Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
OHS - Cizina + dotaz
3 hodin | ARDIK: REPLY:BEN:72711-1:2021-06-23 22:28:28: díky z...
Kurz na zbraň 2021 FM
17 hodin | JOE: REPLY:AF13:72710-1:2021-06-23 18:12:30: P...
Ty ---► KŘ JMK , Já ---► Hodonínsko, ÚO Uhers...
včera | ZELENAC: REPLY:TERULE:72692-1:2021-06-11 22:14:03: Máš...
Ohs Ostrava
6 dní | IDNOTEXIST: REPLY:PATRICK:72699-1:2021-06-18 10:07:11: Dě...
Započítatelná praxe(MP->služební poměr)
6 dní | PATRICK: Jak píšou níže, záleží na služebním funkcioná...
Kemp Sadská - přijímací řízení
8 dní | ONDRA_FITNESS: ????...
Co můžu mít u psychotestu
8 dní | ONDRA_FITNESS: Já byl teď na psychotestech. Dostaneš list pa...
Záchytná zařízení pro zajištění cizinců...
13 dní | NOBODY: Zdaleka ne všechny útvary je mají vyplněné ( ...
Já Praha, ty PEO KŘP-H (odkudkoliv)
03. 06. 2021 | WHILER: Pokud nechceš psát sem tak na mail Peta.Sk@se...
Já z Prahy do Ústeckého kraje
03. 06. 2021 | USTI: Ahoj, je to ještě aktuální? Napiš i kdyby ne....

Generál četnictva Josef Šustr

Josef Šustr v roce 1919 v Plzni
Neoddělitelnou a neodmyslitelnou součástí každého bezpečnostního sboru, ať už civilního či vojenského, je historie a tradice. Znalost minulosti a insipirace, jíž činy našich předchůdců přináší, společně tvoří hrdost, pocit sounáležistosti a především vzory, které můžeme následovat. S tím, jak generace přicházejí a odcházejí, mění se vzory v legendy. Za jednu z legend československého četnictva lze označit i generála československého četnictva Josefa Šustra.
Josef Šustr v roce 1919 v Plzni | Foto: Osobní archiv Ondřeje Koláře

Josef Šustr se narodil v Daminěvsi (dnes součást obce Cítov) na Mělnicku 19. října 1878. Po maturitě na gymnáziu v Roudnici nad Labem se stal vojákem z povolání u 91. pěšího pluku, dnes známého hlavně milovníkům Haškova Švejka. V létě 1906 pak byl v hodnosti poručíka přijat k četnictvu. Sloužil na různých místech v Haliči a českých zemích, mimo jiné zastával i úřad velitele četnického oddělení v Benešově. Do jeho obvodu spadal i zámek Konopiště, sídlo arcivévody Františka Ferdinanda D´Este. Šustr tak nesl odpovědnost za bezpečnost následníka trůnu.


Po vypuknutí první světové války byl Šustr vyslán na srbskou frontu. Podobný osud postihl řadu četníků českého původu, kteří byli pro službu v jihoslovanském prostředí jazykově vybaveni lépe než Němci a Maďaři. Konec války však již Šustra zastihl opět v zázemí, ve funkci velitele oddělení v Plzni. Po státním převratu na podzim 1918 se tehdejší major Josef Šustr přihlásil do služeb republiky a významně se podílel na zajištění bezpečnosti v západočeském pohraničí v hektické popřevratové době.


Po uklidnění situace byl přeložen zpět do Benešova, kde se v červenci 1919 narodil jeho jediný syn. Krátce poté se Šustr stal náměstkem zemského četnického velitele v Čechách Karla Skorkovského, zároveň počátkem 20. let zasedal v disciplinárním výboru pro četnické důstojníky. Kvůli poválečné bytové nouzi však musel Šustr po dlouhou dobu denně dojíždět do Prahy z Benešova.

Josef Šustr se svou první manželkou před rokem 1918 Josef Šustr v Tatrách při své krátké službě na Slovensku

Zlom v Šustrově kariéře nastal na jaře 1925, kdy přišlo jmenování zemským velitelem ve Slezsku. Záhy po nástupu do funkce musel Šustr koordinovat bezpečnostní opatření během rozsáhlé dělnické stávky v ostravsko-karvinském uhelném revíru, která místy přerostla v násilnosti. Navzdory napjatým sociálním i národnostním poměrům v regionu si Šustr během působení ve Slezsku našel čas na psaní článků do četnické rubriky vojenského časopisu Bratrství.


Po sloučení moravského a slezského zemského velitelství byl Šustr roku 1928 přeložen na Podkarpatskou Rus. Krátce poté zemřela jeho první žena a Šustr začal usilovat o přeložení do Čech, aby mohl snáze zabezpečit syna. Ke kýženému přemístění došlo až roku 1930, kdy se Šustr stal náměstkem generálního velitele četnictva Bohuslava Knoblocha. Po Knoblochově penzionování se Šustr v lednu 1935 stal velitelem četnického sboru. Krátce poté se podruhé oženil se švýcarskou státní příslušnicí. Svatbě předcházel spor s Ministerstvem vnitra, které se zdráhalo sňatek s cizinkou povolit.


V té době již ve střední Evropě značně sílilo politické napětí, jehož dopady se nevyhnuly ani Šustrově rodině. Generálův syn se v květnu 1938 přihlásil k dělostřelectvu, aby se zapojil do obrany vlasti před očekávanou nacistickou invazí. Po podpisu Mnichovské dohody a změně politického kurzu se Šustr stal nežádoucí osobou, takže jeho 60. narozeniny představovaly vítanou záminku ke generálovu penzionování. Po odchodu do penze se Šustr stáhl z veřejného života a žil v ústraní v Plzeňské ulici v Praze až do roku 1952, kdy byl jakožto někdejší „exponent buržoazního režimu“ zbaven penze a nároku na potravinové lístky a nuceně vystěhován do Rokytnice v Orlických Horách. Zde o dva roky později zemřel.
Zdroje:

Archiv Kanceláře prezidenta republiky
Národní archiv, fond Generální velitel četnictva
Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra
Bartečková, Ivana: Činnost Zemského četnického velitelství ve Slezsku 1918–1928 
(Online: http://theses.cz/id/uo8ex3/00183450-515078814.pdf)

Vložil: Ondřej Kolář
Publikováno: 11. 12. 2013


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1 / Celkový počet hodnoceni 1Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 4
Diskutovat ke článku.