Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Dioptrie
5 dní | APEP: Doporučuji operaci už teď, podle sloupce II. ...
Příprava na fyzické testy
5 dní | TRNKALINKA: REPLY:BOBRAS:74242-1:2024-04-09 22:36:05: Při...
ZOP
8 dní | HAFHAF: Dojíždění je možné všude, na cestak během týd...
Justiční stráž
16 dní | L04GHR: Ahoj, pracuju jako justička pod Prahu pankrác...
Cizina Praha
31. 03. 2024 | CABLE: Díky za info. :)...
Nedoslýchavost, naslouchátka ve službě?
14. 03. 2024 | NOMINISS: REPLY:PATTAS1:74219-1:2024-03-11 23:31:46: Ta...
Já Řscp ty KŘP Praha
26. 02. 2024 | 6-TT: REPLY:ROSOMAK:74183-1:2024-02-05 14:16:23: M...
Započítatelná praxe(MP->služební poměr)
07. 02. 2024 | DABLIK: REPLY:MPCP:74186-1:2024-02-06 17:52:49: k př...
jeg sælger Adderall 30 mg, jeg sælger Hydroco...
04. 02. 2024 | 000000000: Velkommen til vores online butik, hvor du kan...
Sælg Pentobarbital Nembutal (tabletter, væske...
04. 02. 2024 | 000000000: Velkommen til vores online butik, hvor du kan...

Na návštěvě u durynské policie

Znak durynské policie
Na začátku června 2011 došla do naší redakce zajímavá nabídka. Paní Mgr. Jaroslava Plosová z Masarykovy univerzity v Brně nám nabídla spoluúčast na 22. policejně-historickém kolokviu, které se konalo 7. až 9. července 2011 ve výcvikovém a vzdělávacím centru durynské policie v Meiningenu. Možnost prohlédnout si jedno z nejmodernějších policejních vzdělávacích zařízení v Německu jsme si nemohli nechat ujít, a tak se i čtenáři našeho serveru mohou podívat, v jakých podmínkách se učí mladí němečtí policisté svému řemeslu.
Znak durynské policie | Foto: Internet

Přestože jsme se hned od začátku nemohli dočkat, až se dostaneme na prohlídku areálu bývalých vojenských kasáren a porovnáme je s podobným zařízením v Praze - Hrdlořezích, očekával nás především náročný a především velice zajímavý program již 22. policejně-historického kolokvia s podtitulem „Policie v 21. století: regionální a národní tradice – mezinárodní ambice – historická reflexe, které uspořádalo vzdělávací centrum durynské policie spolu s historickými organizacemi Geschichtsort Villa ten Hompel Münster a Arbeitskreis Polizeigeschichte u příležitosti 20. výročí vzniku durynské policie.
Konference, jíž se účastnili nejen zástupci z řad německých historiků a policistů, ale rovněž hosté z rakouského Institutu pro strategii a bezpečnostní politiku nebo holandské policejní akademie, byla rozdělena do čtyř panelů.

V prvním panelu, nazvaném „Policie v mezinárodních kontextech“ vystoupili Dr. Erwin A. Schmidl z Vídně se svým příspěvkem „Pět desetiletí policejních misí OSN“, ve kterém popsal nejen historii zahraničních policejních misí, ale rovněž přiblížil, s jakými problémy se potýkají rakouští policisté, kteří se vrací z misí. Přednášku doplnil jeho kolega Mario Muigg svým referátem „Rakouské policistky a policisté v misích – analýza problematiky s důrazem na gender aspekty“. Z rozhovorů a dotazníků se všemi 19 rakouskými policisty, kteří kdy odjeli do zahraničních misí, sestavil velice zajímavé statistiky, které například ukázaly, že většina rakouských policistů jela do misí především kvůli přesvědčení a ne pro peníze, stejně jako to, že většina z nich byla zklamaná ze situace na místě a zpět domů odjížděla s názorem, že se v dané lokalitě nic nezměnilo a nezmění. Stejně jako Dr. Schmidl upozornil na problém zařazování navrátilců na původní služební místa, jež byla po jejich odjezdu obsazena.

Znak města Meiningen Příspěvek o policejně-historickém bádání v České republice přednesla paní Mgr. Jaroslava Plosová spolu s prvorepublikovým četníkem Součástí kolokvia byla i výstava o historii policie v Durynsku, jejímž kurátorem byl Dr. Andreas Schneider Součástí výstavy byly i policejní motocykly v proměnách času Motocykl východoněmecké Volkspolizei Skůtr německé policie Současnost durynské policie


Poslední slovo v prvním panelu patřilo Bettině Blum M. A. a jejímu příspěvku „Policistky v rozděleném Německu. Ženy ve východo- a západoněmecké policii 1945-1970“. V druhém panelu, nazvaném „Linie vývoje a témata interdisciplinárního policejního bádání v Evropě“, opět převládli cizinci. Hlavní směry policejně-historického bádání v Holandsku přiblížili Dr. Margo De Koster a Dr. Guus Meershoek z Nizozemí. Stejného úkolu se za Českou republiku ujala Mgr. Jaroslav Plosová. Posledními přednášejícími v druhém panelu se stali Dr. Hartwig Pautz, Dipl. Psych. Mario Gruschinse a Henriette Binder, kteří společně představili projekt COMPOSITE – Comparative Police Studies in the EU. Zajímavost projektu, zabývajícím se hospodářskými, politickými a jinými změnami uvnitř policie, spočívala i v analýze (především negativních) pohledů samotných policistů na neustálé změny, jež jsou spojeny s organizací a prací policie.

Třetí panel, nazvaný „Jak se poučit z historie: význam historicko-politických vzdělávacích prací u policie“ uvedl témata, jež se vztahovala převážně k policii v hitlerovském Německu. Jako první představil svůj projekt památníku v bývalém koncentračním táboře Neuengamme Dr. Oliver von Wrochen z Hamburku. S příspěvkem o výstavě „Pořádek a destrukce – policie v hitlerovském Německu“ Florian Dierl M.A. z Berlína. Celý panel uzavřel jeden z hostitelů Dr. Andreas Schneider, který nejen pro návštěvníky kolokvia, ale především pro mladé policisty, připravil výstavu „20 let durynské policie“.

Kriminalistické Průvodce v labyrintu budov nám dělal Dr. Andreas Schneider (vlevo) a policejní rada Andreas Röhner M.A. (uprostřed) Prvním bodem návštěvy byla banka. Výcvikové centrum v Meiningenu si pro přepadení banky tiskne i vlastní peníze Další zastávkou byla samoobsluha. Jak jsme byli ubezpečeni, všechny krabice a lahve s alkoholem jsou prázdné Po nákupu v samoobsluze jsme zamířili domů...


V sobotu 9. července pak všechny účastníky čekal čtvrtý panel, v němž nás Dr. Dirk Götting seznámil s velice zajímavým projektem tzv. kriminalistických poradních ústředen (Kriminalberatunsstellen). Tyto ústředny, zřizované v Německu již ve 20. letech minulého století, sloužily nejen ke kontaktu policie s občany, ale rovněž všem občanům poskytovaly informace, jak co nejlépe zabezpečit svůj majetek. Jednalo se tak nejen o zajímavou formu „Community policingu“, ale rovněž o důležitého činitele v oblasti prevence.

Neméně zajímavá byla i přednáška Thomase Köhlera o úloze německých hasičů v nacistickém státě, kteří dlouho odolávali tlaku režimu, přičemž nebylo výjimkou, že hasičský sbor vyjel hasit zapálenou synagogu, za což byli hasiči i kamenováni. Zvláštní pozornost si zaslouží i postupné začlenění hasičů do struktury (pomocných) policejních složek. Stejná reorganizace požárních, jíž se hasiči velice urputně bránili, proběhla i v Protektorátu Čechy a Morava. Celý program završil Johannes Maximilian Kiess M. A., který účastníky kolokvia seznámil s výsledky své diplomové práce „Policejně-preventivní práce v Lipsku – státně-etnografický výzkum moderní policejní práce.

Vedle oficiálních příspěvků doplňoval kolokvium i bohatý doprovodný program, který se skládal ze scénického čtení vzpomínek vězňů koncentračních táborů, vyprávění německých policistů, kteří se vrátili ze zahraniční mise a samozřejmě prohlídkou vzdělávacího centra. Výjimečnost vzdělávacího centra v Meiningenu spočívá především v technických vymoženostech, které celý areál nabízí. Vedle všestranného sportovního zázemí, kantýny a moderních ubytoven skrývají budovy i simulátor dopravních nehod, na němž se němečtí policisté učí, jak správně jednat, popřípadě vyprošťovat lidi z převrácených automobilů, přičemž si tuto situaci mohou vyzkoušet i na vlastní kůži. Neméně působivě na všechny zapůsobila i budova za 3 miliony eur, v níž policisté vybudovali prostory banky, samoobsluhy, kompletního bytu, policejní stanice, výslechové místnosti a celu.

Dojem z útulné koupelny kazily pouze kamery připevněné na ocelové konstrukci Ani v ložnici byste neunikli oku kamery... V obývacím pokoji lze jasně vidět zapojení kamery. Prohlídka bytu skončila v kuchyni. Dalším bodem programu byla návštěva policejní stanice. Výslechová místnost Nepostradatelnou součástí výslechové místnosti je i zrcadlové sklo...


Na jednom místě tak mohou velice efektivně a především prakticky učit mladé policisty, jak se chovat např. při přepadení banky či večerky nebo jak přistupovat k místu činu a nezničit při tom všechny stopy. Stejně důležitá je i výslechová místnost s průhledným sklem a především policejní cela, která byla vybudována na základě případu, kdy policista na základě lékařské prohlídky umístil zadrženého muže do cely a ten zde zemřel. Protože byl muž dle lékařské zprávy při předání do cely v pořádku, byl policista obviněn z jeho smrti. Celá budova je osazena nejen neprůhlednými skly, za kterými instruktoři pozorují jednání svých frekventantů přímo v akci, ale rovněž kamerami, které celý prostor zabírají ještě jednou shora, aby po každém provedeném zákroku mohlo dojít k co nejefektivnější analýze a především nápravě chyb.

Asi nejpůsobivějším místem celé budovy je moderní krytá střelnice za 1,2 milionu eur, na které je možno projektovat různé modelové situace a ověřit tak reakce policistů v téměř reálné situaci. Počítačový program umožňoval promítnout různá místa a druhy útočníků, přičemž na útočníky bylo možno střílet buď přímo ze služební zbraně nebo z její věrné laserové kopie.
Zkušený policista tak před očima všech historiků postupně „zneškodnil“ útočníka s pepřovým sprejem, nožem a pistolí, který vždy ohrožoval zaměstnance baru. Díky vstřícnosti policistů si nakonec střelbu ze služební pistole heckler & koch a samopalu stejné značky měli možnost vyzkoušet i účastníci kolokvia. Díky nezájmu většiny historiků o střelbu dávkami se nám podařilo i malé soukromé interview se zkušeným instruktorem, který je v řadách policie již 15 let.


Jedním z jeho zajímavých postřehů bylo především to, že přestože má policie takto moderní výcvikové centrum, je často problém dostat policisty z ulice na střelby, protože je většinou považují za zbytečnou ztrátu času s argumentem, že buď nemají na takové věci čas nebo jsou dost dobří a nepotřebují ztrácet čas dalším cvičením, popřípadě slouží dvacet let a zatím nemuseli vytáhnout zbraň, a tak nevidí důvod trénovat střelbu. Vedle záměrného bojkotu je často problémem policisty na střelby dostat i kvůli zaneprázdněnosti a objektivnímu nedostatku času.

Další otázka směřovala na platy německých policistů. Ten je dle jeho názoru na německé poměry průměrný až podprůměrný, kdy si v některých částech Durynska vydělá i dělník v továrně dvakrát až třikrát více než policista. Zároveň přiznal, že nelze živit rodinu pouze z jednoho policejního platu.

Organizátoři nám nabídli i luxus a pohostinnost policejní cely. Poslední zastávkou naší exkurze se stala střelnice, Stačí nastavit správný program a může se střílet... Pár kliknutí myší a stali jsme se svědky hospodské rvačky. Poté, co instruktor vyřešil rvačku trojitým zastřelením útočníka, se ke slovu dostali i účastníci kolokvia. Po střelbě z pistole si účastníci kolokvia vyzkoušeli i střelbu ze samopalu. Díky skvělému přístupu instruktora odcházeli ze střelnice všichni více než spokojení.


Pokud bych měl shrnout dojem z německé policie, jak na mě během krátkého pobytu zapůsobila, musel bych jí hodnotit velice kladně. Vedle moderních vymožeností, které však jistě nejsou celoněmeckým standardem, mne zaujala především forma výcviku, kdy se snaží budoucí policisty co nejlépe připravit nejen na bázi teorie, ale rovněž praxe. Tento trend však nespočívá pouze ve střelnici za miliony, ale i ve zkušených instruktorech, kteří za sebou mají dlouhá léta v přímém výkonu služby.

Největším pozitivem – a zároveň největším zklamáním pro mne jako pro člověka, který několikrát navštívil i podobnou školu v Praze – pro mne bylo naprosto dokonalé chování a vystupování všech policistů, které jsem zde potkal. Vedle vždy perfektní ústroje všech policistů od frekventantů až po vysoké důstojníky se nestalo, že by kolem kohokoliv z nás prošel jediný člověk v uniformě a nepozdravil, ačkoliv s námi neměl nic společného. Může se to možná zdát málo, ale právě důraz na slušné a reprezentativní vystupování, stavovská čest a pevné přesvědčení o nutnosti prosazovat zákony a demokracii, dělají z německé policie policii tak odlišnou od té naší.

Na závěr bych chtěl za redakci Policisty.cz ještě jednou poděkovat jak organizátorům akce panu Dr. Andreasi Schneiderovi, a panu Andreasi Sturmovi M.A., tak i paní Mgr. Jaroslavě Plosové za pozvání na zajímavou akci.

Vložil: Petr Klinovský
Publikováno: 24. 09. 2011


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1 / Celkový počet hodnoceni 1Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 1
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio