Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

SPJ nebo KPJ - opět hrubé chyby vedení

Tak nevím,ale stále jsou zde lidé,kteří zřejmě nemají na svých postech co dělat a jejich rozsah (můžu napsat drzosti)v porušování zákonů samotných je alarmující a rozhodně by neměl zůstat v koutě služeben. Takže rozhodnutí, které zůstává pouze a pouze na obyčejných policistech už zásadně muselo přijít"nejprve dopis a po té soud s MV" První slib překlápím a doufám že budete stejně tak pohoršeni jako my z UBS, kdy celou kauzu bedlivě sledujeme a v případě právní pomoci okamžitě zareagujeme"PRO". Takže zde je první část - překlopeno : Vážený pane ministře, Obracíme se na Vás s žádostí o zjednání nápravy a to touto cestou, jelikož řešení problému nastíněného v tomto dopise služební cestou, zcela selhalo. Dne 19.1.2008 jsme byli jako členové Okresních pořádkových jednotek nasazeni na bezpečnostní opatření v Plzni, kvůli zakázanému extremistickému pochodu. Na toto opatření jsme byli nasazeni v rámci Krajské pořádkové jednotky Správy Svč. kraje. Působiště našeho nasazení bylo určeno na Plzeň. Naše služba započala v 05.00 hodin dne 19.1.2008. V 09.00 hodin proběhla oficiální instruktáž tohoto opatření – v Plzni. Od 09.00 hodin do 21.00 hodin jsme byli nasazeni v tomto opatření mimo místo našeho běžného služebního působiště – pracoviště. Ve 21.00 hodin bylo opatření ukončeno a ve 24.00 hodin byla služba v rámci tohoto opatření ukončena. V průběhu opatření nám bylo nadřízenými sděleno, že celé toto opatření bude propláceno následovně: 05.00 – 09.00 – služba do limitního balíčku 150 hodin 09.00 – 24.00 – pohotovost na pracovišti!!! z druhé částky je nutno odpočítat cca. 2 hodiny jako službu přímo při opatření. Dne 22.1.2008 bylo zjištěno, že plk. JUDr. Hamerle (zástupce ředitele Správy Svč. Kraje) rozhodl o tom, že služba za toto opatření nám bude proplácena následujícím způsobem: 05.00 – 09.00 – služba do limitního balíčku 150 hodin, 08.45 – 21.00 – služební pohotovost!! 21.00 – 24.00 – služba do limitního balíčku 150 hodin. Avšak opět způsobem podivným, když oprava původního rozkazu prý vyšla dne 18.1.2008, ale prezentována byla až po opatření. (dle tvrzení funkcionáře Správy Svč. kraje všechno toto bylo rozesláno na podatelny okresních ředitelství nejpozději v pátek do 15.30 hodin – byla nám doporučena lepší komunikace s podatelnami – z toho nám logicky vyplývá, že tento funkcionář místo toho, aby příště zlepšil jeho vlastní komunikaci s námi - s podřízenými, přenáší odpovědnost na podatelny, kde pracují civilní zaměstnanci, aby nás lépe informovali. Dle nás je povinností nadřízeného služebního funkcionáře nás informovat o všech rozkazech i jeho změnách, týkajících se našeho nasazení, ať už je jakékoliv) Jednoznačně nesouhlasíme s tvrzením vrcholného managementu Správy Svč. Kraje, že jsme v době od 09.00 do 21.00 hodin byli pouze v pohotovosti na pracovišti!! A to proto, že pracoviště Okresní pořádkové jednotky Ústí nad Labem ( dále jen OPJ ÚL) je na obvodním oddělení Policie ČR Ústí nad Labem – město. Nikoliv někde v Plzni. Místo služebního působiště je upravováno § 6 odst.2 z.č. 361/2003 Sb., kde je jednoznačně vymezeno působiště policisty. Domníváme se, že v § 62 odst.1,2 z.č.361/2003 Sb. je jednoznačně určeno, kdy je policista určen do pohotovosti a jakým způsobem - v odst. 1 je uvedeno, že pohotovost lze nařídit příslušníkovi v důležitém zájmu služby, jestliže je dán předpoklad služby přesčas. Do současné chvíle nebyl nikdo schopen uvést, jakou dobu jsme v Plzni pracovali a jakou jsme tedy byli v pohotovosti. Nicméně máme za to, že ve chvíli, kdy nadřízený rozhodl o tom, že 05.00 hodin do 09.00 hodin konáme službu přesčas v rámci 150 hodin, následně nám vyhlásil pohotovost a následně na to jsme opět pracovali v přesčase 150 hodin, je chybné rozhodnutí, které není v souladu se zákonem a je protiprávní. Není přeci korektní a právně v pořádku, kdy nám byly dopředu plánovány hodiny do tzv. „balíčku 150 hodin“. Řidiči služebních dopravních prostředků jeli do Plzně i zpět s plně obsazenými vozidly s 8 – 15 policisty v koloně za použití VRZu, což je rozhodně namáhavá s velmi zodpovědná práce. Dle našich zjištění lze „balíček 150 hodin“ využít jedině tehdy, když při plnění nějakého neodkladného úkolu policistou není schopen funkcionář jednoznačně určit, zda policista stihne tento úkol splnit ve stanovené pracovní době a proto může policistovi nařídit práci přesčas i po vyznačené pracovní době. A toto bylo nařízeno rozkazem p. Hamerleho několik dní dopředu. Následně bylo dne 21.1.2008 bylo publikováno doplnění rozkazu ředitele Správy Svč. kraje ohledně opatření v Plzni, kde je uvedeno, že Krajská pořádková jednotka ÚL (dále jen KPJ ÚL) je vyslána na služební cestu dle § 37 odst.1 z.č.361/2003 Sb. a za využití § 37 odst.2 téhož zákona tento služební funkcionář rozhodl o tom, že po dobu služební cesty budeme podřízeni při plnění služebních úkolů řediteli Správy Západočeského kraje. Tudíž máme za to, že vyhlášení pohotovosti funkcionářem plk. JUDr. Hamerlem je protiprávní, když se zbavil svým rozhodnutím odpovědnosti nasazení a využití KPJ ÚL v rámci opatření v Plzni. Je tedy velmi zarážející, že nejprve není publikován žádný rozkaz, s kterým by jsme byli seznámeni, následně rozkaz vyjde a následující den vyjde jeho doplnění, ve kterém se evidentně plk. JUDr. Handrle zbavuje veškeré zodpovědnosti za řešení problémů souvisejících s naším nasazením na opatření v Plzni. Dále poukazujeme na skutečnost, že jsme byli vysláni na toto opatření bez příslušných podkladů – nikým nebyl napsán a předložen rozkaz k našemu nasazení (tento rozkaz byl vydán dne 21.1.2008 plk. JUDr. Hamerlem) a to i přesto, že o pořádání tohoto opatření a našemu nasazení jsme byli informováni cca. týden před skutečným nasazením. Pro dokreslení celé situace uvádíme, že po celou dobu tohoto opatření (vyjma cesty z Ústí nad Labem do Plzně) jsme byli komplet vystrojeni v proti-úderových kompletech a neustále jsme byli buď nasazeni nebo připraveni k nasazení ve služebních vozidlech, kde není mnoho místa – dále bez možnosti volnějšího pohybu. Na toto poukazujeme zejména ve vztahu na tvrzení vedení Správy Svč. Kraje o „pohotovosti na pracovišti“ . Je velmi zarážející, že v době, kdy se klade z Vaší strany důraz na velmi dobré managerské schopnosti a jednání nadřízeného s podřízenými, model EFQM, dochází k takovýmto excesům. Shora popsaná skutečnost je v době velkého odchodu policistů velmi demotivující. Nežádáme žádné zvláštní zacházení, či snad výsady, ale pouze správné ohodnocení naší práce, která je vykonávána v mnohdy drsných podmínkách – viz. Opatření „Křišťálová noc 2007“, jejíž Jste byl svědkem i Vy, pane ministře. Doufáme ve zjednání nápravy, ze strany managementu Správy Svč. Kraje, kde není evidentně zájem o kvalitní práci jednotek Krajské pořádkové jednotky Správy Svč. kraje. S pozdravem PJ
UBS-MILOS :: Datum založení: 22. 02. 2008 :: celkem 7 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu 007 21:07:33 26. 02. 2008
default.png
Úplně nejlépe kdyby policisté pracovali zdarma a papaláši pak shrábnou odměny za jejich dobře vykonanou práci. Nestačím kroutit hlavou

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu FRANTA 16:44:44 24. 02. 2008
default.png
tak tahle odpověď mne po dlouhé době pobavila - díky

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu UBS-MILOS 01:41:08 23. 02. 2008
default.png
..pokud máte obdobné problémy, ozvěte se na email ubs@seznam.cz - Miloš

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu VLASTA 18:18:49 22. 02. 2008
default.png
... no kolik kozlů??? toť otázka,...přeci na každé zahrádce alespoň jednoho, ne???? no a to jich tedy je asi nepočítaně,....

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu FRANTA 14:30:46 22. 02. 2008
default.png
Tak to prostě je, když je kozel zahradníkem. Jen se bojím odhadnout kolik to těch kozlů vůbec máme???

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu LUKASHEINZ 12:23:03 22. 02. 2008
default.png
No jak bych to řekl. Jaký pán takové jednání managementu. Ostatní netřeba komentovat. Mimochodem páni kolegové, jak dlouho hodláte toto bezprávi na sobě tolerovat a jen přihlížet. Zamyslete se jestli už není konečnš čas něco podniknout,

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu UBS-MILOS 11:46:31 22. 02. 2008
default.png
....názory na článek.Díky

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio