Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Veřejný pořádek

Veřejný pořádek můžeme chápat jako souhrn pravidel chování na veřejnosti. Těmito pravidly jsou jednak ta, jež jsou obsažená v právních normách, jednak také pravidla mimoprávní, jejichž zachovávání je v souladu s obecným názorem o klidném a pokojném soužití osob a je ve veřejném zájmu. Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví přesně hranice veřejného pořádku – a jde tedy o neurčitý pojem správního práva – dává širší oprávnění obcím i policii, které nejsou vázány nijak centrálně stanovenými limity pojmu. Proto je možno veřejný pořádek definovat v souladu se zvyklostmi uznávanými na území konkrétních měst a obcí.

http://iuridictum.pecina.cz/w/Ve%C5%99ejn%C3%BD_po%C5%99%C3%A1dek

Autor: redakce


 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio