Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
7 dní | VSCRVSCR: REPLY:MONOCAJT:74260-1:2024-05-13 08:28:23: ...
What’s App+27673406922 ]] to get powerful mag...
10 dní | : BITCOIN & CRYPTO SCAM RECOVERY SPECIALIST...
Krátkozrakost a HLA-B27
19 dní | APEP: REPLY:CRACKY:74276-1:2024-05-22 19:47:11: No ...
hypertenze zdr. prohlídka
16. 05. 2024 | PATTAS1: Zdravím, smím se zeptat na které oddělení v O...
Policie bez Maturity
16. 05. 2024 | PATTAS1: https://www.youtube.com/watch?v=P2jOsOYO9U0 ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Justiční stráž
06. 05. 2024 | VSCRVSCR: REPLY:L04GHR:74240-1:2024-04-05 14:57:14: J...

Policie po volbách. Co můžeme čekat?

Kam policii nasměřují volby?
Volby se nezadržitelně blíží a i tentokrát politické strany ve svých volebních programech neopomněly téma bezpečnosti. Jejich návrhy se tu více, tu méně dotýkají Policie ČR a jejího vnitřního fungování. Podívejme se, jaké změny v oblasti vnitřní bezpečnosti by strany chtěly prosadit.
Kam policii nasměřují volby? | Foto: P-CZ

Do přehledu jsme zahrnuli celkem osm politických stran – kromě těch parlamentních také ty, které mají podle průzkumů naději, že by mohly v nové Sněmovně získat poslanecké mandáty (ČSSD, ODS, KSČM, TOP 09, Věci veřejné (VV), KDU-ČSL, Strana zelených (SZ) a Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ)). Které jsou zásadní vize, spojující jednotlivé strany a v čem se naopak zásadně liší?

Hlavní témata

V programech zmíněných stran lze vysledovat několik hlavních témat, na něž se více či méně zaměřují všechny. Jedná se o podmínky zajišťování místní bezpečnosti, posílení spolupráce policie a ostatních institucí, systém veřejné kontroly policie, systém vzdělávání a kariéry u PČR a o otázku organizační struktury Policie ČR. Přehled témat podle jednotlivých stran je níže v tabulce.

Některé strany se více věnují místní úrovni, jiné centrálním orgánům policie, některé zvažují spíše cestu „mírného pokroku v mezích zákona“, jiné přichází s radikálními řešeními, která by znamenala výrazné zásahy do současné legislativy. Kromě toho všechny strany se věnují velmi zeširoka otázce potírání korupce – tu ale ponecháme stranou, jedná se o samostatné téma, které dostatečně pokrývají celostátní média.

Zajišťování bezpečnosti na místní úrovni

První dvě témata mají hodně společného – v podstatě se dá shrnout, že politické strany chtějí posilovat výkon policie v ulicích (v některých případech na úkor policistů vykonávajících práci v kancelářích) a v mnohém navazují na deklarovanou vůli PČR pracovat v souladu s principy community policing. Výjimku tvoří ČSSD, která téma ve svém programu vůbec nepokrývá. Mnohé z politických stran spojují toto téma s posílením bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Slova o důsledných a především skutečných změnách v Policii České republiky (dále jen „policii“), jejichž cílem je, aby se policie stala efektivním nástrojem státu pro prevenci a řešení kriminality, jsou však velmi obecná. TOP 09 prezentuje místní útvar jako základ policejní práce. KDU-ČSL klade důraz na osobní angažovanost policisty ve spolupráci s občany a s územní samosprávou. ODS přichází s vizí: „Každý bude znát jméno a obličej policisty, který chrání jeho bezpečí.“. Kromě toho ODS navrhuje, že by policie „měla mimo potrestání pachatelů nově usilovat i o náhradu škody pro oběti trestných činů“. Zelení chtějí posílit roli policie při prevenci kriminality a komunitním plánování.

Posílení spolupráce policie s ostatními institucemi

Z volebních programů vyplývá přesvědčení politických stran o potřebě lepší koordinace mezi policií, obecními policiemi a představiteli samospráv. ODS zdůrazňuje, že bezpečnost je otázkou i soukromého a neziskového sektoru. VV jde ještě dál, požaduje „zapojení dalších státních (například státní zastupitelství, soudy), obecních (obecní policie), občanských, soukromých a komerčních prvků (bezpečnostní agentury) do bezpečnostního systému“.

Jako jednu z priorit představuje VV další posilování využití kamerových systémů. Naproti tomu SZ žádá záruky adekvátního používání kamerových systémů, informování o jejich používání a v souvislosti s kamerovými systémy požaduje i novelizaci zákona o policii. Jak už bylo řečeno, Zelení hovoří o účasti policie na komunitním plánování; KDU-ČSL, kromě toho že hovoří o community policing, šli by ještě dále a umožnili zástupcům krajských samospráv podílet se na výběrů kandidátů na vedoucí funkce v policii v oblasti pořádkové a dopravní služby. ČSSD navrhuje zejména vytvořit návrh zákona o bezpečnostních službách.

Veřejná kontrola policie

Pokud dojde na téma veřejné kontroly policie, v podstatě všechny strany se shodují na vytvoření orgánu, nezávislého na Ministerstvu vnitra České republiky. Ve své činnosti by se nevěnoval jen příslušníkům policie, ale též příslušníkům dalších bezpečnostních sborů. SZ tento výčet doplňuje o strážníky obecních policií. Mimo tento myšlenkový rámec vybočuje vize VV, které představují kontrolu policie na několika úrovních – policejní a rezortní (IMV), mezirezortní (vládní) a parlamentní. Je však otázkou, nakolik se současný systém liší. VV též kladou důraz na spravedlivý trest a zrychlené stíhání policistů, kteří spáchali trestný čin a současně navrhují zajistit právní ochranu policistům při jejich nespravedlivém nařčení. Není však zřejmé, ve které fázi započatého „zrychleného“ řízení by policistům byla ochrana poskytnuta, ani kdo by tuto ochranu poskytoval.

Vzdělávání a kariéra

Na kvalitu výběru policistů, jejich vzdělávání a kariéru pamatují kromě ODS a TOP 09 všechny strany; Jedním ze základů pro výkon policejní služby je kvalitní příprava na tuto profesi. O zpřísnění výběru hovoří KSČM a KDU-ČSL. ČSSD posunuje výrazně časovou hranici  pro práci s vhodnými kandidáty již na úroveň středního a základního školství. Zkvalitnění policejního školství chápe současně i jako prevenci poklesu v objasňování trestné činnosti.

Přijímání občanů do služebního poměru příslušníka policie a policejního vzdělávání se dotýkají programy ČSSD, VV, KSČM a KDU-ČSL. Poslední dvě strany požadují zpřísnění výběru uchazečů, KDU-ČSL nadto hovoří o práci policistů jako o poslání.

Zachování a růst odbornosti policistů chtějí ČSSD a SZ dosáhnout podporou starších a zkušených policistů, aby setrvali ve služebním poměru. SZ prostřednictvím blíže nespecifikovaných programů, ČSSD změnou zákona o služebním poměru. VV v této souvislosti hovoří o návaznosti dosaženého vzdělání na růst platů, SPOZ o stanovení srozumitelného a nezpochybnitelného kariérního řádu.

Organizace policie

V oblasti organizačního uspořádání policie se v návrzích jednotlivých stran objevuje nejvíce odlišností a „originálních“ nápadů.

Novým prvkem podle programu ČSSD má být vytvoření Národního kriminálního úřadu. Není však zřejmé, nakolik se liší od Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, který již v rámci policie nějakou dobu působí. Strana chce též provést audit na Policejním prezidiu České republiky, následně na tomto útvaru snížit počty policistů a naopak posílit stavy na krajských ředitelstvích.

ODS hovoří obecně o dokončení započaté reformy policie a dalším zvýšení elektronizace policejní administrativy.

Asi nejvíce novinek v této oblasti představuje program strany Věci veřejné. Otázkou však zůstává možnost jejich praktické realizace. Průlomovou myšlenkou je vytvoření společného ministerstva, kterému by podléhala policie a Armáda České republiky. Pod které ministerstvo by byl zařazen Hasičský záchranný sbor, v současné době podřízený Ministerstvu vnitra České republiky, není zřejmé.

Dále VV navrhují vytvoření Metropolitní policie v městech, která mají nad 100 000 obyvatel. Z volebního programu však nevyplývá, jakým způsobem by byl tento subjekt zřízen, jaké by byly jeho pravomoci a postavení. Současně VV počítají s jeho vyjmutím ze složek Integrovaného záchranného systému. Ve městech s nižším počtem obyvatel by podpořili zřízení operačního střediska společného pro městskou policii a PČR - o nasazení jednotlivých složek by rozhodoval operační důstojník. I u této vize však chybí aspoň náznak, jak návrh začlenit do stávajícího systému a legislativy.

Prezentované opětovné zřízení Útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality (FIPO) může být pro tuto stranu též problémem, neboť sama chce bránit účelovým reorganizacím policie a to tím, že změny ve struktuře útvarů, které se zaměří na odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality budou možné pouze prostřednictvím zákona. Návrhy VV v každém případě znamenají velmi rozsáhlé legislativní zásahy, nejen do zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Střídmé jsou v této oblasti TOP 09 a KDU-ČSL – první zmíněná navrhuje převést útvary cizinecké policie pod krajská ředitelství, druhá pak odkazuje na svůj několik let starý, mezi plány politických stran však stále nejvíce ucelený, program „Reforma Policie ČR“.

 

 

 

Vložil: Pavel Komínek, Michal Tošovský
Publikováno: 21. 05. 2010


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 0 / Celkový počet hodnoceni 0Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 56
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio