Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

(REDAKCE)

Četnická zpověď Aloise Stani - videorozhovor
Alois Staňa před svým domem v Kanadě
Foto: Archiv Aloise Stani

(VIDEO V ČLÁNKU) Již několikrát uveřejnil server Policista.cz přepis rozhovoru s bývalým protektorátním četníkem panem Aloisem Staňou. Dnes dostanou všichni návštěvníci našeho webu příležitost poznat tohoto výjimečného člověka osobně a dozvědět se nejen o příběhu jednoho muže, ale rovněž něco ze staré četnické moudrosti, která má jistě co říci i dnešním policistům – byť už nenosí zelenošedé uniformy a přilbu.

Autor: Redakce
Publikováno: 22. 04. 2011
zpět na článek

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu PETR-KLINOVSKY 09:09:41 02. 05. 2011
default.png
HAMMER [2011-04-30 17:00:55]: Dobré ráno. Právě, že co mám zkušenost se starými lidmi (nebo lidmi všeobecně), kteří žijí jinde než v ČR, tak jsou ochotni uznat své omyly velice snadno. A pan Staňa rozhodně patří mezi ně. Ale znám takové lidi i u nás. Je to jen o člověku a jeho sebereflexi.

Pokud jde o přístup k veteránům, tak je to opravdu tristní, ale bohužel to není pouze tím, že by všude seděli bývalí bolševici, jak je nazýváš, ale rovněž nezájmem generací současných.

Nicméně i proto je tu Policista.cz, aby ukázal i mladším ročníkům, i že česká policie má bohatou tradici, na níž může navazovat.

A samozřejmě - panu Staňovi pozdravy velice rád vyřídím.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 17:00:55 30. 04. 2011
default.png
PETR-KLINOVSKY [2011-04-30 13:07:40]: Aha, tak pardon, ale vykat mi ani tak nemusíš.
Petře, už jsi viděl staré lidi měnit názor? Mnozí se nechali doma vykrást díky klíčku pod květináčem na venkovním parapetu než uvěřili, že je někdo takového jednání schopný.
Nebo takto: kolikpak lidí jsi viděl přiznat, že něco v životě názorově nezvládli, že se nechali klamat? Hodně málo, viď?
Já jsem za bolševika věřil, že socialismus je lepší kapitalismu, že žijeme líp než na západě... a další magořiny.
Jinak k tebou popisovanému přístupu policie ke svým veteránům: Petře, musím tě upozornit, že policie je dodnes plně ovládána bolševiky. Pro ty je takový četník jako kolega Staňa grázl a třídní nepřítel. Nevím čemu se divíš.
Vyřiď kolegovi moc pozdravů od řadových kolegů z Česka a taky naši úpřimnou závist kde žije on a kde my.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu PETR-KLINOVSKY 13:07:40 30. 04. 2011
default.png
HAMMER [2011-04-30 09:11:17]: Dobré dopoledne. První věc - já nemám s policií nic společného. Druhá věc, pan Staňa rozhodně necítí žádnou marnost a ani neomlouvá něco, co nemohl ovlivnit. Spíše naopak. Tehdy by se bránil, dnes po 70 letech to vidí vzhledem ke svým zkušenostem a znalostem jinak.

Pokud jde o jeho vztah k České republice jako ke státu, nepovažuje jí už dávno za svůj domov, spíše se na ní kouká s despektem vzhledem k vývoji po 89. roce a vzhledem ke svým zkušenostem s Čechy, kteří zde celou dobu, kdy se on probíjel v Kanadě, žili a většina se z něj po léta snažila pouze vymámit valuty.

Takže opravdu žádný pocit viny nebo ztracené cti. Pan Staňa je realista a moudrý člověk, tomuto státu odevzdal, co mohl a stát se mu odvděčil po roce 48 uvězením v pracovním táboře, pak vyhnanstvím, kdy od svých 26 let už nikdy nespatřil své rodiče a dokonce jim ani pod svým jménem nesměl psát dopisy a po roce 89 se od našeho státu nedočkal ani omluvy či uznání. Což trvá dodnes.

Když jsem se snažil, aby mu policie k 90. narozeninám poslala alespoň nějaký děkovný dopis na hlavičkovém papíře policie, narazil jsem pouze na bariéru mlčení a ignoranství, protože nikdo o takové lidi nejeví zájem .

Proto ještě jednou opakuji - pan Staňa není a nikdy nebyl k nikomu zahořlý či dokonce frustrovaný, nikdy se nedomáhal nějakého vděku tohoto státu a nikdy nic nežádal, ale zároveň rozhodně necítí žádnou vinu na událostech podzimu 1938 a po dlouholetém studiu je prostě toho názoru, že nebojovat bylo to ne nejlepší, ale to nejlogičtější. A já osobně jeho názor sdílím.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 09:11:17 30. 04. 2011
default.png
Kolego, nevykej mi! Díkec!
Samozřejmě já tyhle řeči slyšel od spousty lidí, ale když se s nima chvíli na to téma bavíš, tyhle řeči (jak jsme se stejně nemohli bránit) oni vedou z pocitu jakési marnosti, omluvy neexistující vlastní viny na selhání obrany vlasti, obrovské potupy která následovala spojené navíc s totální bezmocí proti nacistickému teroru. Když si tito lidé uvědomili, jakou jsme měli skvěle vycvičenou, odhodlanou a skvěle vyzbrojenou a početnou armádu, propracovaný v té době super moderní systém boje, a jak jsme se bránit skutečně mohli, frustrace spolu s němým vztekem ještě vzrostla. Tomuto národu Benešova slabost zlomila nadlouho vaz. Oni tihle pamětníci cití, že jako generace zodpovědná za obranu vlasti, národní hrdosti a další velmi důležité věci pro zdravý rozvoj národa, selhali. To selhání bylo tak veliké a zlomení vazu morálky a duchu Čechů tak silné, že dodneška nejsme schopni říct jasně, že bránit jsme se samozřejmě mohli a měli. Nikdo přece nikomu nedává žádné záruky a nikdo takové záruky nemůže vážně požadovat, že při vlastní obraně vyhraje, ale bojovat musíte. Že dneska vidíme z nových materiálů, že Hitler by skončil špatně je jedna věc, oni to tehdy nevěděli, ale nevěděli ani to, že zatímco naše vojenské špičky uvažují moderně, Hitler svoje generály vedl jako totální idiot. My jsme byli jediná země schopná mu vojensky úspěšně vzdorovat.
jeho problém nebyla ale síla branné moci, nábrž ekonomika stojící na hraně krachu - odtud jeho požadavek v plánu Zelený na maximálně třítýdenní boje - plus další požadavky: čs. armáda nesměla mobilizovat, Henlein měl obsadit pevnosti v Krušných horách a na Šumavě a jeho jednotky se nemohly soustřeďovat do nástupních prostorů (vyvolalo by to mobilizaci čs. armády) ale útočit z míst své dislokace.
Pokud tedy shrneme, kdo držel trumfy v rukou v září 1938:
- čs armáda měla za sebou výkonnou ekonomiku - ČSR byla desátým nejvyspělejším státem světa - Německo od roku 1934 tajný státní rozpočet a dluhy astronomických výšek - ekonomika na dně
- čs armáda měla moderní velení založené sice na původně Francouzské škole, ale na rozdíl od ní zcela přepracované, kombinující dosud neznámý systém palebných systémů s pohyblivými zálohami
- čs armáda byla početně silnější než Wehrmacht
- čs.armáda měla veškerou svou výzbroj miminálně stejně kvalitní jako Němci, většinu však kvalitnější a to včetně stíhačů, protože Me-109 verzí B,C,D měly horší letové parametry než naše dvouplošné Kravky.
- německé letectvo nemělo kapacity a už vůbec ne pumy na nějaké zničení našeho zbrojního průmyslu, ono ho nemělo ještě v září 1939 ve válce proti Polsku.
- němečtí generálové čekali na první nezdar Hitlera, který ještě neměl tak silnou pozici jako později, aby ho svrhli a podle jejich pamětí by byl Hitlerův plán postupného nasazování osádek jednotlivých útvarů za sebou znamenal pro Wehrmacht jatka před důmyslným systémem křížové palby mezi našimi pohrančiními byť nedokončenými pevnostmi. V podstatě by to byly závody mezi rychlostí dodávání munice pro Němce nezranitelným čs. pevnostem a rychlostí přísunu živého německého masa na porážku.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu PETR-KLINOVSKY 20:06:04 29. 04. 2011
default.png
HAMMER [2011-04-29 16:21:51]: Dobrý den, pokud jde o Váš údiv, jak může pan Staňa popisovat něco, co v roce 1938 nemohl vědět, tak on nikdy a nikde netvrdil, že tyto skutečnosti znal v roce 1938. Tyto jeho poznatky vychází nejen z dlouholetého studia různých knih a materiálů, ale rovněž z jeho životních zkušeností či lépe řečeno z rozhovorů s různými lidmi.

Ve věznici v Chebu seděl s několika prvorepublikovými generály a politiky, jeho dlouholetým přítelem byl poslanec národního shromáždění Ota Hora, ve věznici v Litoměřicích potkal dalšího československého generála, po útěku do Německa, když zastával v uprchlickém táboře velitele táborové policie, se poznal s dalšími mnoha důstojníky československé armády, synovcem prvorepublikového ministra zahraničí a historika Kamila Krofty a v neposlední řadě byl i přítel historika Bořivoje Čelovského, autora (mimo jiné) slavné knihy Mnichovská dohoda, v níž tento významný autor čerpá z českých, francouzských, německých a anglických archivů.

A přestože to zcela nesouvisí s tématem, tak vedle všech těchto významných lidí potkal pan Staňa ve svém životě nejen např. vraha ministra Aloise Rašína Josefa Šoupala, ale osobně se znal (a přátelil) s dnes již legendárním zakladatelem a propagátorem mechanoskopie četníkem Ladislavem Havlíčkem, který svůj nelehký život ukončil v Chicagu.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 16:21:51 29. 04. 2011
default.png
Mě zarazilo to, jak tento pamětník od nás popisuje, co tehdy v roce 1938 nemohli vědět - jak by nás Hitler obcházel přes Moravskou bránu z jihu a severu. To byl předpoklad čs. generálů o vedení způsobu moderní války, nikoliv záměr Hitlera. Hitler o tomto způsobu vedení války pro ČSR vůbec neuvažoval. Čs armáda byla připravena na vedení moderní války, Wehrmacht na vlastní jatka.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu IVAN-KOLARIK 06:24:10 29. 04. 2011
default.png
Dovolte mne, abych podekoval redakci za opublikovani tohoto velice zajimaveho a z historickeho hlediska duleziteho dokumentu. Pane Stana, hluboce si Vas vazim a pred Vami smekam. A preji Vam pevne zdravi a jeste mnoho stestnych let ve Vasi dnes jiz ne tak nove vlasti.
Srdecne zdravi Vas o neco mladsi kolega z Melbourne.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio