Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Okleštění výsluh-kdo odejde, vyhraje

Vážení, nemáte někdo informace týkající se tentokrát již skutečného okleštění výsluh?Prý, vzhledem ke krizi se již připravuje plán týkající výrazného omezení výsluh, prý by se to vyplácelo pouze po dobu např. rekvalifikace apod. a pak ahoj!Max. 2 roky. Informace je to zajímavá, rozhodně je potřeba ji vzít v úvahu (ačkoliv informací již bylo mnoho jak víme, ale má to celkem logiku z pohledu těch, co to poldům závidí a netroufnou si jít se přetahovat v noci z drbany)..). V tuto chvíli se má čekat na to, až se přelomí rok- aby neodešli všichni mezi 10-15 roky z důvodu možného kolapsu a inflace 20-letých maturantů u policie a až se přelomí rok a skončí přechodné období, tak se to pokusí uzákonit, tzn. ten kdo teĎ zvolí "C", tak mu to sice možná zdaní časem, ale bude to mít přikleplý dle současných zvyklostí..Tno a ten kdo vydrží ve vidině zlepšení situace či vyšší výsluhy, tak se zřejmě nedočká..Víte jak se to říká o vrabci v hrsti...
XJHX :: Datum založení: 02. 08. 2009 :: celkem 50 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu OUT 22:00:15 10. 08. 2009
Out.jpg
tomy: blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-svejnar.php Jinak mi tady ta diskuse v tomhle vláknu nějak utekla. Nevšimnul sem si že se tu množí odpovědi a zaregistroval jsem to až teď. P.S. S tou ozbrojenou pěstí dělnické třídy to bylo myšleno tak jak popsal Špunt.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu XXX 21:39:28 10. 08. 2009
default.png
Zdravím bývalé kolegy. Pochopitelně jako bývalí policisté ČR se občas podíváme na tyto webovky. Já osobně jsem sloužil jenom 25 let 2 měsíce a dnem l.12.2005 jsem odešel do civilu . Ten rok odešlo cc 2000 zkušených policistů. Další rok ccc 3.500 policistů. Tedy jsem odešel za starého zákona č. 186/92 Sb. Když jsem šel dělat policejní řemeslo, ani mne nenapalo, že je nějaká výsluha. Stačilo v té době věk 45 let, odsloužit 20 let služby ,pak to bylo 3O procent z hrubé mzdy na výslužku. Poté v 55 ti letech do důchodu, to byl spravedlivý zákon. Nadále pak zákon č. 186/1992 Sb, kde se platily příplatky.Potom schválen paskvil z.č. 361/2003 Sb , 3 x okousán panem Kalouskem, panem Langrem, panem Nečasem , tedy se na paskvilu bohužel podílela společně levice, pravice. Na webovkách je uvedeno, že za posledních 2,5 roku odešlo 9500 zkušených policistů PČR do civilu. Každý normální stát motivuje zkušené policisty, aby nadále sloužili, tedy na všech úrovních PČR. Ale zákonodárcům jsme šuma fuk. Oni mají svoje jisté. Jenom veřejnosti ukázat číla, kolik zkušených policistů odešlo za posledních 10 let, to by byla hrůza, rachot. Kolik to stálo stát, výcvik policistů, výstroj, hlavně zkušenosti školy, praxe a podobně. To se nedá vyčíslit penězi. Průměr sociální dávky / tzv . za ztížené pracovní uplatnění v průměrné ve výši 9467,-Kč/- Není to málo, ale zázrak to také není. Takže po nabítí paskvilu z.č. 361/2003 Sb odešla nejdříve střední zkušená generace, pak další roky část pohlavářů, plukovníků. Jenom mají úsměv na tváři. Já jim to přeji. V současné době končí přechodné období, může se zvednout masa policistů do 10 let služby, včetně vojny. Jak je chce stát motivovat nadále sloužit, to nevím. Zákonodárci schválili paskvil, zdegradovali důstojníky,vymysleli neplacení příplatků za soboty, neděle, noční, nadělávat svátky, ,když se slouží tak za dáčo. Nejméně 10 svátků na oltář vlasti + 150 hodin zneužívaných . Původně 300 hodin na oltář vlasti. Je to vrchol lumpárny od státu. Navýšené peníze za směnnost, je úsměvné. Mladý policista ČR chce být slušně ohodnocen za vykonanou, nebezpenou práci, ohrožující jeho život a zdraví, na úkor svého volna, rodiny a další negativa. Někdo zde na těchto webovkách ukázal, jak se rozevírají sociální nůžky mezi pohlaváři a dělníkem policie. Něco se Vám letos přidalo, řadovým jenom pár stovek. Ale poslední tři roky, nic. Další roky asi také ne.Stát není schopen garantovat sociální jistoty, co se týče inflace. Pochopitelně jde výslužka za další odpracované roky neúměrně dolů. Státní kasa je vykradená, ale toto nezavinili policisté a další poctiví občané tohoto státu.Docela fandím bývalým kolegům, že využijí přechodné období, protože cc 5 let nemají dále jistotu. Je nám ale jasné , že to není ideální stav. Je to jenom na každém, zda by dále chtěl dělat kariéru u policie ČR, nebo sloužit jako řadoví policista. Každý je strůjcem svého štěstí. Znám mnoho policistů s vysokoškolským vzděláním BC, slouží nejméně 10, 15 let, ale na střední funkce, / okresu/ dneska územní celky / se nedostanou. Pořád je masa plukovníků, vymyslely se další zbytečné funkce. Asi pořád poměr, 7 pěšáků, jeden velitel. Nás rentiéry paskvil též okrádá, přál bych do budoucna sloužícím kolegům, aby se shodil paskvil, byl výhodný pro všechny policisty a poplatný době. Pochopiteně též u kolegů bachařů, hasičů, BIS, justičky a dalších. Nechápu, jak si může stát takto rozložit potřebný aparát. Zkušených a poctivých policistů, též ostatních, jak jsem jmenoval, je potřeba. Ta částka 3 0000 0000 0000,-Kč ,co se vyplácí na sociální dávce je směšná, kdyby byl pořádný zákon. Spousta rentiérů by sloužila leta dále, ušetřilo by se strašně spoustu peněz. Podmínky pro řadové policisty ČR, též hasiče, bachaře se pořád zhoršují. Byly by peníze, kdyby se trestali miliardoví zloději, Krejčíř, a další jsou vyřechtáni. Pani Vesecká na internetu přiznala, že jako justice na velkozloděje nemá. Tam jsou peníze. Co se týče vojáků, vypláceno na výslužce cca 2 500 000 000,-Kč, je jim to přáno, ale nikdo se do nich neobouvá. Všude v Evropě jsou daleko vyšší výslužky, tak nechápu , čemu se pan Bublan s Langerem diví. Sami mají nekřesťastné peníze za svoje funkce a další požitky.V dnešních podmínkách dělat policejní řemeslo je hrdinství. Poznal jsem jako civil pár bývalých kolegů, většinou pozitivně. O mladé policisty mám docela obavy, protože je nemá ,kdo učit. Vláda by měla začít něco dělat s policií, byly zde názory, že chtějí nalákat zpět rentiéry. Nevím, ale nejdříve by museli shodit uvedený paskvil. Kdo bude chtít dělat policejní řemeslo nadále , tam mu přeji hodně zdraví, ať se mu ve službě nic nestane. Dále měli lepší sociální podmínky. S podravem bývalý policista por Marek Ladislav z České Lípy. Napsal jsem toho moc, ale ze života. Nedalo mně to, když vidím, kam se policie ČR řítí. Není mně to jedno. Když jede policejní vozidlo, tak to se mnou trhne, jednou policista, navždy policista. Ale ničeho nelituji, jenom jsem vyhořel.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu GENERACNI-SPUNT 21:28:00 10. 08. 2009
default.png
Pro srovnání uvádím výseče zákonů před rokem 1989 a po! Doufám, že si to přečte i Siggi! Zákon o služ. poměru přísl. SNB 100/1970Sb. § 111 (1) Příspěvek činí a) 20 % služebního příjmu, jestliže příslušník konal službu ve Sboru národní bezpečnosti po dobu nejméně 15 let a dosáhl věku alespoň 40 let, a pokud jde o výkonného letce nebo o příslušníka ve funkci zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, bez ohledu na věk; b) 30 % služebního příjmu, jestliže příslušník konal službu ve Sboru národní bezpečnosti po dobu nejméně 20 let nebo ji konal po dobu kratší, ale podílel se na intenzivní výstavbě Sboru národní bezpečnosti a dosáhl věku alespoň 45 let. (2) Příspěvek podle předchozího odstavce nesmí však překročit částku odpovídající maximální výši částečného invalidního důchodu účastníků odboje. (3) Příspěvek se zvyšuje účastníkům odboje; o toto zvýšení může být překročena hranice stanovená v odstavci 2. § 112 Příspěvek se vyměřuje z posledního hrubého měsíčního služebního příjmu příslušníka před skončením služebního poměru nebo, jestliže je to pro něj výhodnější, z jeho průměrného hrubého měsíčního služebního příjmu za posledních pět kalendářních roků před skončením služebního poměru. § 113 (1) Při souběhu příspěvku s výdělkem krátí se příspěvek o částku, o kterou součet příspěvku a hrubého měsíčního výdělku přesahuje výši služebního příjmu, z něhož byl příspěvek vyměřen. (2) Při souběhu nároku na příspěvek a na starobní nebo invalidní (částečný invalidní) důchod podle předpisů o sociálním zabezpečení náleží oprávněnému podle jeho volby buď důchod nebo příspěvek Příspěvek nenáleží po dosažení věku 60 let. !!!!!! Zákon o služ. poměru PČR 186/1992 Sb. § 117 (1) Příspěvek činí 20 % služebního příjmu, jestliže policista konal službu alespoň po dobu deseti roků. Za každý další ukončený rok této služby se příspěvek zvyšuje o 1 % služebního příjmu. (2) Příspěvek se vyměřuje z posledního hrubého měsíčního služebního příjmu policisty před skončením služebního poměru nebo, jestliže je to pro něj výhodnější, z jeho průměrného hrubého měsíčního služebního příjmu za posledních 12 měsíců před skončením služebního poměru. (3) Nejvyšší výměra příspěvku ke dni jeho přiznání nesmí překročit měsíčně 130 % částky, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění. Zákon o služ. poměru PČR 361/ 2003 Sb.§ 158 Základní výměra výsluhového příspěvku činí za 15 let služby 20 % měsíčního služebního příjmu. Výměra výsluhového příspěvku se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok služby o 3 % měsíčního služebního příjmu, za dvacátý první a každý další ukončený rok služby o 2 % měsíčního služebního příjmu a za dvacátý šestý a každý další ukončený rok služby o 1 % měsíčního služebního příjmu. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50 % měsíčního služebního příjmu.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu ZRUŠENO NA ŽÁDOST UŽIVATELE 20:35:17 10. 08. 2009
default.png
ono by stačilo, kdyby udělali strop na renty.. obyčejný polda na 15-20tis rentu nedostane a manažeři by hold museli po odchodu trochu ještě makat.... a jak zde bylo napsáno.. jen blázen by si mohl myslet, že přechodné období 2let, kdy spousty policistů budou bez renty (mezi13-15let služby) nebude přemýšlet o odchodu... jediná klika je, že je krize a že něco málo poldů neodejde... zbytek je však rozhodnut...

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu KOSTA 17:24:08 10. 08. 2009
default.png
je v tom, že se zavedlo tříleté překlenovací období pokrývající dobu pěti let. Kdyby bylo přechod ze starého systému výsluhy na nový plynulý, nebylo by tolik úprků na rentu (je lepší mít po 10-13 letech 20-23% (příp.+ vojna) než po 14 letech vyletět ze zdravotních důvodů a nemít nic (nebo mít po 15 letech 20%). Prostě chyběl plynulý přechod. Pokud chtějí ušetřit (a teď mě nekamenujte) dalo by se skousnout výsluhu ano, ale až od jistého věku, např. 45 nebo 5O let. Tj. skončíš ve 35 po 15 letech a půjdeš se živit jinam, výsluha ti bude spočítána, postupně do 45(50) valorizována a od 45(50) na ní budeš mít nárok. Ovšem s jednou vyjímkou, pokud tě propustí ze služebního poměru ze zdravotní nebo z organizačních důvodů, máš nárok na výsluhu okamžite (tím by se zabránilo bezhlavému propouštění např. za krize, min do 45(50) by si tě PČR držela, aby nemusela předčasně vyplácet výsluhu).

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HLAVEN 16:53:00 10. 08. 2009
default.png
V této zemi se bude vždy závidět. Všichni viděj jen výhody, ale co za těma výhodama je už nikdo nevidí. Žádný z těch závistivců co záviděj bejvalejm poldům renty si nedokáže ani představit práci u policie. A říkám na rovinu, kdyby nebyly u PČR určité výhody oproti jiným civilním zaměstnáním tak by u policie nikdo nesloužil, jelikož nikdo nebude dobrovolně za lehce nadprůměrnej plat nasazovat denně život a zdraví. Bez policie by byla v zemi anarchie a ta by se zanedlouho přestala líbit všem. A pro všechny kritiky. I vy se můžete snažit projít přijímacími testy a stát se možná policistou. Přeji všem hezký den.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu PECA 11:43:50 07. 08. 2009
Peca.jpg
A na revanš snad budce rozumnými lidmi prosazováno, aby se k moci jistý černoprdeln*k vůbec nedostal :-P

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu TIN 11:28:40 07. 08. 2009
default.png
Kalouska netřeba citovat ty jeho kecy už nikoho nezajimají! Je to obyč kecálek co udělá a hlavně nakecá vše aby se dostal ke kormidlu. Výsluhy či renty pobírají poldové v cele evropě tak to bysme jako byli opět exoti kde je něco jinak?

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu CZ858 10:50:59 07. 08. 2009
default.png
"Výsluhy jsou obtížně udržitelný mandatorní výdaj, který nepokládám za šťastný. Vždycky jsem prosazoval, aby nebyl valorizován a aby byl degresívní,“ říká bývalý ministr financí za KDU-ČSL Miroslav Kalousek.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu MRAK 10:47:33 07. 08. 2009
default.png
Tady dnesni clanek o vysluhach - mezi radky ke konci se da leccos vycist....:)) Zalezi kdo bude u vlady ! http://www.novinky.cz/domaci/175735-hromadny-uprk-policistu-stoji-stat-rocne-tri-miliardy....

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio