Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Vyslání ke studiu při výkonu služby - práva a povinnosti podle zákona č. 361/2003 Sb.

Dobrý večer Vážení kolegové. Chtěl bych Vás požádat o radu, případně o Vaše zkušenosti. Na moji žádost mně bylo uděleno služební volno na studium při výkonu služby, tak jak je uvedeno v § 73/2,b), zák. č. 361/2003 Sb., a to bez jakéhokoliv omezení. Ovšem hned na začátku se vyskytly nepříjemnosti, v podobě výkladu paragrafového znění. Snad ještě dodám, že jsem požádal o služební volno až na konci 5. semestru, čili téměř v polovině 3. ročníku studia. První problém, který se vyskytl, bylo "okamžité" převedení do praxe, čili rozhodnutí o udělení služebního volna nastalo v průběhu měsíce listopadu, avšak § 73/2,b,1) již nemohu naplnit (služební volno nezbytně nutném k účasti na studijních soustředěních a konzultacích), jelikož rozhodnutí mně bylo doručeno v 3/4 měsíce. Podobná věc se vyskytla jako problém i v měsíci prosinci, kdy jsou již naplánované služby, nadřízený se odkazuje na EKIS a složité předělávání služeb a tudíž opět nebude naplněno výše uvedené paragrafové znění, související se služebním volnem. K tomu ovšem dojde k nenaplnění dalšího bodu, a to konkrétně § 73/2,b,3) (2 dny na přípravu a vykonání každé zkoušky). V uvedených věcech mně jde především o to, že v uvedeném paragrafu, pod odstavcem č.3 se hovoří: "Služební volno při studiu podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 se čerpá během celého školního nebo akademického roku. Jestliže jej příslušník nevyčerpá z důvodu překážky na jeho straně, nárok na studijní volno zanikne. Nemohl-li příslušník služební volno vyčerpat pro překážky na straně bezpečnostního sboru, může je čerpat v následujícím školním nebo akademickém roce." Pokud tedy přistoupím na uvedený systém "půl měsíce pryč a na prosinec jsou již naplánované služby", tak se připravím (v mém případě) o 6 dní, na které mně připadá služební volno, z důvodu účasti na konzultacích a minimálně 4 dny, které připadají na vykonání zkoušek. Dohromady tedy 10 dní. Původně jsem se s tím chtěl smířit, abych zbytečně nedělal dusno tam, kde nechci, protože všichni vedoucí funkcionáři, přes které prošla má žádost, s ní souhlasili a služební volno mně umožnili. Ovšem háček je v tom, že ihned v § 74 se hovoří o povinnosti setrvat po ukončení studia ve služebním poměru (nemám záměr odcházet, ale jde o princip "co kdyby") a v případě odchodu příslušníka je povinen uhradit bezpečnostnímu sboru náklady spojené se studiem nebo studijním pobytem. Dále je v § 74/3 hovořeno: "Náklady spojené se studiem nebo studijním pobytem obsahují služební příjem poskytnutý příslušníkovi po dobu služebního volna při studiu". Z výše uvedeného je patrné, že pokud nepůjdu jasně pro svá práva, tak mně zůstanou na bedrech pouze povinnosti. Doplním ještě další ustanovení příslušného zákona a to § 75/1) "Služební volno se poskytuje příslušníkovi ve dnech, které jsou podle předem stanoveného rozvrhu směn jeho dny služby. Čerpá-li služební volno určené počtem dnů příslušník s dobou služby rozvrženou nerovnoměrně, považuje se za 1 den čerpání služebního volna doba uvedená v § 52 odst. 2." Ihned přiskočím k uvedenému § 52, v jehož odstavcích se uvádí: "(1) Základní doba služby příslušníka činí 37,5 hodiny týdně. Příslušníkovi lze na jeho žádost stanovit kratší dobu služby v týdnu. (2) Za týden výkonu služby příslušníka se považuje doba, v níž byla konána služba v rozsahu základní doby služby v týdnu podle předem stanoveného rozvržení doby služby. Za 1 den výkonu služby se považuje jedna pětina rozsahu doby uvedené ve větě první." Při přečtení výše uvedeného a "mých" 10 dní (6 přednášek a 2 zkoušky po 2 dnech na přípravu), na které mám dle uvedeného § 73 nárok, bych se "okradl" o 75 hodin služebního volna, které se počítají do povinností příslušníka a případných nákladů za umožnění studia v § 74. Z toho je tedy zřejmé, že ačkoliv mám od 1/2 listopadu, do konce roku 2012, nárok na 75 hodin služebního a placeného volna, tak bych si toto volno, "v rámci dobrých vztahů a vyhnutí se konfliktu" nevybral a odpracoval plnou pracovní dobu. Ještě snad dodám, že jsem uvedenou věc telefonicky konzultoval s Personálním oddělením, kdy jsem se dozvěděl, že vše je na vedoucím, který mně volno dát může a i nemusí a dále jsem se dozvěděl, že nemám nárok na to, abych si "vymáhal vybrání" služeb (myšleno ubrání z fondu pracovní doby - těch 75 hodin), s uvedením, že pokud mně vyjde přednáška na VŠ či zkouška na dny, do kterých nebudu mít naplánovanou službu, tak mně nikde žádnou službu "neuberou". V podstatě jsem to pochopil tak, že pokud si dám vedoucímu požadavek, kde budou data zkoušek a přednášek, tak dle personalistky, bude zcela v pořádku to, že mně budou naplánovány služby tak, že na přednášky a zkoušky budu mít volno, ale oddělám celý měsíční pracovní fond, v plné výši, jako kdokoliv jiný, kdo není vyslán ke studiu při výkonu služby. Jde dle mého o naprosté překrucování výše uvedených paragrafů, kdy by mně vznikly pouze povinnosti. To by pak vyslání ke studiu, tak jak je uvedené v příslušném zákoně pozbylo jakéhokoliv smyslu, protože bych se stal "čistým" dlužníkem, bez toho abych cokoliv využil. Snad ještě v rychlosti dodám, že mi bylo personalistkou sděleno, že i můj výklad § 73/2,b,2), kde se píše, že "na žádost příslušníka lze udělit 14 dnů v každém akademickém roce" je mylný a to v tom smyslu, že jsem se domníval, že mám nárok na 14 dní, či poměrnou část (studium ve 3. ročníku začalo v září a končí v květnu - to jest 9 měsíců a v případě počítání poměru bych měl nárok na cca 10 dní), mně bylo sděleno, že mám nárok na 1/2 - tedy 7 dní. Proto se Vás ptám, zda jste se někdo s podobnou zkušeností setkali a jak jste to vyřešili, případně co byste mně poradili (jak postupovat) a především, zda je má domněnka výkladu uvedených paragrafů správná nebo se mýlím. Děkuji předem za každou radu, pomoc či pouhý komentář.
BLUEBERRY :: Datum založení: 24. 11. 2012 :: celkem 3 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu OUTOFORDER 07:57:22 28. 11. 2012
default.png
OUTOFORDER [2012-11-28 07:56:09]: nějak mi vymizela slova :-D doplňuji: smlouvu, kterou je třeba dodržovat :-)

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu OUTOFORDER 07:56:09 28. 11. 2012
default.png
RO [2012-11-26 18:26:29]: Nazdar, nevím jakou školu děláš, já dělal PA, rovněž na dohodu. To, že tě ředitel vyslal ke studiu, podepsal za sbor s tebou smlovu, kterou je dodržovat, vzhledem k povinnosti zůstat ve službě po skončení studia. Tvůj přímý nadřízený je povinen ti pokaždé udělit služební volno, ať už jde o jakýkoliv paragraf (Zkoušky, 14 dni v roce, státnice atd.). Nemusí tak učinit pouze jen ve vyjímečných příjipadech (krizový stav - povodně, mimořádné BO apod.). V tomto případě se využije institu převedení do dalšího akademického roku, neboť překážka byla na straně bezpečnostního sboru. Argument přímého nadřízeného, "že to EKIS neschoroustá" je opravdu nekompetentní odpověď, se kterou by neobstál, kdyby šlo na lámání chleba (například stížnost na PP, MV, popřípadě ve správním soudnictví). No, milý kolego, teď záleží na tobě, buť půjdeš proti vrchnosti a tím pádem končíš (titul ti bude na hovno), nebo můžeš jít do boje... Je to na zvážení každého soudruha. Jinak pokud jde o výklad služebního zákona, obrať se na jeho autora JUDr. Tomka, který učí na PA a je místopředsedou NOS. Přeji hodně štěstí...

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu RO 18:26:29 26. 11. 2012
default.png
Doporučuji se obrátit na právní oddělení pol. prezídia. Tam jsou schopní poskytnout odborný výklad. Výklad vedoucího a nebo nějaké personalistky, která právo nikdy nestudovala, jsou často úplně mimo mísu.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio