Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Wachpolizei – saská odpověď na migrační krizi...
20. 03. 2018 | PETR-KLINOVSKY: REPLY:VETERAN2:69188-1:2018-03-18 22:15:46: K...
24h směny v Praze
včera | PAVEL03: Předem Díky za pomoc....
Nábor v této situaci
včera | KOUZELNICEK: REPLY:PROMETEUS:71129-1:2020-03-30 12:55:18: ...
Zdravotní prohlídka a co dál
4 dní | KOUZELNICEK: REPLY:PROMETEUS:71123-1:2020-03-27 12:35:31: ...
Já z ICP Praha Ruzyně OOL do Prahy
7 dní | NOBODY: Píšeš, že se hlídkuje na terminále. Chtěl byc...
Praha OHS
11 dní | TAHAC: Po deseti, patnácti letech už budeš mít nějak...
Fyzické testy
13 dní | GODSPLAN: REPLY:OPS:71101-1:2020-03-18 21:12:47: 13 bod...
Fyzické testy - kliky
16 dní | KAREL-II: Ahoj, fyzické testy - čtvrtek 12.3. U kli...
Psychotesty celnaku
09. 03. 2020 | LUCIE: REPLY:DADULE:71011-1:2020-02-21 10:58:03: Aho...
SPJ
09. 03. 2020 | TAYLOR: Zdravím dámy a pánové. Chtěl bych požádat něj...
Nabídka volných míst
06. 03. 2020 | VETERAN2: REPLY:HAMMER:71055-1:2020-02-28 19:28:02: Bu...

Psychologické testy u policie a jejich historie

Ilustrační
K tomu, aby se z uchazeče mohl stát plnohodnotný policista, musí projít přijímacím řízením, které obsahuje přezkoušení fyzické zdatnosti, zdravotní prohlídku a v neposlední řadě i psychologické vyšetření. Co nejkvalitnější strážce však chtěli mít již naši prapradědečkové v uniformě, a tak již po skončení 1. světové války začaly první pokusy o testování zájemců o práci u policie – tak začala éra takzvaných psychotechnických zkoušek.
Ilustrační | Foto: Archiv autora

S prvními psychotechnickými zkouškami u příslušníků policejní stráže se začalo již na podzim roku 1919 v Německu u policejního ředitelství ve Stuttgartu, kde šlo o výběr asi 15 kriminálních úředníků z 200 poddůstojníků policejní stráže. Úspěchy tohoto výběru zapříčinily, že již v roce 1920 byl tentýž pokus proveden u kriminální policie v Berlíně a dne 27. ledna 1922 se začala psát slavná historie psychologického testování budoucích strážců zákona, když pruské ministerstvo vnitra vydalo výnos, dle kterého se psychologickému vyšetření musel povinně podrobit každý zájemce o práci u kriminální policie.

Zkouškami měly být nejdříve podchyceny především duševní schopnosti uchazeče na způsob obvyklého nebo zvláště zkonstruovaného zjišťování inteligence. Později došlo díky zkušenostem a vývoji k vypracování takzvané psychotechnické zkoušecí metody na širším podkladě, která již za pomoci přístrojů dovolovala prozkoumat i odolnost a zdatnost celé nervové soustavy.

Těmito zkouškami byla pověřena Hlavní psychotechnická zkušebna pro sport a výběr povolání (Psychotechnische Hauptprüfungsstelle für Sport und Berufskunde), zřízená při pruské škole pro tělesná cvičení v německé Špandavě, která byla posléze přeložena do Berlína a přičleněna k velitelství ochranné policie (Schutzpolizei). Zde se již kladl hlavní důraz na policejní povolání a na posuzování vlastností pro policejní práci nezbytných, jako je například smysl pro posuzování práva v praktických případech denního života, vynalézavost, praktická inteligence, rozvaha, odvaha či obratnost v nepříjemných situacích.Dle těchto požadavků bylo testování rozčleněno do dvou částí. První část byla písemná ve skupině maximálně 40 až 50 osob. Tato zkouška neměla trvat déle než 2 hodiny a spočívala především v provedení úloh v přesném časovém limitu, které měly být bodově vyhodnoceny. V průběhu zkoušky bylo sledováním mimiky, pohotovosti a sebevědomí jednotlivých uchazečů posuzováno, „jakým darem ducha disponují“. V moderním pojetí tak bylo hlavním cílem tohoto zkoušení zjistit IQ testovaných osob.Mnohem zajímavější se z dnešního pohledu jeví druhá část zkoušky, jež mohla trvat od půl hodiny do dvou hodin dle potřeby a při níž se zjišťovaly povahové vlastnosti pomocí různých zařízení. Jednalo se například o přístroj pro zkoumání ostrosti zraku, přístroj pro zkoumání rychlosti, chápavosti a postřehu, při němž se po několik vteřin ukázaly číslice a uchazeč si je musel zapamatovat, přístroj pro zjištění nebojácnosti, který zaznamenával míru leknutí při nečekaném výstřelu, přístroj pro zkoumání rychlosti rozhodování, na němž musela testovaná osoba co nejrychlejším zmáčknutím tlačítka zabrzdit padající závaží.

Za největší raritu tohoto zkoušení lze však považovat přístroj pro zkoumání „několikeré činnosti“, při němž musel při rozsvícení určitého světla udělat určité pohyby, přístroj pro posuzování prostorového vidění, kdy musel budoucí policista překreslit geometrické útvary, které mu byly promítány a v neposlední řadě bezpochyby nejzajímavější přístroj pro zkoumání odvahy, jehož princip spočíval v tom, že uchazeč uchopil dva železné válečky, do kterých pak zkoušející pustil elektrický proud.Na českém území se psychotechnické zkoušky začaly využívat nejdříve u státní policie v zemi České dle výnosu ministerstva vnitra ze dne 27. dubna 1931 číslo 27.175-5 u uchazečů o přijetí do stráže bezpečnosti ve správní oblasti. Dne 10. června 1931 museli toto vyšetření dle výnosu číslo 37.444-5 podstoupit i aspiranti na místa obvodních inspektorů I. třídy. Pro četnictvo (a pravděpodobně i pro výkonné příslušníky bezpečnostní stráže – státní policisty v přímem výkonu) začaly tyto testy platit až od 27. června 1935 dle výnosu ministerstva vnitra číslo B-4210-24/5 a uchazeči si je museli platit sami. Vyšetření stálo 25 Kč a mělo být vykonáno ještě před zdravotní prohlídkou, která stála 80 Kč. Zajímavostí zůstává, že ještě před zavedením psychologických zkoušek u četnictva a policie bylo podobné testování
zavedeno pro některé pracovníky pošty a československých drah.


Text: Pim Burger

Zdroj: Národní archiv Praha, fond Ministerstvo vnitra - stará registratura

Vložil: Pim Burger
Publikováno: 14. 12. 2009


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 3 / Celkový počet hodnoceni 2Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 10
Diskutovat ke článku.