Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Trestní bezúhonost

Před časem jsem řídil bez příslušného řidičského oprávnění. Byl jsem policií chycen a absolvoval jsem správní řízení, kde jsem byl obviněn z přestupku. Byl to pouze přestupek. Má cenu se kvůli tomuto hlásit k policii? Jsem trestně bezúhonný nebo ne?
MORIS :: Datum založení: 14. 06. 2017 :: celkem 4 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu GHOST-COP 14:19:18 16. 11. 2017
default.png
MORIS: Trestní bezúhonnost bys dle tvého popisu mít měl. Zákon o sl. poměru přísl. BS (361/2003) hovoří jen o "bezúhonnosti", která v sobě nyní obsahuje i tu "spolehliovost" občanskou a přestupkovou, kteréžto byly dříve v zákoně vedle bezúhonnosti samostatně definované. Zkus zavolat na personální a poptat se na to jich (sonduj raději ve více krajích).

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu GHOST-COP 14:13:53 16. 11. 2017
default.png
BLEDYY [2017-11-13 21:07:57]: Myslím, že by to mělo být ok. Nejde o majetek, občanské soužití ani "drogový přestupek" či co ještě. Pokud by se tazatel špatně zeptal a skutečnost by byla taková, že by se jednalo o maření při zákazu, tak by měl asi smolíka :-)

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu JAN-POLICKY 21:11:17 13. 11. 2017
Jan Polický.jpg
já myslím, že než trestní bezúhonnost jsi se spíše dopustil "nespolehlivosti" v očích PČR, ale nevím, je to dost o personalistech.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu BLEDYY 21:07:57 13. 11. 2017
Bledyy.jpg
Ahoj,
bezúhonnost pro potřeby přijetí do služebního poměru upravuje § 14 z.č. 361/2003 Sb. - o služebním poměru příslučníků bezpečnostních sborů.

Bezúhonnost

(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje občan, který byl

a) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky,

b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,

c) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu, nebo

d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje též občan,

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,

b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 10 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,

c) který byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku, je-li jednání, kterým spáchal přestupek, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, nebo

d) který vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných psychotropních látkách nebo činnostech.

(3) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu12) nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí, jako by odsouzen nebyl.

Mrkni na odst. 2 písm. c) a konkrétně s tímdle dotazem bych se obrátil na příslušného personalistu.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)