Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Blbá rada

Chtěl bych se zeptat, když mi byl odebrán řidičák na dobu 2 let a po roce mi byl vrácen. A teď už je všechno ok. Asi šanci se dostat k policii už nemam že? Ptž nejsem bezúhonný teda pokud jsem to teda pochopil správně....
CHACHAR :: Datum založení: 25. 03. 2009 :: celkem 25 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu KASPER 17:03:29 07. 04. 2009
default.png
Kritická finanční situace u České policie začíná gradovat: příkazy v podobě nehorázného snížení limitů pohonných hmot jsou již skutečností, šetření s vodou, omezení větraní, měření teploty v mrazící části lednic, minimalizování nákladů na cestovné, znalečné, znalecké posudky prostě tragédie a utrpení.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu TRNKALINKA 20:33:02 27. 03. 2009
default.png
Vlasto a ostatní: O tom, že by policistou neměl být nečestný člověk a že by pro ty, kterým je morálka a čest málo, mělo být tímto způsobem upraveno i psané právo a jeho výklad, o tom žádná. Skutečnost je ale asi jiná. V tom vidím hlavní příčinu proč se tady úplně nemůžeme shodnout.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu PULT 15:14:22 27. 03. 2009
default.png
Promiň Vlasto, ale jak mi tedy vysvětlíš § 14 odstavec 1) zákona č. 361/2003 Sb., který se týká pravomocně odsouzených? Protože jestli to dobře chápu já, tak např. podle odstavce 1)a (jehož znění jest: za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje občan, který byl v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky) se na pravomocně odsouzeného za úmyslný trestný čin na 1 rok, ale před více jak 10 lety, pohlíží jako na bezúhonného. Je ovšem otázka, jak rozhodne služební funkcionář, ma-li na výběr mezi touto osobou a osobou s čistým RT.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu ALDA 14:51:33 27. 03. 2009
default.png
vycházím pouze z médií :-) http://zpravy.idnes.cz/nova-sef-policie-v-brne-pry-stal-pred-soudem-za-kradez-na-vojne-p6m...

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu VLASTA 11:45:36 27. 03. 2009
default.png
jenže to o čem Ty píšeš byl pravděpodobně přestupek, nejednalo se o TČ, tedy nebyl pravomocně odsouzen a v daném případě RT Tebou uváděné osoby byl "čistý". Výpis z EKŘ může, ale nemusí být před přijetím k PČR vyžádán. Případ který zmiňuješ je sice politováníhodný, bohužel, ale mohl se stát a souhlasím s tím, že nemusí být ojedinělý. Vlasta

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu DREXA 11:26:59 27. 03. 2009
Drexa.jpg
"Alkohol za volantem" = zapomeň na přijetí? Tak já tvrdím, zapomeň na tenhle názor. Já znám případ, kdy byla mladíkovi uložena pokuta a zákaz činnosti za alkohol za vlantem, má zápis v EKŘ a dnes pomáhá a chrání. A služební číslo má poměrně vysoké. Začíná trojkou a jedničkou. Takže je podle mě diskutabilní i ta krádež...

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu VLASTA 11:21:41 27. 03. 2009
default.png
vykládáš si ono ustanovení §14 Tebou citovaného zákona špatně, protože pro účely policie i zahlazený, případně amnestovaný trest je překážkou k přijetí do služebního poměru, tento člověk již nesplňuje podmínku bezúhonnosti, tak jak je ve výše uvedeném ustanovení zákona psáno. Pokud jak uvádí generační špunt není nějaký "vyšší zájem", ovšem ten potom je v rozporu se zákonem. Pokud o nějakém vrahovi, či zloději, který se dostal k PČR víš, potom někdo pochybil a Ty můžeš podat podnět k jeho prošetření. Hezký den Vlasta

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu GENERACNI-SPUNT 10:53:08 27. 03. 2009
default.png
Vlasto, Alda má pravdu. Naráží na jisté skutečnosti, které byly ještě před nadávnem propírány zde,i v bulváru. Rozkrádačky za komančů jsou nyní hrdinským činem, neboť se tím přispělo k rychlejšímu zhroucení režimu. Na to Alda zřejmě zapomněl. Tak ať ti Vlasto nepadne sanice (teda chtěl jsem napsat pěna)!

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu TRNKALINKA 10:42:15 27. 03. 2009
default.png
Otázka bezúhonnosti je řešena Zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR. Policie je dále oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci a s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti, služební funkcionář. Zdroj: 3W.policie.cz/clanek/podminky-prijeti-do-sluzebniho-pomeru.aspx Z výše uvedeného tedy dovozuji, že policistou může být i minulosti trestaná osoba(o tom, jak moc byla trestaná rozhodne funkcionář), na svém předchozím názoru tedy trvám.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu TRNKALINKA 10:38:10 27. 03. 2009
default.png
Otázka bezúhonnosti je řešena Zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR. Policie je dále oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci a s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti, služební funkcionář. Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/podminky-prijeti-do-sluzebniho-pomeru.aspx Z výše uvedeného a stavu neexistence morálních zábran v naší společnosti tedy trvám na svém předchozím názoru.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio