Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Krátkozrakost a HLA-B27
16 hodin | APEP: REPLY:CRACKY:74276-1:2024-05-22 19:47:11: No ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
5 dní | MONOCAJT: REPLY:CODY:74269-1:2024-05-17 16:41:04: Nej...
hypertenze zdr. prohlídka
9 dní | PATTAS1: Zdravím, smím se zeptat na které oddělení v O...
Policie bez Maturity
9 dní | PATTAS1: https://www.youtube.com/watch?v=P2jOsOYO9U0 ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
18 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
18 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
18 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
18 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Justiční stráž
20 dní | VSCRVSCR: REPLY:L04GHR:74240-1:2024-04-05 14:57:14: J...
Příprava na fyzické testy
20 dní | VSCRVSCR: REPLY:MONOCAJT:74234-1:2024-03-18 13:16:18: ...

Koaliční smlouva podepsána. Komorous jde k ochranné službě

Jak ovlivní střídání stráží na vnitru policii?
(AKTUALIZACE Z 12. 07. 2010 NA KONCI ČLÁNKU) V pátek představili předsedové stran budoucí vládní koalice znění koaliční smlouvy (před finální korekturou). Smlouva by měla být podepsaná v pondělí odpoledne - co z ní vyplývá pro policii? A nejen to - nastupující ministr vnitra Radek John dnes v Otázkách Václava Moravce naznačil, jaké budou jeho první kroky v úřadě.
Jak ovlivní střídání stráží na vnitru policii? | Foto: P-CZ

Policie pod Johnem

Ač se přeseda VV snažil být nepříliš konkrétní a stále dokola se odvolával na to, že jeho prvním krokem bude provedení důkladných analýz, na jejichž základě se hodlá rozhodovat, přece jen něco "uniklo".

Za prvé - jako již tradičně, i on hovořil o tom, že policistů máme nadbytek, ale nejsou vidět. A stejně jako slibovali jeho předchůdci, i on chce sahat hlavně do kanceláří a vyšších pater policejní organizace - počtu policistů ve výkonu se škrty rozhodně týkat nemají. O tom, nakolik se má jednat o škrty v jejich příjmech nijak konkrétní nebyl - pouze neurčitě zopakoval, že resort (míněno celé MV) by měl ušetřit v příštím roce 5 mld. korun ze svého rozpočtu.

Za druhé - policie podle něj v současnosti nešetří. I když to John neřekl přímo, naznačil, že "je logické", aby za to nesl odpovědnost policejní prezident. Jeho výměna je tedy v nejbližší době velmi pravděpodobná.

Za třetí - další personálie. Jediné, co John řekl k personálním otázkám zcela jednoznačně je, že Jiří Komorous skončí na postu náměstka MV -  a prvním náměstkem (za ODS) se s největší pravděpodobností opět stane Jaroslav Salivar. Předseda VV rovněž připustil, že už má připravené jméno "nového" policejního prezidenta a vyjádřil se i k očekávanému odvolání nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké - podpoří je a s ministrem spravedlnosti bude postupovat koordinovaně tak, aby se s novým vedením PP a NSZ zlepšila i spolupráce obou složek.

Celý záznam OVM je ke shlédnutí ZDE.

 

Text koaliční smlouvy

V úvodu citovaný návrh koaliční smlouvy ve své první části o veřejných rozpočtech bez dalšího upřesnění říká:

Vláda si je vědoma hrozby budoucího vývoje veřejných financí, a proto přistoupí ke škrtům ve výdajích. Jedním z opatření bude snížení objemu mezd v organizačních složkách státu a v rozpočtových a příspěvkových organizacích o desetinu, výjimkou budou platy pedagogických pracovníků, které se zvýší. Vláda přitom přenechá v kompetenci jednotlivých ministrů, zda půjde o úsporu vzniklou snížením mezd, propouštěním nebo kombinací.

Radek John k tomuto odstavci ve vztahu k resortu vnitra nedal žádné upřesnění, kromě výše zmíněného, takže se uvidí. Další informace, které by se přímo týkaly policie, tato část neobsahuje, nicméně hovoří o dvou tématech, která v poslední době rezonovala v kolujících "zaručených zprávách" - o otázce danění výsluh a krácení odstupného (obě změny jsou možné pouze skrze změnu zákona).

V prvním případě se hovoří pouze o "ozbrojených sborech" - tedy armádě, doslova: Zdaníme výsluhový příspěvek ozbrojených sborů jako součást daně z příjmů fyzických osob. V druhém případě pak kontext také ukazuje mimo PČR, když smlouva říká: Přistoupíme ke komplexní reformě zákoníku práce. Jedním z bodů bude zkrácení výpovědní lhůty a odstupňování odstupného podle počtu odpracovaných let u zaměstnavatele. Je otázkou, zda tyto citace skutečně budou něco znamenat i pro policii a zákon o služebním poměru, či zda ony zaručené zprávy vznikly právě nepřesnou interpretací těchto pasáží - každopádně, k některým změnám zákona se vyjadřuje druhá relevantní část koaliční smlouvy, kapitola s názvem "vnitřní bezpečnost, policie a IZS".

Tu bez dalšího komentáře uvádíme celou (celý text smlouvy je ke stažení ZDE).

Provedeme analýzu současného stavu reformy Policie ČR v návaznosti na stav státního rozpočtu a na základě výsledků rozpočtu dokončíme reformu Policie ČR orientovanou na kvalitní a efektivní službu veřejnosti, a to vše na stav veřejných rozpočtů.
Termín: do 31.12.2010

Předložíme návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, který zajistí nezávislou kontrolu činnosti bezpečnostních sborů.
Termín: do 31.12.2010

Zajistíme, aby v rámci ÚOKFK bylo zřízeno pracoviště specializované na vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Zároveň na všech úrovních PČR, byly obsazeny pozice specialistů na finanční kriminalitu, kteří budou vyškoleni v této oblasti. Dále zajistíme, aby na všech úrovních PČR byl posílen restitutivní přístup k trestání pachatelů s cílem zajistit majetek pocházející z trestné činnosti či majetek pachatele tak, aby mohly být z tohoto majetku uspokojeny zejména oprávněné nároky obětí trestných činů a náhrada škody.
Termín: do 30.6.2011 a průběžně

Vzhledem k neefektivnímu souběžnému výkonu některých kompetencí v oblasti veřejného pořádku mezi PČR a obecními (městskými) policiemi, zpracujeme podrobnou právní, ekonomickou (rozpočtovou), procesní a bezpečnostní analýzu možnosti úpravy jejich vzájemného vztahu a zřízení institutu tzv. Metropolitní policie. V souladu se zákonem o Policii ČR zpracujeme vzorový návrh koordinační dohody mezi PČR a městy umožňující zástupcům měst ve vymezeném rozsahu zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění u pořádkové a dopravní složky PČR.
Termín: do 30.6.2011

Podle možností rozpočtu Policie ČR budeme pokračovat v modernizaci základních policejních útvarů a vybavení policistů moderní technikou včetně zvýšení počtu mobilních policejních služeben. Před každým nákupem zejména výzbroje a výstroje zajistíme prověření způsobilosti a vhodnosti pro potřeby PČR.
Termín: průběžně

Podle možností rozpočtu PČR budeme usilovat o další specializované vzdělávání policistů a posílení motivační složky platu v závislosti na kvalitě vykonávané práce.
Termín: průběžně

Budeme prohlubovat spolupráci a vybavení základních složek Integrovaného záchranného systému včetně posílení spolupráce s Armádou ČR s cílem minimalizace dopadů mimořádných událostí na životy a majetek občanů (povodně, nehody) a efektivního nakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Budeme pokračovat v systematickém vybavování dobrovolných jednotek požární ochrany, abychom dosáhli jejich většího zapojení do řešení mimořádných událostí.
Termín: průběžně

Navrhneme zavedení účinnějšího systému finanční spoluodpovědnosti viníků za provádění likvidačních a obnovovacích prací při mimořádných událostech.
Termín: do 30.6.2011

Budeme nadále prosazovat odpovědnou migrační politiku založenou na vyváženosti úspěšné integrace a potřebné imigrace. Zavedeme personální a technická opatření k zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) praxi. Prosadíme přísnější regulaci činnosti „zprostředkovatelských“ agentur v oblasti zaměstnávání cizinců s cílem zvýšení odpovědnosti agentur za průběh pobytu a pracovní činnosti cizince na území ČR včetně zneužívání jejich postavení na trhu práce.
Termín: průběžně

Budeme podporovat projekt elektronického trestního řízení ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a další rozvoj dalších informačních systémů v rámci Policie ČR tak, aby došlo k vyšší transparentnosti řízení vedených PČR, jejich zefektivnění a zrychlení.
Termín: průběžně

V rámci Policie ČR vytvořit podmínky pro bezpečné a kontrolovatelné sdílení dat v oblasti boje proti závažné hospodářské trestné činnosti, finanční kriminalitě a korupci včetně analytických informací s cílem zajistit větší spolupráci celorepublikových útvarů policie s ostatními útvary PČR.
Termín: do 31.12.2012

Předložíme speciální komplexní právní úpravu pro činnost nestátních bezpečnostních služeb s cílem definovat zejména okruh služeb poskytovaných těmito subjekty (např. hlídací, detektivní, technická a bezpečnostní činnost), zakotvit podmínky pro jejich licencování, stanovit vnitřní a vnější kontrolní mechanismy pro jejich činnost a prostředky, které ke své činnosti na základě příslušného oprávnění využívají, stanovit podmínky odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání u těchto subjektů.
Termín: 30.6.2011

Předložíme návrh transformace služby cizinecké policie s cílem dokončení převodu pobytových agend na Ministerstvo vnitra (zcivilnění pobytové agendy) a nalezení úspor v rozpočtu Policie ČR (např. i snížením nadbytečných služebních míst).
Termín: 30.6.2011

Předložíme změnu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zavést tzv. konkurenční doložku, která neumožní vybraným příslušníkům bezpečnostních sborů po stanovenou dobu po ukončení služebního poměru využívat získané informace a kontakty ve prospěch nestátních subjektů. Konkrétní podobu konkurenční doložky projednáme se zástupci policejních odborových organizací.
Termín: 30.6.2011

Předložíme změnu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zavést principy jmenování služebních funkcionářů do konkrétních funkcí na dobu určitou nebo rotace vybraných služebních funkcionářů, které budou vytvářet podmínky pro omezení rizika korupce, sjednocení praxe bezpečnostních sborů a budování manažerských dovedností a kompetencí v návaznosti na možnosti státního rozpočtu.
Termín: 30.6.2011

Posílíme prevenci v oblasti boje proti kriminalitě zejména extremismu, drogové kriminalitě, kriminalitě nezletilých a kriminalitě páchané na dětech se zaměřením na koordinaci odpovědných orgánů a včasné poskytování informací o rizikových stavech.
Termín: průběžně

 

AKTUALIZACE Z 12. 07. 2010 V 20:30

Zástupci koaličních stran dnes v podvečer  podle plánu podepsali koaliční smlouvu a jmenování nové vlády nestojí nic v cestě. Prezident republiky Václav Klaus bude novou vládu jmenovat zítra dopoledne.

Včerejší prohlášení nastupujícího ministra vnitra Radka Johna přineslo zájem médií o budoucnost lidí ve vedení resortu a policie, s nimiž John podle svých slov nepočítá. On-line deník tyden.cz přinesl zprávu, že první náměstek ministra vnitra Jiří Komorous opouští ministerstvo, ale zůstává v policejním sboru na pozici, o níž uvažoval v dlouhodobějším horizontu a která je nyní volná. Podle informací deníku se jedná o post náměstka ředitele Útvaru ochrany ústavních činitelů Františka Snopka.

Vložil: redakce
Publikováno: 11. 07. 2010


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1 / Celkový počet hodnoceni 3Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 58
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio