým způsobem proti nim četnictvo zasahovalo a byly tyto zásahy účinné a úspěšné? Na to vše se pokusí odpovědět následující článek.
Znak četnictva | Foto: Archiv autora

Problematikou potulných cikánů se v časech první Československé republiky zabýval zákon číslo 117 Sbírky zákonů a nařízení ze 14. července 1927, který rovněž přesně definuje, kdo je považován za potulného cikána. Dle paragrafu jedna zmíněného zákona se za potulné cikány pokládají: „cikáni z místa na místo se toulající a jiní tuláci práce se štítící, kteří po cikánsku žijí, a to v obojím případě i tehdy, mají-li po část roku – hlavně v zimě – stálé bydliště".

Hned z prvního odstavce zákona je tak patrné, že první republika nepohlížela na potulné cikány jako na nějaké etnikum, ale jako skupinu obyvatelstva (třeba i různé národnosti, barvy pleti nebo vyznání), která žila specifickým způsobem života, při němž většinou jednotlivé rodiny kočovaly z místa na místo, aniž by měly stálý zdroj příjmu.

V žádném případě pak nelze tento zákon považovat či srovnávat s pozdějšími (protektorátními) zákony, které byly silně ovlivněny rasovými teoriemi, uznávanými v nacistické Třetí říši a které vedly k téměř totálnímu vyhlazení romského etnika na území Protektorátu Čechy a Morava.

Cikánské legitimace

Hlavním účelem zákona o potulných cikánech bylo těmto kočovníkům co nejúspěšněji zabránit páchání trestné činnosti, popřípadě přinejmenším zvýšit šanci na dopadení pachatele. Účinným nástrojem se stala přísná evidence jednotlivých tlup za pomoci takzvané cikánské legitimace, kterou musel vlastnit každý potulný cikán starší 14 let.

Legitimace obsahovala veškeré údaje o daném člověku včetně daktyloskopického záznamu. Pouze na základě cikánské legitimace pak úřady jednotlivým kočovným tlupám vydávaly takzvané kočovnické listy, na pouze jejich základě se mohla celá tlupa bez rizika zatčení pohybovat po území republiky.

Další výhodu, jíž vložil zákon do rukou bezpečnostních orgánů, představovala možnost všech úřadů u potulných cikánů kdykoli provádět antropometrická, daktyloskopická a jiná měření (například zjišťování jizev, vad, tetování a jiných zvláštních znamení), přičemž tlupa byla povinná do zjištění či ověření totožnosti (nejdéle však 14 dnů) zůstat na přikázaném místě.

Zároveň zákon stanovil i relativně přísné podmínky, za kterých mohly jednotlivé tlupy kočovat. Těmi nejdůležitějšími, které měly pomoci především četnictvu sloužícímu na venkově, byly vedle nošení cikánské legitimace především omezení velikosti tlupy pouze na jednu rodinu (nikdy nesměly kočovat a tábořit dvě a více tlup společně), povinnost pravdivě hlásit směr dalšího pohybu, možnost úřadů odebrat cikánské tlupě děti a umístit je na nezbytně nutnou dobu ve státním zařízení nebo možnost úřadů II. stolice zakázat tlupě pobyt na jakémkoli místě.

Cikánská legitimace podle zákona č. 117 Cikánská legitimace Františka Hauera, vydaná v Podbořanech V době, kdy ještě nedošlo k rozšíření fotografií, musel četníkům postačit slovní popis osoby Samozřejmostí u každé legitimace byl i daktyloskopický záznam všech prstů Zpráva o zatčení potulné cikánky Marie Růžičkové Skutková podstata: potulka a žebrota - kolik podobných hlášení bylo asi za ta léta na četnických stanicích v Československu sepsáno?


Četníci v boji s potulnými cikány


Ani takto přísné podmínky však automaticky neznamenaly řešení tohoto velice palčivého problému, o čemž jasně vypovídá i zpráva vrchního strážmistra četnictva Jana Stejskala, sepsaná 30. srpna 1938 na četnické stanici ve Svaté Dobrotivé pro Masarykův podpůrný a vzdělávací fond:

Udávati cikána okresnímu úřadu pro nějaký trestný čin nemá praktického významu, poněvadž cikán nemá stálé bydliště a k úřadu se na vyzvání dobrovolně nedostaví. – S udáním bývá spojeno pátrání po pobytu a mnoho psaní, což zaměstnává četnictvo na úkor důležitější bezpečnostní služby.

Předváděti cikána k okresnímu úřadu za účelem potrestání mohou vykonati jen ti četníci, kteří nemají k okresnímu úřadu příliš daleko. Četníci ze stanic vzdálených od okresního úřadu mohou takové předvedení vykonati jen s největšími obtížemi. Předvedení může býti vykonáno jen v úředních hodinách, což také činí četníkovi obtíže.

V praksi se často stane, že četník i s veškerou intensitou nemůže vše prosaditi tak, aby cikán splnil svou povinnost dle tohoto zákona (myšlen zákon č. 117 Sb. z. a n. – pozn. autora), zejména je-li při zakročování proti cikánské tlupě sám na sebe odkázán. Na pomoc od starosty obce a občanů nelze se spoléhati.
Zdroj: Národní archiv Praha, Muzeum Policie České republiky, wikipedie.cz

Vložil: Pim Burger
Publikováno: 11. 06. 2011


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1.5 / Celkový počet hodnoceni 2Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 6
Diskutovat ke článku.