Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Vyslání ke studiu při výkonu služby - práva a povinnosti, dle zákona č. 361/2003 Sb.

Dobrý večer vážení kolegové. Chtěl bych Vás požádat o radu, případně o Vaše zkušenosti. Na moji žádost mně bylo uděleno služební volno na studium při výkonu služby, tak jak je uvedeno v § 73/2,b), zák. č. 361/2003 Sb., a to bez jakéhokoliv omezení. Ovšem hned na začátku se vyskytly nepříjemnosti, v podobě výkladu paragrafového znění. Snad ještě dodám, že jsem požádal o služební volno až na konci 5. semestru, čili téměř v polovině 3. ročníku studia. První problém, který se vyskytl, bylo "okamžité" převedení do praxe, čili rozhodnutí o udělení služebního volna nastalo v průběhu měsíce listopadu, avšak § 73/2,b,1) již nemohu naplnit (služební volno nezbytně nutném k účasti na studijních soustředěních a konzultacích), jelikož rozhodnutí mně bylo doručeno v 3/4 měsíce. Podobná věc se vyskytla jako problém i v měsíci prosinci, kdy jsou již naplánované služby, nadřízený se odkazuje na EKIS a složité předělávání služeb a tudíž opět nebude naplněno výše uvedené paragrafové znění, související se služebním volnem. K tomu ovšem dojde k nenaplnění dalšího bodu, a to konkrétně § 73/2,b,3) (2 dny na přípravu a vykonání každé zkoušky). V uvedených věcech mně jde především o to, že v uvedeném paragrafu, pod odstavcem č.3 se hovoří: "Služební volno při studiu podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 se čerpá během celého školního nebo akademického roku. Jestliže jej příslušník nevyčerpá z důvodu překážky na jeho straně, nárok na studijní volno zanikne. Nemohl-li příslušník služební volno vyčerpat pro překážky na straně bezpečnostního sboru, může je čerpat v následujícím školním nebo akademickém roce." Pokud tedy přistoupím na uvedený systém "půl měsíce pryč a na prosinec jsou již naplánované služby", tak se připravím (v mém případě) o 6 dní, na které mně připadá služební volno, z důvodu účasti na konzultacích a minimálně 4 dny, které připadají na vykonání zkoušek. Dohromady tedy 10 dní. Původně jsem se s tím chtěl smířit, abych zbytečně nedělal dusno tam, kde nechci, protože všichni vedoucí funkcionáři, přes které prošla má žádost, s ní souhlasili a služební volno mně umožnili. Ovšem háček je v tom, že ihned v § 74 se hovoří o povinnosti setrvat po ukončení studia ve služebním poměru (nemám záměr odcházet, ale jde o princip "co kdyby") a v případě odchodu příslušníka je povinen uhradit bezpečnostnímu sboru náklady spojené se studiem nebo studijním pobytem. Dále je v § 74/3 hovořeno: "Náklady spojené se studiem nebo studijním pobytem obsahují služební příjem poskytnutý příslušníkovi po dobu služebního volna při studiu". Z výše uvedeného je patrné, že pokud nepůjdu jasně pro svá práva, tak mně zůstanou na bedrech pouze povinnosti. Doplním ještě další ustanovení příslušného zákona a to § 75/1) "Služební volno se poskytuje příslušníkovi ve dnech, které jsou podle předem stanoveného rozvrhu směn jeho dny služby. Čerpá-li služební volno určené počtem dnů příslušník s dobou služby rozvrženou nerovnoměrně, považuje se za 1 den čerpání služebního volna doba uvedená v § 52 odst. 2." Ihned přiskočím k uvedenému § 52, v jehož odstavcích se uvádí: "(1) Základní doba služby příslušníka činí 37,5 hodiny týdně. Příslušníkovi lze na jeho žádost stanovit kratší dobu služby v týdnu. (2) Za týden výkonu služby příslušníka se považuje doba, v níž byla konána služba v rozsahu základní doby služby v týdnu podle předem stanoveného rozvržení doby služby. Za 1 den výkonu služby se považuje jedna pětina rozsahu doby uvedené ve větě první." Při přečtení výše uvedeného a "mých" 10 dní (6 přednášek a 2 zkoušky po 2 dnech na přípravu), na které mám dle uvedeného § 73 nárok, bych se "okradl" o 75 hodin služebního volna, které se počítají do povinností příslušníka a případných nákladů za umožnění studia v § 74. Z toho je tedy zřejmé, že ačkoliv mám od 1/2 listopadu, do konce roku 2012, nárok na 75 hodin služebního a placeného volna, tak bych si toto volno, "v rámci dobrých vztahů a vyhnutí se konfliktu" nevybral a odpracoval plnou pracovní dobu. Ještě snad dodám, že jsem uvedenou věc telefonicky konzultoval s Personálním oddělením, kdy jsem se dozvěděl, že vše je na vedoucím, který mně volno dát může a i nemusí a dále jsem se dozvěděl, že nemám nárok na to, abych si "vymáhal vybrání" služeb (myšleno ubrání z fondu pracovní doby - těch 75 hodin), s uvedením, že pokud mně vyjde přednáška na VŠ či zkouška na dny, do kterých nebudu mít naplánovanou službu, tak mně nikde žádnou službu "neuberou". V podstatě jsem to pochopil tak, že pokud si dám vedoucímu požadavek, kde budou datq zkoušek a přednášek, tak dle personalistky, bude zcela v pořádku to, že mně budou naplánovány služby tak, že na přednášky a zkoušky budu mít volno, ale oddělám celý měsíční pracovní fond, v plné výši, jako kdokoliv jiný, kdo není vyslán ke studiu při výkonu služby. Jde dle mého o naprosté překrucování výše uvedených paragrafů, kdy by mně vznikly pouze povinnosti. To by pak vyslání ke studiu, tak jak je uvedené v příslušném zákoně pozbylo jakéhokoliv smyslu, protože bych se stal "čistým" dlužníkem, bez toho abych cokoliv využil. Snad ještě v rychlosti dodám, že mi bylo personalistkou sděleno, že i můj výklad § 73/2,b,2), kde se píše, že "na žádost příslušníka lze udělit 14 dnů v každém akademickém roce" je mylný a to v tom smyslu, že jsem se domníval, že mám nárok na 14 dní, či poměrnou část (studium ve 3. ročníku začalo v září a končí v květnu - to jest 9 měsíců a v případě počítání poměru bych měl nárok na cca 10 dní), mně bylo sděleno, že mám nárok na 1/2 - tedy 7 dní. Proto se Vás ptám, zda jste se někdo s podobnou zkušeností setkali a jak jste to vyřešili, případně co byste mně poradili (jak postupovat) a především, zda je má domněnka výkladu uvedených paragrafů správná nebo se mýlím. Děkuji předem za každou radu, pomoc či pouhý komentář.
BLUEBERRY :: Datum založení: 24. 11. 2012 :: celkem 1 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu BLUEBERRY 21:34:24 24. 11. 2012
default.png
Prosím o smazání uvedeného příspěvku - téma jsem přesunul do "Studium a výcvik u PČR" - díky a omlouvám se za duplicitu.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio