To že nejde o veřejnoprávní smlouvy vyplývá z podstaty koordinačních dohod: obsahem koordinační dohody je pouze stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Taktéž nejde a nemůže jít o jakýkoliv druh přenášení výkonu státní správy či samosprávy. Místní záležitosti veřejného pořádku totiž spadají na straně obcí do samostatné působnosti (do samosprávné působnosti) a na straně policie spadají pod výkon státní správy jakožto součást ochrany veřejného pořádku obecně, která patří mezi úkoly policie. Je proto třeba nezaměňovat pojem koordinační dohody podle tohoto ustanovení s tzv. koordinačními veřejnoprávními smlouvami jakožto jedním ze základních druhů veřejnoprávních smluv.