Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nežerme jim všechno ! (REDAKCE)

Nežerme jim všechno!
ilustrační
Foto: internet

Lidé z nějakého důvodu předpokládají, že informace, které se na ně hrnou z televize nebo z tisku, jsou objektivní a vystihují realitu. Stále více se ukazuje, že tomu tak ani zdaleka není.  Objevují se snahy diktovat veřejnosti, co si má myslet. Taková manipulace s veřejným názorem je velice nebezpečná, zvláště pak je-li prováděna prostřednictvím mainstreamových médií.

Autor: Lukáš Heinz
Publikováno: 24. 03. 2014
zpět na článek

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu DAX 23:55:33 25. 05. 2014
dax.jpg
Pan Němec to vyjádřil naprosto přesně a myslím, že pokud lidé s podobným názorovým myšlením, nebudou preferováni do vedení MV a PP, tak to půjde stále hlouběji mezi dvě půlky a polistopadová komedie-fraška bude pokračovat dále a dále ....


Usilovat o odebrání výsluh policistům může pouze populista!

Včera mne řada mých kolegů – policistů – informovala o tom, že někteří politici opětovně usilují o odebrání výsluh bývalým policistům, hasičům, vojákům, celníkům, příslušníkům vězeňské služby a také příslušníkům všech tajných služeb s tím, že změnu navrhl herec a dnes také i politik – dokonce ministr obrany – Martin Stropnický.

Vzhledem k tomu, že na tyto aktivity již 16. května 2014 – jako vůbec první – upozornil předseda politické strany LEV 21 Jiří Paroubek, který pečlivě sleduje politické dění nejen v naší zemi, a tyto populistické tendence jednoznačně odmítl, začal jsem se o tento problém blíže zajímat a zjistil jsem, že tomu tak zřejmě bude, neboť na serveru „Novinky.cz“ je k této problematice článek pod názvem „Politici chtějí bývalým vojákům a policistům sebrat výsluhy“.

Tyto tendence osobně považuji nejen za populistické, ale i krajně nebezpečné pro stát a jeho bezpečnost, neboť vždy, když politici začali o odebrání výsluh jednat, odešlo z policejních řad mnoho set zkušených policistů, kteří by jinak ještě mohli klidně dalších dvacet let sloužit, a obdobně tomu bylo i u jiných bezpečnostních sborů. Nebezpečné je to proto, že to nebyli jen policisté, kteří měli již nárok na starobní důchod, ale zejména policisté v produktivním věku, a zcela jednoznačně odešli právě proto, že se báli, že politici tuto populistickou stupiditu opravdu prosadí.

Je třeba si uvědomit, že naprostá většina státních zaměstnanců vykonávala a nadále vykonává tyto profese jako celoživotní povolání, které těmto lidem přináší mnohé těžkosti a problémy nejen v osobním životě, neboť si nemohou dělat, co sami chtějí, ale v podstatě jsou státu kdykoliv k dispozici. Toto zaměstnání nemůže vykonávat kde kdo, ale pouze speciálně prověřená a vyškolená osoba s pevnými mravními návyky, která se musí celý život permanentně vzdělávat, této službě státu v podstatě obětuje celý svůj život, včetně klidu a pohody vlastní rodiny. Každý policista, ať je zařazen na jakékoliv funkci, od hlídkového policisty v zapadlé vesničce až po vrchního policejního radu na Policejním prezídiu v Praze, denně nasazuje svůj život v boji se zločinem a k ochraně ostatních občanů a vykonává-li tuto profesi 30 a více let, má na výsluhu nárok nejen právní, neboť v době vzniku jejich služebního poměru to stát plně garantoval a je nezbytně nutné, aby to také, když již konečně žijeme v právním státě, stát do puntíku dodržel! Jakákoliv jiná cesta by byla zcela jasným

porušením platného práva a vzhledem k tomu, že retroaktivitu práva nelze v právním státě připustit, jsou tyto tendence skutečně jen hloupým populismem různých kariéristů, kteří pro sebe shánějí další hlasy neinformovaných voličů.

To by si měl uvědomit i známý populista Stropnický, neboť žádný politik, natož pak herec, který se vecpal do politiky, nemá vůbec žádné právo odejmutí takové výsluhy ani navrhovat, neboť zatímco on sám, jako protekční dítě diplomatů minulého režimu, využíval všech výhod předchozího režimu, včetně filmových rolí, a po převratu v roce 1989 si sháněl pouze výnosné diplomatické a ministerské funkce úplně kdekoliv, policisté, vojáci, rozvědčíci, celníci a další trávili svůj život v práci – ve službě pro tento stát.

Je třeba vědět, že policisté a další obdobní „služebníci“ neslouží pouze základní pracovní dobu jako většina našich občanů, ale takřka každý měsíc slouží mnohde i dvojnásobek fondu pracovní doby a byly i roky, kde se sloužilo takřka 450 hodin v měsíci, bez odpočinku, bez možnosti navštívit rodinu, vychovávat děti, řešit vlastní problémy apod. a většinou zadarmo, protože na proplácení přesčasů nebyly po zásahu některých tupých politiků peníze takřka nikdy. Důsledkem toho pak v řadě policejních rodin nastal rozpad manželství, neboť i slušná a pracovitá žena potřebuje mít v manželovi oporu, a pokud je on neustále jen ve službě a domů dochází, pouze aby si vyměnil špinavé spodní prádlo, přestane to časem i enormně pracovitou a slušnou ženu bavit.

Dále je třeba si uvědomit, že průměrná výsluha policistů či hasičů, která dnes činí 10 475 korun měsíčně, je oproti jiným zemím, naprosto směšná, a že vyšší výsluhy u nás berou pouze generálové, kterých je však u policie pouze několik, a báchorky o třiceti až čtyřicetitisícových výsluhách, které si účelově vymýšlejí někteří politici a ještě je dále zveličují senzacechtiví novináři, aby rozeštvali již tak závistí zmítaný národ, jsou naprostou hloupostí.

Jestliže někdo uvažuje o tom, že není možný souběh výsluhy a platu civilního zaměstnance policie či armády, pouze to ukazuje na to, že jde o hlupáka, který chce něco řídit, a přitom o tom nemá ani páru. Určité specializované funkce totiž musí vykonávat pouze špičkoví odborníci, a ne nějací přitroublí politici, či dokonce jejich protekční děti, se kterými se jakoby náhodou roztrhl doslova pytel ve funkcích náměstků různých ministrů, ředitelů odborů, „poradců“ a dalších zbytečně státem placených „podržtašků“, protože v těchto funkcích musí být pouze staří zkušení profesionálové, a ne protekční, třicetiletí hlupáčci, kteří sotva vylezli ze školy a již by chtěli nejvyšší funkce, moc nad lidmi a stotisícové výplaty!

Je třeba pochopit, že mladé policisty nemůže učit stejně starý a naprosto nezkušený policista, byť by měl tři vysoké školy v USA, ale pouze zkušený policejní profesionál, který sloužil nikoliv u městské policie v New Yorku, ale u nás, prošel celou službou od nejnižšího k nejvyššímu článku, zvládá danou problematiku nejen teoreticky, ale i prakticky, dokáže nové policisty svým výkladem zaujmout a předat jim svoje celoživotní zkušenosti. Obdobně je tomu i v dalších bezpečnostních sborech a v armádě. Jestliže se ministr obrany diví, že dnes jediná vojenská vysoká škola – Univerzita obrany v Brně – má příliš vysoký rozpočet či že je tam moc učitelů, nechápe vůbec nic!

Obdobně je tomu v rezortu ministerstva vnitra, kde je takovou jedinou vysokou bezpečnostní školou Policejní akademie České republiky v Praze, kterou minulé pravicové vlády doslova ožebračily. Situace je tam dnes taková, že řada vysoce kvalitních vědeckopedagogických pracovníků, kteří mají praxi delší než 40 let, tam působí jen na poloviční úvazek za naprosto směšných 14.795 korun hrubého měsíčně, není tam k dispozici ani kancelářský papír, natož

tonery do tiskáren, a pro 40 vědeckopedagogických pracovníků, kteří mimo tvrdé výuky musejí rovněž dělat vědu a bezpečnostní výzkum, je jedna jediná černobílá tiskárna. Na chodbách se nesmí svítit, protože energie jsou drahé atd., takže tam dnes pracují opravdu jen bývalí policisté a doslova „policejní fandové – srdcaři“, kteří provádějí řadu důležitých věcí úplně zadarmo jen proto, abychom vychovali novou generaci policistů, kteří to těžké břemeno potáhnou dál správným směrem.

Pokud však odejde naše generace, která svou práci brala, alespoň v policii, vždy jako celoživotní poslání, a nové odborníky nezaplatíme, budou nové policisty nadále už učit pouze různí ambiciózní hňupové bez policejní praxe, kteří je však nenaučí vůbec nic, neboť, mimo cizích jazyků a některých odvětví práva, nemohou speciální policejní a bezpečnostní vědy ani kriminalistiku učit amatéři a outsideři, byť by měli doporučení z USA. Tedy, chceme-li mít slušné a vzdělané policisty, kteří budou opravdovou službou všem slušným občanům a současně budou tvrdí a nekompromisní vůči zločincům všech kategorií, je třeba jim nejen vytvořit vhodné platové podmínky (zatím nastupují za necelých 14 tisíc korun hrubého) a spravedlivý kariérní postup bez bočních vstupů protekčních individuí všeho druhu, ale musíme je i nadále motivovat výsluhou, odchodným či dalšími výhodami, které jiní pracovníci mít nebudou, protože si je zkrátka nezaslouží. Je však třeba dodat, že na takovou výsluhu má mít policista či obdobný státní zaměstnanec nárok pouze tehdy, odslouží-li v bezpečnostním sboru nejméně 30 let, přičemž maximální výše této výsluhy by měla být „zastropována“ ve výši 20 tisíc korun měsíčně, protože řada dalších pracovitých a slušných lidí dnes musí živit svoje rodiny i z poloviny této částky a brát vyšší výsluhu by tudíž bylo značně nemorální. Vyplácet výsluhu těm, kteří odsloužili pouhých deset či patnáct let, je naprostým nesmyslem, protože prvních pět až deset let se každý policista být policistou teprve učí, na úkor vlastní policejní práce ještě většinou vystuduje vysokou školu, a protože všude jinde dostane víc peněz, od policie následně odchází a jeho přínos pro stát je nulový.

Tento stát nerozkradli policisté ani hasiči a ani vojáci či pracovníci rozvědek, kteří chrání náš stát, jeho bezpečnost, ekonomiku a občany – ale rozkradli ho hlavně porevoluční politici, které si bohužel sami naši občané zvolili ve svobodných volbách, a jejich přisluhovači, lobbisté a podobná příživnická pakáž – a pokud nyní nemá stát na bezpečnostní složky peníze, ať tedy zabaví majetky těm, kteří je nevydělali poctivě, ale kteří je prachsprostě nakradli!

Doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.

Souhlasím (+ 1)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 07:59:38 25. 05. 2014
default.png
VETERAN2 [2014-05-22 20:53:38]: Veteráne, hele co jsem napsal: "Problém není u jakého útvaru ten člověk sloužil, problém je v tom, že nahoru jdou jenom ti, co jsou nějak vydíratelní."

Možná jsi si to vyložil nějak jinak, ale problémem jsou obecně všehoschopní hajzlíci. Novináři se zabývají jakýmsi estébákem co jde někam na PP, ale nevadí jim tisíce nejtvrdších kádrů všude kam se podíváš ve veřejném životě.

Jinak co srovnáváš po listopadu a před ním, nechápu. Předtím si ti samí gauneři říkali komunisté, dneska popřebíhali kam mohli a buď si říkají ODS, ČSSD nebo bezpáteřní ... eee pardon, bezpatijní. Nevidím jediný rozdíl mezi stavem před listopadem a dnes v oblasti, kdo vládne, jaká chamraď.

Mimo to, jak se změnil styl služby před listopadem a po něm pro řadového četníka a všechny, co dělají v terénu? Nijak, furt se sekají jenom čárečky. Furt se dělá jen politika.

Prej v tomhle byli komunisté tak nějak úpřimnější. V tomhle byl režim komunistů úpřimnější, protože ti samí nebo ty samé typy jsou tam furt.

K těm botám: nad čím jásám? Nad tím, že se konečně někdo aspoň ozval. Ty odbory měly možnosti se skrz výstroj ozvat už dvacet let a co? A nic. Už jen to, že se to zmiňuje, je úspěch!

A jinak, Veteráne: doporučuju trochu studia historie, protože zjevně netušíš, kdo komunisté jsou.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 1)
Poslat zprávu DAX 21:36:08 24. 05. 2014
dax.jpg
VETERAN2 [2014-05-22 20:53:38]:
Alespon někdo tady má všech pět pohromadě. Jsem stejného názoru a naprostý souhlas.

Souhlasím (+ 1)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu VETERAN2 20:53:38 22. 05. 2014
default.png
HAMMER [2014-05-21 05:55:39]: Pokud nevíš, kde sloužil, těžko soudit. Pochybuji, že zrovna tohle by byl důvod jeho vydíratelnosti. Každý o tom ví a kdyby byl sebemenší důvod, určitě by se ho zbavili. Na tohle se dodnes hodně snadno poukazuje. Spíš by mohla být zajímavá jeho polistopadová minulost.
Když to vezmu ze svého pohledu, není služba před listopadem nic, na co by měl být člověk hrdý jen proto, že sloužil komunistům, protože ten režim měl rozhodně svoje mouchy, ale pro normálního řadového příslušníka ani nic, za co by se měl stydět. Běžná kriminalita je zločin za každého režimu. U StB byl kdekdo, protože pod ně patřila třeba i pasovka. Osobně bych se ze svého pohledu možná víc styděl za to, že sloužím tomuhle režimu. Kdo sleduje, co se děje kolem Rittiga, snad nemůže říct nic jiného. Údajně demokratický režim. Já jsem na kandidátce nenašel žádnou ambiciozní blondýnu, Rittiga ani Janouška a přesto vládli. Je úplně jedno, koho zvolíš. V tomhle byli ti komunisté tak nějak upřímnější. Tam každý hned věděl, že volit není koho. Prostě šel a hodil lístek do urny.
Dvě věci ti nemusí dělat starosti. Nikdy se nestanou. Že by tě někdo přemlouval, abys šel zpátky a že by se něco změnilo nahoře. Langerovy děti se už po změně ministra uklízí na prezidium, kde se jim vymýšlí funkce. To se mi zdá nebezpečnější než jeden bývalý příslušník StB.
Ohledně těch bot nevím, nad čím jásáš. Někdo z odborů se asi lekl, aby se po té příhodě s přejetou příslušnicí někdo nezačal ptát, na co vlastně jsou. Vypátrat jejich jediný úspěch dalo asi takovou práci, že se to nepodařilo. Proto aspoň tohle.

Souhlasím (+ 1)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 05:55:39 21. 05. 2014
default.png
A další zpráva: na nějaký vysoký post PČR má přijít maník, co sloužil v nějakém útvaru StB. Policii to nevadí, protože prej u StB byly útvary, které neměly nic společného s perezekucemi obyvatelstva nebo něco v tom smyslu.

Problém není u jakého útvaru ten člověk sloužil, problém je v tom, že nahoru jdou jenom ti, co jsou nějak vydíratelní. Musejí zapadnout mezi ostatní vlčáky, nesmějí si dovolit otevřít hubu a chtít nějaké reformy pohodlného života za prachy daňových poplatníků. Tady vidím pořád "silné zdravé jádro" celého bince u firmy.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 20:42:56 15. 05. 2014
default.png
Pánové, spadla mně brada až na zem!

http://zpravy.idnes.cz/odborari-upozornili-ze-se-policisum-rozpadaji-boty-fhy-/domaci.aspx...

Odbory začaly konečně po bezmála pětadvaceti letech tunelování policejního rozpočtu v oblasti vystrojování něco dělat!!!! Po takových letech si ráčili všimnout, že boty jsou šunty (protože policie klade 100% na cenu zboží, kvalita ji nikdy nezajímala), že se rozpadají ponožky atd atd atd.

Snad se to fakt začalo hýbat. Držím palce!

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 12:21:12 20. 04. 2014
default.png
DAX [2014-03-31 17:00:41]: Jo, jako konstatování to Lukáš napsal dobře, ale řešení nevidím.
Pamatuješ, Daxi, za bolševika? Nikdo novinám, televizi ani rozhlasu nevěřil ani slovo. Nikdo a ani slovo - opakuju pro ty mladší.
Je mě naprostou záhadou, jak došlo k tomu, že lidi hltají téměř ty samé novinářské slinty dnes naprosto nesoudným zůsobem?
Už za dob služby jsem to kolikrát s lidma, co chtěli být chytří podle toho co říkali v TV a tak, probíral. Vždycky jsem se jich ptal: nejste žádný nezkušený člověk, jak můžete věřit novinářům?

Znám pár novinářů, s kterýma jsem taky s některýma spolupracoval a kteří hledají jen pravdu a objektivitu. Přirovnal bych to k policii: hromada těch, co pod nesmyslnými příkazy shora ohnou hřbet a jen pár těch, co dělají svoji práci hlava nehlava.

Přirovnání k policii ale může směle pokračovat: všichni tihle snažící se novináři o práci "od podlahy" jsou novinářské B třídy co se týče angažování atd. Nedostávají patřičný prostor. Nejsou totiž schopni 30% debilům ve společnosti naservírovat litry krve crčící se zpráv o pletí řepy na plzeňsku. Nikdy se nikam nedostanou, protože "neprodávají".
To samé se nikam nedostane polda, co neškube jako o život bločky.
Skutečný důvod ale nejsou ty počty všeho možného samotné, ale schopnost ohnout hřbet a spolupracovat na lumpárnách, nebo spíše ochota bezskrupulózně si ušpinit ruce a být pak vydíratelný. A kdo je vydíratelný je pro mafii málo nebezpečný.

A nemusím zůstávat u novinařiny. V práci, co teď dělám, mám opět problémy. Sotva začnu u zákazníka dělat, zavolám si ho aby viděl co a jak a proč, začne stejná písnička: ale ti před váma nikdy tohle neotevírali, tohle nekontrolovali, co je to za humus...? No a co myslíte, že následuje pak? Telefon na firmu, vraťte mi prachy, deset let mi tady dělají servis a nikdy neměli otevřené to a tohle, nikdo mi neřekl že se tohle musí vydělat a vyčistit, nebo mi to zničí mašinku, za co jsem to teda platil?

Přijdu pro náhradní díly do specializované prodejny. Chci tuhle součástku, třikrát prosím. Prodavač povídá: mám ji jen jednou!

Jak to, je jaro, musí se dělat toto. Hahaha, to nikdo nedělá, nikdo nechce toto těsnění, tyto věci, nikdo to prostě nerozdělává. Já vím že jsou to základní věci ale vidíš sám.

No ale potom je životnost toho zařízení tak na polovině...

Jo, a komu myslíš, že to vadí?

Přesně: komu myslíte, že vadí, že 90% poldů dělá práci tak, aby se neřeklo. Že to dělá 90% zedníků, architektů... Že za to mnozí berou peněz jak šlupek, pak přijdou na stavbu a na seznamy nesmyslů ve stavebním denníku od všech řemesel řeknou: kluci, víte co, udělejte to a já to pak nakreslím!!!!

Hlavní důvod: kurevská výchova: zlatý střed. nevyčnívat, v klidu, ošolíchat, vzít pětibábu a pryč. Domácí nepřijde na to za co platí než se to celé podělá a až se to podělá, ten dobytek mu řekne, že holt tyhle nové moderní mašinky tolik nevydrží jako ty staré...

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 1)
Poslat zprávu DAX 17:00:41 31. 03. 2014
dax.jpg
Lukáši , dobrý článek a dobrý postřeh. Ti co nemají v hlavách jenom piliny to myslím vědí již dávno. Na tomto principu je bohužel založená podstata současného polistopadového zázraku "demokracie v kapitálovém pojetí".
konzum,konzum a zase jenom konzum. Kšeft a zisk a to vše zahaleno do lidských práv,svobod a ušlechtilých kidů. To je oč tu běží a to je třeba do plebsu potřeba prát vrchem, spodem, aby všichni jásali v jakém,že to zázraku žijí. Mediální divadýlko je pro to úžasný nástroj....
Měj se a klidnou službu....

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)