Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Jednání UBS a MV

Dne 17. srpna 2010 od 13.00 do 14.00 hodin se uskutečnilo jednání ministra vnitra s představiteli odborové organizace Unie bezpečnostních složek MV, předsedou UBS Plechatým Milošem a místopředsedou Alešem Lehkým. UBS požádala ministra, aby vysvětlil některé připravované kroky propouštění v bezpečnostních složkách, snižování mezd a výdajů, zeštíhlení cizinecké policie, vysvětlení pojmu odměňování policistů /odměny těch nejschopnějších/ a konečně novela zákona o služebním poměru. Ministr vnitra ubezpečil, že k propouštění příslušníků nedojde, jen k zeštíhlení cizinecké policie, policejního prezidia a ministerstva vnitra. Potvrdil snížení mezd na rok 2011 o 10% z tarifních tříd, avšak resort vnitra jako jediný při jednáních s koaličními partnery na léta 2012–2014 získal výjimku, která garantuje, že v těchto letech, na rozdíl od dalších ministerstev, nebude rozpočet snižován. V odměňování policistů vidí ministr vnitra zefektivnění práce a větší snahu při odhalování trestných činů, možnost dostat se na úroveň /těch schopných policistů/ i na větší plat než je tomu doposud. Novela zákona o sl. poměru jak nastínil se zřejmě připravuje, ale neměla by se týkat paragrafu upravujícího podmínky propouštění. UBS přivítala, že nedojde k propouštění příslušníků bezpečnostních složek, avšak nesouhlasí s zeštíhlením již tak zeštíhlené cizinecké policie, oproti snížení počtu na policejním prezidiu a ministerstvu vnitra. Nesouhlasí se snížením 10% z tarifních tříd, protože již tak byly policistům odebrány mzdové prostředky, což se projevila na výplatách řádově o 2000,-Kč na rizikovém příplatku a směnnosti. Žádá ministra vnitra o potrestání těch, kteří špatným hospodařením zavinili toto snižování, což bylo ministrem přislíbeno. Podivil se nad tím, jak je možné, že některé kraje s přidělenými prostředky vycházejí a některé museli sáhnout policistům na platy. Přislíbil v tomto nápravu s tím, že si svolá jednotlivé krajské ředitele a nechá si objasnit celou situaci kolem snížení platů těmito prostředky. Odměňování policistů vidí UBS jako utopii ministra z neznalosti věci, nevycházející z reality. Odměňováni budou zas jen ti, co zastávají vyšší funkce, nebo bezprostředně přitakávají a na výkon služby dojde jen velmi malé množství těchto prostředků. Lépe tento fond uvolnit na umírnění již připravovaného snížení z tarifních tříd a zastavit toto odměňování. S novelou zákona o služebním poměru UBS souhlasí, jen je třeba společně s dalšími odborovými svazy tuto novelu řádně připravit a obnovit komisi pro tuto novelu, řádově do jednoho roku. Bez přítomnosti této komise složenou z odborových organizací novelu zákona o služebním poměru UBS odmítá. UBS dále apelovala na ministra vnitra, aby v co nejkratší době proběhl nezávislý audit na MV a PP, kde je možno najít obrovské úspory. Výběrová řízení nejsou průhledná a zde dochází k obrovským ztrátám. Ministr přislíbil tento audit a požádal UBS o spolupráci, aby pokud ví o některých výše zmiňovaných výběrových řízeních na jakékoli materiální vybavení, nákupy nemovitostí, nebo jiné důležité pochybné řízení, toto ministrovi předložila. K otázkám povodní došlo k rozčarování UBS, že nyní je zcela jasné, že 150 hodin přesčasových nebyly tyto hodiny vytvořeny na krizové situace a živelné pohromy, ale na účelné zneužívání těchto hodin. Pokud by tomu tak bylo a názorná ukázka leží přímo před námi, byli by policisté na tuto živelnou pohromu ve větším počtu odveleni, byť na práci v zátopových oblastech a pomohli tak lidem v postižených oblastech jako hasiči a vojsko. Někteří se na tento postup nemohou dívat a jako dobrovolníci, kteří si uvědomují svou povinnost, odjíždějí do těchto oblastí pracovat ve vlastním volnu nebo dovolené. V tomto případě nemusí vůbec 150 hodin přesčasových, v zákoně být. Unie bezpečnostních složek MV se rozhodně přidá k protestu proti snižování mezd příslušníkům bezpečnostních složek o 10% z TT, protože jak již bylo výše psáno, policistům je již nyní snížen plat a v tomto směru by byli potrestáni na svých výplatních páskách podruhé. Nemůžeme platit za ty, co způsobili finanční krizi a za ty, co rozkrádali stát. Je zcela zřejmé, že pokud ministr financí potřebuje úsporu, sáhne jen na platy státních zaměstnanců. Tím odměňuje právě ty, co se na finanční krizi, rozkrádání státu podíleli a trestá právě ty poctivé, co se snaží pomáhat lidem byť za cenu vlastního zdraví a života. Poslední dny potvrdili, že pokud by tyto složky neexistovaly, nebylo by možné postiženým lidem pomoci. Pokud vláda smýšlí opačně, pak tu není pro lid, ale pro své stále plnější nenasytné kapsy, které nazývá „úsporná opatření“. Předseda Unie bezpečnostních složek MV Plechatý Miloš
UBS-MILOS :: Datum založení: 18. 08. 2010 :: celkem 1 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu MARGARIT 19:17:57 12. 02. 2011
default.png
Bohužel kariérní řád nástupem úsporných drastických opatření zaniká a vytváří se tu nová protináborová kampaň "odejdi nebo tě donutí odejít". Vztahy na pracovišti už mnoho měsíců připomínají hřbitovní prostředí, kde vládne atmosféra strachu a nejistoty. Škrty probíhají na všech urovních a budoucnost tohoto spolku nebude příjemná.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio