Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Cizinci u policie CR

Muze clovek slovenske narodnosti pracovat u policie CR?
RADA :: Datum založení: 19. 05. 2009 :: celkem 5 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu LEEUWERIK 11:44:16 20. 05. 2009
default.png
Z jakého důvodu ? Pokud nezastavíš budeš nést následky. Takových hrdinů bylo a bude. :-)

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu SE-JIM-NELIBIL 09:06:31 20. 05. 2009
default.png
Nezastavuju číňanovi... ani když bude policajt

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu BARRAND 18:30:51 19. 05. 2009
default.png
národnost nebo občanství, to je potřeba si uvědomit. Já jsem třeba národností moravák, státním občanstvím čech :-)

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu LUKAS-CISAR 18:24:13 19. 05. 2009
default.png
§ 13 Předpoklady k přijetí do služebního poměru (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen "občan"), který a) o přijetí písemně požádá, b) je starší 18 let, c) je bezúhonný, d) splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, e) je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, f) je plně způsobilý k právním úkonům, g) je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu,11) má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje, h) není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace, i) nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. (2) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může být příslušník zpravodajské služby ve výjimečných případech přijat do služebního poměru, i když nesplňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební hodnost, do níž má být jmenován. (3) Předpoklady uvedené v odstavci 1 pod písmeny h) a i) prokazuje občan čestným prohlášením. Pokud splňujete výše uvedené podmínky dle zákona, není problém.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu POOKY 16:28:21 19. 05. 2009
Pooky.jpg
Pokud máš české občanství tak ano, jinak mám za to že ne.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)