Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Práce a studium zároveň
včera | STRANIX: K policii jsem nastoupil ve 2. semestru právn...
parťačka z Moravskoslezského kraje
3 dní | NESA97: REPLY:PETR-KLINOVSKY:73603-1:2022-08-09 14:27...
Dopravka/obvod nebo cizina?
8 dní | MACS: Služba dopravních nehod podle tvého příspěvku...
IT zaměření u policie
9 dní | AF13: Na místě tazatele bych zkoušel jako první osl...
Prověření pověsti v místě bydliště
16. 07. 2022 | LALIK: Ono to není nic moc složitého, kdysi na OOP j...
ZOP a osobní život
16. 07. 2022 | SUI: Zopka utece jak voda. Ja sel ve 38 a diky vol...
VÝMĚNA - Já do PRAHY, Ty na VYSOČINU
14. 07. 2022 | HONZAK: Ahoj, psal jsem na email. ...
boční vstupy - vše ohledně náboru
13. 07. 2022 | HAFHAF: REPLY:ANBERLIN:73580-1:2022-07-12 21:46:35: D...
Dotazník k pronásledování a násilnému zastavo...
11. 07. 2022 | PIM-BURGER: ??...
Fyzicke testy odklas
07. 07. 2022 | DOMINIKAKOV: REPLY:MACS:73229-1:2022-05-29 14:30:33: Ahoj,...

Nahrávky soukromých kamer jako důkaz

Záznamy ze soukromých kamer mohou podle ombudsmana pomoci rozřešit sousedské spory
Veřejný ochránce práv vydal stanovisko, kterým připouští jako důkaz v občanskoprávních přestupkových sporech nahrávky, pořízené stranami sporu. Úřady se v podobných sporech odvolávaly na ochranu soukromí - zákon však připouští výjimku v případech, kdy je pořízení záznamu nezbytné pro ochranu práv toho, kdo jej pořídil. Zprávu a stanovisko ombudsmana naleznete v článku.
Záznamy ze soukromých kamer mohou podle ombudsmana pomoci rozřešit sousedské spory | Foto: wikimedia.org

V odůvodněných případech lze podle ochránce připustit audio či video nahrávku pořízenou bez souhlasu zachycené osoby jako důkaz ve správním řízení, pokud jsou přitom naplněny podmínky ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona na ochranu osobních údajů.

Ochránce se zabýval stížností na postup Komise pro projednávání přestupků města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o přestupku dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích. Stěžovatelka v rámci řízení předložila jako důkaz fyzického napadení videozáznam pořízený průmyslovou kamerou monitorující prostranství před jejím a sousedním domem. Kamerový systém nainstalovali stěžovatelé na základě předchozích negativních zkušeností se sousedy, s nimiž mají dlouhodobé neshody. Ze spisového materiálu vyplývalo, že kamerový systém nainstalovali nikoli proto, aby zachycovali sousedy či jiné osoby a jejich osobnostní projevy, ale pro účely získání důkazního materiálu pro případné přestupkové či trestní řízení, a to na základě předchozích zkušeností, kdy v minulosti mělo dojít k násilnému vniknutí na jejich pozemek.

Správní orgán sice tento důkaz provedl, nicméně dle jeho názoru dostatečně neprokazoval průběh incidentu a nebylo možné s jistotou určit, zda jsou zachycené osoby stěžovatelka a obviněný. Řízení bylo zastaveno, přičemž Krajský úřad Středočeského kraje zamítl odvolání stěžovatelky jako nepřípustné a následně neshledal ani důvody pro zahájení přezkumného řízení. Dle názoru krajského úřadu byl záznam pořízen v rozporu s ustanovením § 12 občanského zákoníku, tj. bez souhlasu obviněného.

Podle ochránce odůvodňují zastánci restriktivního pojetí v otázce použitelnosti audio či videozáznamů svůj postoj zejména tím, že by v případě použití těchto záznamů jako důkazů ve správním řízení došlo k narušení soukromí osob, které jsou na záznamu zachyceny (zejm. obviněných). Ochrana soukromí je v ústavním rámci zakotvena v čl. 7 Listiny základních práv a svobod. Je však třeba si uvědomit, že Listinou je též zaručena např. nedotknutelnost osoby (dokonce v témže čl. 7 odst. 1), její důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a jméno (čl. 10 odst. 1 Listiny). Ochránce tedy dovodil, že je třeba vzít do úvahy ochranu osobnosti na straně jedné a požadavek na řádné projednání přestupku a ochranu pokojného občanského soužití na straně druhé, přičemž tyto protikladné zájmy by měl správní orgán vzájemně poměřovat a posoudit, jaký zájem by měl v daném případě převážit. V tomto konkrétním případě by tedy mělo být poměřováno právo na ochranu soukromí pachatele přestupku na straně jedné a jiná zmíněná práva postižených (poškozených) osob na straně druhé.

Stejně tak ochránce zpochybnil závěr Komise pro projednávání přestupků města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, že z videozáznamu nelze rozeznat průběh incidentu a konstatoval, že Krajský úřad Středočeského kraje a Ministerstvo vnitra, na které se stěžovatelka rovněž obrátila, měly zahájit přezkumné řízení.

Protože se správní orgány se závěry ochránce neztotožnily, přistoupil ochránce k vydání závěrečného stanoviska, v němž dovodil, že by se pořizování video či audio záznamů jakožto důkazů pro správní řízení mělo posuzovat nikoliv primárně dle ustanovení § 12 občanského zákoníku, ale především dle zákona o ochraně osobních údajů. V něm je v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) připuštěna výjimka z obecné povinnosti zpracovávat osobní údaje subjektů s jejich souhlasem, a to v případech, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Dle názoru ochránce lze tuto výjimku vztáhnout i na pořizování audio či videozáznamů pro účely správního řízení.

Správní orgány na argumentaci ochránce nakonec přistoupily. Ministerstvo vnitra přislíbilo, že bude o závěrech ochránce informovat zástupce krajských úřadů na konzultačním dni pro zpracovatele přestupkové agendy.

 

Zdroj: www.ochrance.cz

Vložil: redakce
Publikováno: 13. 05. 2011


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1 / Celkový počet hodnoceni 1Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 2
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio