Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Policejní odznak
1 hodin | LAFREE: Plech jsem nechával vždy na bundě nebo košili...
Kariérní postup
1 hodin | LAFREE: Souhlasím s kolegy, udělej si Bc., budeš to p...
Operativec vs: Pátrač
2 hodin | AF13: REPLY:GHOST-COP:72392-1:2021-03-07 19:59:28: ...
Pes - Zop - Holesov
2 dní | HAFHAF: Znám lidi co tyto situace řeší tím, že mají p...
Trenér
4 dní | TAYLOR: http://www.military.cz/special_forces/seal/se...
Leidenská mutace - trombofile
4 dní | MUSICIANFIT: Já jí také mám, testy jsem dělal v Praze. Pro...
Studium na policejní akademii
5 dní | STRANIX: REPLY:AF13:72366-1:2021-02-28 20:21:27: Chápu...
Referent dohledu Celni sprava
6 dní | APEP: Pokud máš VŠ neměl by být problém se posunout...
ICP Mošnov
7 dní | NZK: ???...
Prosím o radu
8 dní | GHOST-COP: Ahoj. Dva roky platí na celý jednotný sbor....

Nahrávky soukromých kamer jako důkaz

Záznamy ze soukromých kamer mohou podle ombudsmana pomoci rozřešit sousedské spory
Veřejný ochránce práv vydal stanovisko, kterým připouští jako důkaz v občanskoprávních přestupkových sporech nahrávky, pořízené stranami sporu. Úřady se v podobných sporech odvolávaly na ochranu soukromí - zákon však připouští výjimku v případech, kdy je pořízení záznamu nezbytné pro ochranu práv toho, kdo jej pořídil. Zprávu a stanovisko ombudsmana naleznete v článku.
Záznamy ze soukromých kamer mohou podle ombudsmana pomoci rozřešit sousedské spory | Foto: wikimedia.org

V odůvodněných případech lze podle ochránce připustit audio či video nahrávku pořízenou bez souhlasu zachycené osoby jako důkaz ve správním řízení, pokud jsou přitom naplněny podmínky ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona na ochranu osobních údajů.

Ochránce se zabýval stížností na postup Komise pro projednávání přestupků města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o přestupku dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích. Stěžovatelka v rámci řízení předložila jako důkaz fyzického napadení videozáznam pořízený průmyslovou kamerou monitorující prostranství před jejím a sousedním domem. Kamerový systém nainstalovali stěžovatelé na základě předchozích negativních zkušeností se sousedy, s nimiž mají dlouhodobé neshody. Ze spisového materiálu vyplývalo, že kamerový systém nainstalovali nikoli proto, aby zachycovali sousedy či jiné osoby a jejich osobnostní projevy, ale pro účely získání důkazního materiálu pro případné přestupkové či trestní řízení, a to na základě předchozích zkušeností, kdy v minulosti mělo dojít k násilnému vniknutí na jejich pozemek.

Správní orgán sice tento důkaz provedl, nicméně dle jeho názoru dostatečně neprokazoval průběh incidentu a nebylo možné s jistotou určit, zda jsou zachycené osoby stěžovatelka a obviněný. Řízení bylo zastaveno, přičemž Krajský úřad Středočeského kraje zamítl odvolání stěžovatelky jako nepřípustné a následně neshledal ani důvody pro zahájení přezkumného řízení. Dle názoru krajského úřadu byl záznam pořízen v rozporu s ustanovením § 12 občanského zákoníku, tj. bez souhlasu obviněného.

Podle ochránce odůvodňují zastánci restriktivního pojetí v otázce použitelnosti audio či videozáznamů svůj postoj zejména tím, že by v případě použití těchto záznamů jako důkazů ve správním řízení došlo k narušení soukromí osob, které jsou na záznamu zachyceny (zejm. obviněných). Ochrana soukromí je v ústavním rámci zakotvena v čl. 7 Listiny základních práv a svobod. Je však třeba si uvědomit, že Listinou je též zaručena např. nedotknutelnost osoby (dokonce v témže čl. 7 odst. 1), její důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a jméno (čl. 10 odst. 1 Listiny). Ochránce tedy dovodil, že je třeba vzít do úvahy ochranu osobnosti na straně jedné a požadavek na řádné projednání přestupku a ochranu pokojného občanského soužití na straně druhé, přičemž tyto protikladné zájmy by měl správní orgán vzájemně poměřovat a posoudit, jaký zájem by měl v daném případě převážit. V tomto konkrétním případě by tedy mělo být poměřováno právo na ochranu soukromí pachatele přestupku na straně jedné a jiná zmíněná práva postižených (poškozených) osob na straně druhé.

Stejně tak ochránce zpochybnil závěr Komise pro projednávání přestupků města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, že z videozáznamu nelze rozeznat průběh incidentu a konstatoval, že Krajský úřad Středočeského kraje a Ministerstvo vnitra, na které se stěžovatelka rovněž obrátila, měly zahájit přezkumné řízení.

Protože se správní orgány se závěry ochránce neztotožnily, přistoupil ochránce k vydání závěrečného stanoviska, v němž dovodil, že by se pořizování video či audio záznamů jakožto důkazů pro správní řízení mělo posuzovat nikoliv primárně dle ustanovení § 12 občanského zákoníku, ale především dle zákona o ochraně osobních údajů. V něm je v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) připuštěna výjimka z obecné povinnosti zpracovávat osobní údaje subjektů s jejich souhlasem, a to v případech, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Dle názoru ochránce lze tuto výjimku vztáhnout i na pořizování audio či videozáznamů pro účely správního řízení.

Správní orgány na argumentaci ochránce nakonec přistoupily. Ministerstvo vnitra přislíbilo, že bude o závěrech ochránce informovat zástupce krajských úřadů na konzultačním dni pro zpracovatele přestupkové agendy.

 

Zdroj: www.ochrance.cz

Vložil: redakce
Publikováno: 13. 05. 2011


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1 / Celkový počet hodnoceni 1Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 2
Diskutovat ke článku.