Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Lisabonská smlouva

Očekáváte, že nám přinese něco dobrého? Chtěl bych mít důvod věřit, že ano, víte o ní někdo něco? Nebo prostě jen zanikne suverenita a svrchovanost našeho státu a staneme se součásti superstátu Evropské Unie?
KAREL-150 :: Datum založení: 03. 10. 2009 :: celkem 1 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu POOKY 19:31:34 03. 10. 2009
Pooky.jpg
Lisabonská smlouva (LS) byla podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu a podle svých příznivců má zajistit efektivní fungování EU do budoucna. Ve skutečnosti je ale Lisabonská smlouva tou samou (odmítnutou) euroústavou, jen v novém balení. To potvrzuje řada výroků čelných představitelů EU, z nichž uvádím jeden za všechny: »Nová evropská smlouva je totéž co odmítnutá ústava - jen formát se změnil, aby bylo možné vyhnout se referendům. Všechny návrhy ústavní smlouvy lze najít v kompletní podobě Lisabonské smlouvy, jsou jen v jiném pořadí a vloženy do starých smluv«. Autorem tohoto výroku je »otec odmítnuté euroústavy« Valéry Giscard d'Estaing. Politické elity už si ale daly záležet na tom, aby se neopakovaly chyby z tvorby euroústavy, proto text nové Lisabonské smlouvy již není tak přímočarý a nenazývá věci a jevy pravý mi jmény, aby zbytečně neprovokoval. Úřednický jazyk textu smlouvy je tak fádní a nesrozumitelný , aby odradil větší část zájemců už od četby. Obsah změn je vtěsnán do stávajících smluv tak, aby je bylo možné vydávat za jednu z mnoha revizí, a aby bylo možné vyhnout se referendům. Výčet všech negativních a sporných bodů LS přesahuje možnosti tohoto článku, ale pro pochopení závažnosti a nebezpečnosti Lisabonské smlouvy pro ČR se musím o některých přece jen zmínit. Lisabonská smlouva velmi výrazně rozšiřuje počet oblastí, v rámci kterých se bude uplatňovat hlasování kvalifikovanou většinou. Tohle hlasování se má tak stát pravidlem, přičemž jednomyslnost hlasování (veto členského státu) má být jen výjimkou. Zde je třeba si uvědomit, že nad oblastmi, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou, ztrácí ČR kontrolu. Zde může být rozhodnuto »o nás bez nás« ' a jsme tak vázáni i rozhodnutími, která byla přijata proti naší vůli. Lisabonská smlouva připravuje cestu k vytvoření evropské prokuratury a vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce, který by měl mít k dispozici i evropskou policii, které bude umožněno zasahovat ve všech členských zemích EU. Nově přináší Lisabonská smlouva také možnost centralizované zahraniční politiky EU, a tak vytvořit v třetích zemích jakési ambasády EU, které v budoucnu by mohly nahradit i ambasády členských států EU. V tomto případě čeští zákonodárci by měli při ratifikaci velmi pečlivě zvážit, zda je vhodné vytvořit základy pro budoucí jednotu zahraniční politiky EU, která by nahradila samostatnou činnost členských států EU vůči třetím zemím. V oblasti obrany přináší Lisabonská smlouva takové změny, které posouvají EU k vojenskému paktu a k vytvoření unijních vojenských jednotek. Lisabonská smlouva v nebývalé míře vytváří prostor pro posilování Unie mimo postupy obvyklé v mezinárodním právu a mimo demokratickou kontrolu na národní úrovni. Bez jakékoliv další revize zakládacích smluv mezinárodní smlouvou může tak být vytvořena i zcela jiná Evropská unie než ta, kterou známe dnes. Lisabonská smlouva už dnes posvěcuje aktivistické judikatury Evropského soudního dvora (ESD), které mohou mít nebývalý a nepředvídatelný rozměr. K LS bylo také připojeno velmi nešťastně formulované prohlášení členských států o přednosti evropského práva před právem členských států. Zvláštní a ne zcela jasnou úlohu může Lisabonská smlouva sehrát také v opětovném otevření diskuse o platnosti Benešových dekretů a ve znejistění majetkových vztahů v ČR. Po ratifikaci LS se vlastnické spory přesunou k Soudnímu evropskému dvoru v Lucemburku a právní experti nevylučují, že může dojít k jiným závěrům, než k jakým došel Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. I z tak malého výčtu lze odvodit, že ve skutečnosti jde o návrat imperialismu velkých evropských zemí - jen se prosazuje jinými prostředky. Přijetím Lisabonské smlouvy budou tak vytvořeny faktické podmínky pro evropský superstát, kde členské země mohou být jen pouhý mi regiony. Právě Lisabonská smlouva má těm větším národům zajistit praktickou hegemonii a pokusit se o revizi poválečného uspořádání. Malé státy v EU mají tak být zcela zjevně paralyzovány. Ratifikace LS ještě nebyla dokončena, dokonce byla irský m referendem 12. června jednoznačně zpochybněna a odmítnuta, ale vrcholné orgány EU i Evropského parlamentu se chovají, jakoby byla hotovou věcí. Rozhodně si nepřeji policejní evropský superstát, který bude diktovat jak se má »demokraticky hlasovat« a ostatní se budou muset »v zájmu míru« podřídit. Kromě toho mám z LS spíše pocit, že už začal rozpad EU, o kterém ale ještě nikdo neví. Je smutné, že právě ČSSD si vzala za cíl podpořit ratifikaci Lisabonské smlouvy, ale od poslanců ČSSD, kteří v květnu svými hlasy v PS umožnili navýšit český vojenský kontingent v Afghánistánu, nemohu ale také nic jiného čekat. Už jen úvahy ČSSD o handlu amerického radaru za Lisabonskou smlouvu vyvolávají potřebu být ve střehu, protože tady opravdu asi něco smrdí. Jen je škoda, že voličům ČSSD tohle ještě nedochází. Snahou mého článku je především vyvolat a rozproudit veřejnou diskusi o Lisabonské smlouvě, protože v případě její ratifikace bude jen otázkou dalších let, kdy historici v budoucnosti mohou odsoudit všechny naše zákonodárce, kteří svým hlasem podpoří ratifikaci a označit je za vlastizrádce. Do ratifikace zbývá jen několik málo týdnů. Využijme tedy toho času, aby lid naši země věděl, oč skutečně jde, a aby bylo využito všech legitimních prostředků k tomu, aby byl vytvořen soustředěný tlak na všechny naše zákonodárce, aby postupovali především v zájmu ČR. Jako jediné pozitivum Lisabonské smlouvy vidím v čl. 49a, který výslovně uznává jednostrannou možnost vystoupení z EU. Myslím, že sázkové kanceláře již nyní mohou přemýšlet nad vypsáním sázek, který členský stát EU jako první využije této možnosti. autor: Věstislav Křenek zdroj: Haló noviny ---------- Tak že též se přidávám k výroku: Jako jediné pozitivum Lisabonské smlouvy vidím v čl. 49a, který výslovně uznává jednostrannou možnost vystoupení z EU. Jediné pozitivum Lisabonské smlouvy.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio