Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Služební kynologie
4 dní | EARI: REPLY:MARTINANOV:74011-1:2023-09-18 12:48:05:...
Ty na OŘP III, já na PEO
5 dní | ORP3: Píšu komentář pro zviditelnění tématu....
Výkonové psycho testy k PČR 2023 Ostrava
8 dní | ELISKAP: Ahoj, sice jsem nedělala psycho v Ostravě, al...
PA - Garantované přijetí
9 dní | KAREL198: REPLY:MONOCAJT:74003-1:2023-09-06 09:33:33: Z...
Plzeňský kraj
10 dní | OPS: Děkuji ...
Kliky
13 dní | ELISKAP: REPLY:EARI:70599-1:2019-08-27 20:30:12: Ahoj,...
Jak si vybrat? Jít studovat? Jít pracovat?
15 dní | MONOCAJT: REPLY:VERBAMOVENT:73988-1:2023-08-27 19:01:00...
Průběh přijímacího řízení 2023
03. 09. 2023 | CODY: Základní útvary už ztratili chiméru mystické ...
UBYTOVNY v PRAZE
29. 08. 2023 | OPS: Ahoj, ještě jeden dotaz k ubytování. Jak to t...
Obvody pmj
28. 08. 2023 | HOMER: …...

Zbraňová problematika v Německu (Shromažďovací zákon)

Ilustrační foto
V předchozích dílech naší minisérie jsme si ukázali, jak přísné jsou požadavky na uchazeče o zbrojní průkaz v Německu a jak je to u našich sousedů s nošením různých obranných prostředků. Dnes se zaměříme na problematiku shromažďovacího práva, která s tématem zbraní a obranných prostředků úzce souvisí.
Ilustrační foto | Foto: Archiv autora

Spolková republika Německo, jak již název napovídá, je federativním státem s 16 spolkovými zeměmi s vlastní vládou, parlamentem a často i vlastními zákony, na jejichž dodržování dohlíží 18 policií. Zatímco zákony důležité pro chod celého státu, jako je například zákon o provozu na pozemních komunikacích nebo zbraňový zákon patří mezi zákony schvalované na spolkové úrovni a platné pro celé Německo, spadá shromažďovací právo zcela do kompetence jednotlivých zemí.

Ačkoliv jsou z tohoto důvodu informace v tomto článku platné především pro spolkovou zemi Sasko, jsou rozdíly ve shromažďovacích zákonech ostatních spolkových zemí spíše kosmetické a až na drobné nuance tak lze se stejnými pravidly počítat v celém Německu.

Shromažďovací právo v Německu

Právo na shromažďování patří k nejdůležitějším lidským právům a je pro všechny občany zakotveno přímo v článku 18 spolkové ústavy (Grundgesetz) a v článku 23 ústavy Svobodného státu Sasko (Sächsische Verfassung), která toto právo dokonce přisuzuje všem lidem, tj. i cizincům, a to v případě spontánních demonstrací dokonce kdykoli, kdekoli a bez ohlášení.

Jedinou podmínkou, kterou obě ústavy účastníkům shromáždění ukládají, je pokojnost demonstrací a naprostý zákaz jakýchkoli zbraní. Důležitou roli hraje i to, o jaký druh setkání občanů se jedná. Zákon rozeznává dva druhy shromáždění, od nichž se odvíjí nejen práva a povinnosti účastníků, ale rovněž pravomoci policie, které jsou (nejen) v Sasku v tomto případě opravdu veliké.

Prvním druhem jsou veřejné akce (öffentliche Veranstaltung), při nichž se jedná čistě o zábavu, často s komerčním účelem. Do této kategorie patří zejména koncerty, průvody, slavnosti nebo fotbalové zápasy. Druhým druhem jsou veřejná shromáždění (öffentliche Versammlung), při nichž se účastníci shromáždí kvůli vyjádření společného cíle nebo politického názoru.

Pro oba druhy akcí je zásadní zejména to, zda se jedná o akci/shromáždění pod širým nebem nebo v uzavřených místnostech.

Veřejné akce

Nejbenevolentnější je zákon k nošení zbraní na veřejné akce v uzavřených místnostech, jenž je regulováno pouze zbraňovým zákonem (Waffengesetz) a týká se tak pouze zbraní ve smyslu tohoto zákona. V praxi to znamená, že se trestného činu dopustí každý, kdo si přinese jakoukoli zbraň ve smyslu zbraňového zákona na kulturní akci, mezi něž spadají například diskotéky, divadla, kina a podobně.

Podstatně přísnější paragrafy platí pro veřejné akce pod širým nebem, kde nejenže nesmíte nosit žádné zbraně (zakazuje zákon o zbraních), ale shromažďovací zákon zapovídá i nošení (přestupek) a použití (trestný čin) prostředků, které znemožňují identifikaci, jako jsou například kukly, masky či v některých případech i sluneční brýle v kombinaci například s kapucou, stejně jako nošení (přestupek) a použití (trestný čin) protiúderových ochranných prostředků, jako jsou chrániče zubů, rukavice s protektory, přilby či chrániče kolen a holení.

Tato zákonná opatření nacházejí samozřejmě široké uplatnění při fotbalových zápasech, kde problémoví fanoušci musí riskovat buď identifikaci ze strany policie, pokud si nezakryjí obličej nebo se naopak dopustí trestného činu, pokud si ho zakryjí.

Veřejná shromáždění

Ještě přísnější – i když v jiném ohledu – jsou pravidla v případě veřejných shromáždění v uzavřených místnostech, která zakazují nejen nošení zbraní ve smyslu zákona, ale rovněž nošení všech předmětů, které by mohly být jako zbraně použity (baseballové pálky, laťky k držení transparentů, pepřové spreje určená proti zvířatům či bojová plemena psů). Zákaz se navíc vztahuje nejen na samotné shromáždění, ale rovněž na cestu k tomuto shromáždění. Legální je naopak nošení prostředků znesnadňujících identifikaci a ochranných prostředků přímo na shromáždění.

Nejpřísněji jsou nastavena pravidla pro politická shromáždění pod širým nebem, kde je zakázáno nejen nošení jakýchkoli zbraní či podobných předmětů, nošení ochranných prostředků či nošení a nasazování prostředků ke ztížení identifikace, pokud jste přímo na demonstraci, ale totéž je zakázáno i před příchodem na shromáždění (na cestě tam) a do střetu se zákonem se dostanete i v případě, že všechny tyto předměty nosíte bezprostředně po skončení veřejného shromáždění.

Přísně postihováno je na veřejných shromážděních i nošení jakýchkoli uniforem či stejného oblečení, prosté či násilné narušování cizích demonstrací nebo útoky na řečníky za pomocí vajec, pískání a nebo hlasitého křiku.

Vyrážíte-li do Německa či dokonce na nějakou demonstraci, měli byste tak velice pečlivě zvážit, jaký předmět si s sebou vezmete do batohu. V lepším případě bude takový předmět policií pouze dočasně zabaven, v horším případě se velice snadno můžete ocitnout na druhé straně zákona.


Zdroj: Grundgesetz, Sächsische Verfassung, Sächsisches Versammlungsgesetz, Waffengesetz

Vložil: Petr Klinovský
Publikováno: 20. 06. 2019


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 0 / Celkový počet hodnoceni 0


 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio