Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Benefiční kalendář olomoucké zásahovky podpoř...
2 dní | GHOST-COP: REPLY:PETR-MORAVEC:69063-1:2018-02-10 11:18:0...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
19 dní | HCS: Asi bych ani neřešil vzdělání, jako spíš fakt...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
10. 01. 2018 | VETERAN2: Nábor vyučených jsem zažil dvakrát. Celkem v...
MÁ POLICEJNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
17. 12. 2017 | SPATNEZKUSENOSTI: Souhlasím. Až na rádoby JUDr komorouse. Měl j...
Nošení nožů v Německu
16. 12. 2017 | PETR-KLINOVSKY: REPLY:BOMILDA:68796-1:2017-12-12 11:29:11: Do...
Wachpolizei – saská odpověď na migrační krizi...
02. 12. 2017 | VETERAN2: REPLY:PETR-KLINOVSKY:68780-1:2017-12-01 22:22...
Policie ČR představila nové náborové vizuály...
15. 10. 2017 | KUBIK123: Toto je nic moc. ...
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ AMATERSKÉ POLICEJNÍ NÁBOROV...
19. 09. 2017 | RV: Nalákáme lidi pěknou náborovou kampaní a pak...
Stravování policistů během nočních směn...
29. 08. 2017 | DAX: Stravovací poradce řezník Jíra doporučuje jak...
POLICEJNÍ HON NA VODÁKY, NEBO BEZOHLEDNÉ OCHM...
16. 08. 2017 | SANTIAGO-SAN: REPLY:TAHAC:68408-1:2017-08-13 07:10:29: Díky...
Epilepsie a práce u policie
2 hodin | ADJ23: Dekuji vam moc za rady, vcera jsem mluvil s d...
ZOP Brno nástup 4.12.2017
3 hodin | ZELIXD: REPLY:NERO87:69098-1:2018-02-17 18:35:28: Aho...
Národnostní menšiny u PČR
7 hodin | TRAX: Podívej se např. na Odbor tisku a prevence Po...
Plat u PČR v roce 2017
9 hodin | AF13: REPLY:JOE:69095-1:2018-02-17 14:52:03: Vice l...
ZOP - střelecká a fyzická příprava PRAHA jaro...
10 hodin | AF13: Vubec to neres. Pokud nekoho nepostrelis a ne...
Zapomněl jsem na něco?
včera | SONAXOXO: REPLY:HORACIO:69046-1:2018-02-07 18:38:24: ah...
Přijímací řízení k policii - Stčk - fyzické t...
5 dní | ROBERTP: REPLY:AF13:69074-1:2018-02-12 23:18:25: Dobře...
Nábor - Únor 2018 k PČR
7 dní | BEZA: REPLY:KOKOKSA:69061-1:2018-02-09 18:40:24: Jo...
Policista vs. dobrovolný hasič
8 dní | GHOST-COP: REPLY:RV:69055-1:2018-02-09 13:24:01: Já teda...
Trestní bezúhonost
13 dní | KL22: Mockrát děkuji. Nebyla jsem si jistá jelikož ...
Fyzicke testy
30. 11. 2017 | DZULIE:

12. 03. 2017 | MIA:

Kriminalita ve městech - jak na ni?

Návod, jak se vypořádat se zločinem ve městech, zatím nikdo nevymyslel. Řada lidí - a tím nemáme na mysli jenom policisty přímo v ulicích - se o to ale už dlouhá léta pokouší. Jeden ze způsobů, který se zatím moc neprosazuje, je zaměření na konkrétní místa ve městě. Narozdíl od zločinců a jejich obětí je totiž najedete vždy na stejném místě.
| Foto: Ilustrační, policista.cz

Mapy se zapíchanými špendlíky podle výskytu trestné činnosti zná asi každý - není ale zvykem zabývat se tím, co shluky špendlíků mohou znamenat pro prevenci kriminality. To se rozhodl změnit profesor kriminologie  a trestního práva z university College Park v Marylandu David Weisburd. Jeho návrh vychází z prostého zjištění, že zločin ve městech se koncentruje vždy na pár místech, která jsou pro něj příhodná. Takových míst je omezené množství - pokud se na ně policie zaměří a zločin na nich omezí, konkétní typ kriminality se zmírní nebo dokonce vytratí, protože nebude mít, kam se přesunout.

Výhody "místa"


Zní to jako pohádka, ale Weisburd ji podpořil i několika zajímavými argumenty.

1. Míst je méně než zločinců
Je pravda, že zločinců je méně než spáchaných trestných činů, stejně jako je méně míst, na kterých k nim dojde. Podle studií, ze kterých Weisburd vychází, dojde ve městech k polovině trestných činů na 3-4% míst. Je proto rozumné se zaměřit na tato místa; aby mohli ovlivnit stejné množství zločinů tím, že budou chytat ty, kdo je spáchali, museli by policisté pochytat cca 15% všech pachatelů ve městě, tedy zhruba čtyřikrát tolik, kolik je míst se stejným nápadem kriminality. Navíc je musí vypátrat (narozdíl od míst, která nikam neutečou) a mohou počítat s tím, že "díru na trhu" zaplní další pachatel.

2. Místo zůstává "na místě"
Místa, která přitahují kriminalitu, se v čase příliš nemění. Souvisí to s tím, kdo v daném místě bydlí a podniká, s tím, jaký je pohyb lidí na ulicích atp. To jsou věci, které se nezmění ze dne na den - pokud na místa policie zaměří svou pozornost, nemůže udělat chybu a může si být jistá, že práce, kterou policisté odvedou, bude mít dopady i v následujících týdnech a měsících.

3. Počty míst, která přitahují kriminalitu, lze snižovat

Jak už bylo řečeno, kriminalitu přitahují určitá místa. To se přitom netýká jenom čtvrtí, ale i konkrétních ulic a nároží v nich - i ve čtvrtích, obecně považovaných za nebezpečné, se najdou místa, kterých se to týká především a místa, která jsou zcela bezpečná. Pokud se prevence kriminality v těchto místech zaměří na projevy zločinnosti, je téměř jisté, že se zločinci jednoduše přesunou za roh a počkají si, až policejní aktivita opadne, aby se mohli vrátit zpět. Zaměří-li se však na to, co způsobuje, že místo je pro kriminalitu příhodné a tyto podmínky odstraní, připraví tak zločince o jejich přirozené prostředí.

4. Méně míst, méně nákladů
Snižování možností pro páchání trestné činnosti má hned několik výhod pro státní rozpočet. Pokud je méně míst, kam musí policisté stále dokola vyjíždět na tísňová volání, stihnou více ostatní práce. Pokud je méně příležitostí k páchání trestné činnosti, přináší to i menší administrativní zátěž pro policisty i pro celý systém trestního řízení. Pokud klesá množství spáchaných trestných činů, klesají i náklady spojené s odstraňováním jejich dopadů. Nižší počet spáchaných trestných činů ve výsledku znamená i menší náklady na "nápravu" jejich pachatelů. 

5. Místo neklade odpor
Při potírání kriminality policisté často balancují na hraně zákona a vystavují se nebezpečí nejrůznějších obvinění ze strany těch, vůči nimž je zasahováno (a nezřídka i ze strany těch, v jejichž prospěch policie zasahuje). V místech se zvýšenou mírou ohrožení to tak ale často není - například na letištích nebo v okolí stadionů při fotbalových utkáních jsou občané k práci policie shovívavější a jsou ochotnější se podřídit pokynům a požadavkům policie. Zásah na místech (proti místům) je i z právního hlediska snáze obhajitelný než proti jednotlivým občanům - nejenom kvůli požadavku na dodržování standardů lidských a občanských práv, ale i kvůli tomu, že místa se pravidlům nestaví na odpor.

6. Trestní právo nestačí
Policisté mají ve zvyku dívat se na svět okolo sebe výhradně skrze trestní právo - tam, kde se aktuálně neděje nic, co je s ním v rozporu, se cítí neužiteční. Ovlivnění kriminality a její vazby na místo ale vyžaduje i jiné nástroje - různé prvky občanského a správního práva, spolupráce s úřady a "využívání" jejich kompetencí mají na kriminalitu zásadnější vliv, než kvalitní zdokumentování jednotlivých případů a jejich dovedení až před soud.

 

Co vlastně je "místo"?


Místem v tomto pojetí může být jeden blok v ulici, ale i jeden vchod do domu či naopak větší oblast, vymezená několika ulicemi. V každém případě ale platí, že místo musí být jasně rozpoznatelné - a to nejen v očích zkušených policistů, kteří o nich zpravidla stejně vědí, ale i v očích jejich vedoucích, kteří určují, kde budou sloužit. K tomu je ho ale třeba umět popsat - a tím se dostáváme k tomu, co z Weisburdova nápadu pro policii plyne...

 

Co s tím?


Weisburd si uvědomuje, že pro většinu policistů výše popsané nevypadá jako něco nového - a připouští, že obvyklá reakce nejspíš bude, že policie se na místa samozřejmě už dávno zaměřuje. Je to skutečně tak - mapy se špendlíky existují snad od doby, kdy byly špendlíky vynalezeny. Problém však vidí někde jinde - v práci se statistikou. Tvrdí, že pokud má policie jeho teze přijmout, musí změnit základní jednotku analýzy při snaze porozumět zločinnosti a něco s ní udělat.

Součástí policejní práce je už řadu let popis trestných činů a jejich pachatelů. Přestože do statistik se zanáší obvykle i adresa a čas události, nelze se z nich o povaze místa a okolnostech, které vedly k trestnému činu, dozvědět takřka nic. Přitom tyto informace by měly být stejně bohaté jako informace, které mají vést k identifikaci a dopadení pachatele.

Podobně je to i s dalším nástrojem - operační důstojníci a policejní velitelé mají stále lepší přehled o tom, kde se policisté ve službě právě nacházejí. Tento přehled ale vyžadují hlavně proto, aby mohli v případě potřeby povolat policisty na místo, kde jsou zrovna potřeba (kde se něco stalo). Zájem o vliv přítomnosti policistů na určitých místech na páchání trestné činnosti se omezuje na obecné konstatování, že přítomnost policistů v ulicích snižuje ochotu k páchání trestné činnosti. Jak ale skutečně ovlivňuje přítomnost policistů na konkrétních místech a situacích, studuje málokdo.

S tím souvisí i rozdělení území do okrsků - nejde jenom o to, aby každé místo měl na starosti nějaký policista, ale i o to, aby místa s velkým výskytem trestné činnosti měl na starosti dostatek policistů. Řečeno trochu s nadsázkou - když už kreslit okrsky do mapy města, tak do mapy se zapíchanými špendlíky a okolo jejich shluků.

Weisburd uzavírá, že tento přístup má přitáhnout pozornost policistů na kontext, v němž lidé na jednotlivých místech žijí - protože jsou důležitou součástí prostředí, které přináší kriminalitu. Mají-li však policisté centrum svojí pozornosti přesunout z jednotlivců na místa, musí důraz na počet usvědčených pachatelů ustoupit důrazu na pocit bezpečí lidí. Protože - jak říká známá poučka - nejlépe vyřešený zločin je ten, který se vůbec nestal.

 


Text: Michal Tošovský

----------------------------------------------------------------------

PŮVODNÍ ČLÁNEK:David Weisburd (2008). Place-Based Policing.

Vložil: Michal Tošovský
Publikováno: 29. 05. 2008


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 0 / Celkový počet hodnoceni 0Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 1
Diskutovat ke článku.