Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Fámy a fakta

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro nespočet telefonátů z posledních dnů a hodin se pokusím shrnout zásadní skutečnosti, na které se ptáte: První okruh se týká předpisu, kterým by měl být nově stanoven výčet útvarů Státní bezpečnosti s kontrarozvědným zaměřením pro účely lustračního zákona. Opakuji, že nadále trvá stávající právní stav. To znamená, že tento předpis vydán nebyl a nebude. Většina z vás se ptá, na jakou dobu je jistota, že se tak skutečně nestane. Tak jak odpovídám všem, i zde říkám, že v nebližších dnech a týdnech rozhodně ne. O dalším časovém horizontu se nejsem schopen vyjádřit, protože nechci slibovat nic, co bych nemohl obhájit. Za sebe a své kolegy mohu konstatovat, že se budeme dostupnými prostředky zasazovat o to, aby podobný předpis nespatřil světlo světa ani v budoucnu. Nemůžeme připustit, aby byli jakkoliv postiženi policisté, vykonávající velmi dlouhou dobu službu ve prospěch tohoto státu. A to jen za „provinění“, spočívající například v tom, že byli rozkazem zařazeni na útvar, který neměl s kontrarozvědnou činností nic společného. Zítra se v této i dalších otázkách sejdu s ministrem vnitra. Pokud některý z vás na konci minulého nebo začátku tohoto roku obdržel pozitivní lustrační osvědčení, ačkoliv již byl držitelem jednoho nebo více negativních, stalo se tak bez právního důvodu. Nebyl vydán předpis, kterým by byl nově stanoven výčet útvarů Státní bezpečnosti s kontrarozvědným zaměřením pro účely lustračního zákona (tedy bylo tak činěno pouze na základě seznamu těchto útvarů, který byl zveřejněn na webu MV). Tento stav bude v nejbližší době napraven. Pokud potřebujete bližší sdělení, obraťte se na mne telefonicky nebo emailem. Sotva se podařilo velké části z Vás objasnit výše uvedené skutečnosti, opět se vyrojily další zvěsti na již tradiční téma omezení nebo likvidace výsluhových nároků. Vesměs se jedná o údaje k horní hranici výsluhového příspěvku ve výši 12.900,-- Kč, zvýšení hranice pro nárok na 20 let, odchodné maximálně 2 hrubé služební příjmy, a další podobné … nesmysly. Nelogické jsou i úvahy o přijetí takového opatření jakýmsi „tajným předpisem“ nebo jinou podobnou formou. Pro ty, kteří ještě zákon o služebním poměru nečetli, je potřeba říci, že jakékoliv ustanovení, tedy i o výsluhových nárocích, v něm lze měnit pouze novelizací. Takový legislativní proces neprobíhá během hodin ani dnů, zabývá se jím parlament a není to nic tajného, protože o veškerých návrzích zákonů se lze dočíst na webu Poslanecké sněmovny nebo Senátu. Žádná novelizace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se v současné době nechystá, byť to někteří naši kolegové tvrdí a pregnantně odůvodňují. Těžko říci, zda je za šířením takových zpráv pouhá hloupost autora, cílený záměr nebo smrtelné vyděšení. Chci na Vás apelovat jednoduchou výzvou. Používejte vlastní rozum. Jste přece policisté! Kolik takových fám se počínaje rokem 1990 naplnilo? V této souvislosti bych se s vámi rád podělil o jednu zkušenost. Zhruba v červenci 2007 mi jeden anonymní policista zaslal mailem informaci, ověřenou přímo na Úřadu vlády, Ministerstvu vnitra a snad i ve Valném shromáždění OSN. Upozorňoval mě v ní, že od 01. 09. 2007 dojde k omezení výsluhových nároků na 5.000,-- Kč, že je to připravené ministrem a že se budeme divit. Divil jsem se, ale až když jsem si tento mail četl znovu na konci listopadu a marně jsem se ptal, proč se prorokovaná změna nestala. Třetí oblast se dotýká závazného pokynu policejního prezidenta č. 21/2008, vydaného včera. Podle dotazů se během dneška rozšířila informace, že tento pokyn omezuje personální pravomoc služebních funkcionářů na období od 01. – 20. 02. 2008. Samozřejmě se nabízí jeho spojení s dvěma prvními výše problematikami, tedy že služební funkcionáři nebudou oprávněni nikoho uvolnit ze služebního poměru dohodou, aby tak náhodou nevyzrál na chystané pohromy. Pravda je opět někde jinde, uvedený rozkaz se týká pouze navrácení personální pravomoci ředitelům ÚOOZ a ÚOKFK a nemá nic společného s personální pravomocí ostatních služebních funkcionářů. Tolik stručné shrnutí zásadních věcí, které hýbou policií. Upozorňuji na to, že ani já, ani mí kolegové nemáme důvod a zájem komukoliv z Vás něco nalhávat nebo zastírat. O tom se snad přesvědčili všichni ti, se kterými jsme v průběhu posledních několika dní hovořili. Naší snahou je především zabránit podobným dopadů, jaký by mělo např. opatření, související s lustračním zákonem, a uvádět na správnou míru dezinformace, ať už je někdo šíří z neznalosti nebo ve zlém úmyslu. Nutno ale přiznat, že důvěra v hodnověrnost informací uvnitř policie není valná a v některých případech se panice ani nelze divit. Nadále platí, že se na mne můžete obracet s dotazy k dané problematice. A ještě dovětek. Až si opět budete číst na různých diskusních fórech, jak je vedení NOS PČR „spřaženo“ s vedením rezortu a policie, aby mohli kout pikle proti policistům, zkuste se jich zeptat, jaká jednání vedli tito pisálkové v poslední době, kdy byly ohroženy jistoty tisíců policistů, a jaká opatření přijali na ochranu jejich zájmů. I zde vás prosím o totéž. Používejte vlastní rozum. Planými řečmi a hrdinstvím na uvedených fórech nikdo žádnou bitvu nevybojoval a nevybojuje. Hrdinství pod pseudonymem je trochu smutným hrdinstvím. Na stránkách novin „Naše policie“ si můžete přečíst články těch, kdo se nebojí podepsat. Vyzvěte pisálky k tomu, ať kritiku poměrů, jež panují v policii, veřejně vyjádří a adresně označí ty, kteří skutečně do policie vnáší „blbou náladu“. S pozdravem Milan Štěpánek vložil Ing.Alexander Burda-1.místopředseda NOS PČR
ING-BURDA-NOS-PCR :: Datum založení: 30. 01. 2008 :: celkem 3 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu JANM 17:46:56 10. 07. 2014
default.png
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Policiste-a-hasici-padaji-do-osobniho-bankrot...

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu BAJRAS 01:35:25 17. 03. 2008
Bajras.jpg
tohle ale fáma nebyla, jen se dostalo dalších XX amatérů na místa, na která nemají a následně vypadají jejich rozhodnutí jak všichni vidíme.....

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu PRAP-FEDOF 19:18:56 16. 03. 2008
default.png
Plný souhlas s uvedeným článkem předsedy NOSP ČR JUDr.Štěpánka. Co se týče vyvracení různých fám u policie , tak policejním odborům nelze opravdu nic vyčíst spíše naopak a za to jim poděkovat. Pouze je praveliká škoda, že vedení PP těmto závažným skutečnostem fámám ,které doslova vyštvou velkou část starších kolegů neklade moc velkou váhu a doslova se schovává za své veliké plukovnické výložky podpořené vysokými funkcemi. Pokud odpovídá na DF PP na otázky tohoto kalibru, tak většinou s křížkem po funusu, protože to před a za PP udělají odboráři NOS PČR. Dost velkým problémem v této věci je podle mně kdo a proč tyto různé fámy do éteru pouští? Ještě horší je zamyšlení, jestli skutečně každá taková fáma je pouze smyšlenka ? Jestli někdy pro ně nevybudují základy i vysocí polit. a vládní činitelé na některých schůzích ,konferencích ………? Měli by se opravdu nad sebou zamyslet.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio