Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Zdravotní vyšetření na Lhotce
včera | : f...
Volné místo v Moravskoslezském kraji
2 dní | MATJEES: Samozřejmě vím, že se dají volné tabulkové mí...
Volné místo v Moravskoslezském kraji u PČR....
2 dní | MATJEES: Samozřejmě vím, že se dají volné tabulkové mí...
Volná pozice v Moravskoslezském kraji
2 dní | MATJEES: Samozřejmě vím, že se dají volné tabulkové mí...
Psychotesty-výsledek
7 dní | OPS: Ahoj, já loni v říjnu a přišlo mi to za týden...
Мир здоровья и отдыха
15 dní | RODRIGUEZPIA: https://www.putevka.com/moskva/moskva...
Tina Woolman
15 dní | MONOCAJT: Děkuji adminům, že tu poctivě a pravidelně ma...
Nedoslýchavost, naslouchátka ve službě?
25. 06. 2024 | NOMINISS: REPLY:PATTAS1:74217-1:2024-03-11 23:24:09: Ja...
Dovolená na ZOP
17. 06. 2024 | QUARESS: REPLY:JOE:74285-1:2024-06-17 08:32:17: Naopak...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
06. 06. 2024 | VSCRVSCR: REPLY:MONOCAJT:74260-1:2024-05-13 08:28:23: ...

Použití zbraně u četnictva

Hlídka u padlého kamaráda
Četník službu konající má zákonem stanovená práva stráže civilní i vojenské, ale smí, šetře předepsané opatrnosti, užíti zbraně jen v případě nutné obrany, aby odvrátil násilný útok, jenž na něho byl učiněn nebo jímž se život jiné osoby ohrožuj, nelze-li jinak překonati odpor, směřující k zmaření jeho služebního výkon a aby zamezil útěk nebezpečného zločince, jehož nemůže jiným způsobem zadržeti. Pojďme se společně podívat, jak probíhalo vyšetřování střelby u četnictva.
Hlídka u padlého kamaráda | Foto: Patracka.cz

Použití zbraně četnictvem se řídilo výše citovaným § 13 zákona o četnictvu č. 299/1920 Sb. z. n., který doplňoval § 65 četnické služební instrukce. Ta určovala především způsob a pořadí použití zbraní, jež měl četník k dispozici. Za zbraň méně nebezpečnou byla považována šavle, jíž měl četník používat pouze k seku, výjimečně k bodání. Více nebezpečnými zbraněmi se rozuměl bodák (bajonet) a karabina s vysvětlením, že „výsledek užití závisí spíše na zručnosti četníkově, na kterou v okamžiku, kdy jest rozčilen, nelze spoléhat.“


Stejně jako dnes měl každý četník co nejvíce šetřit život a zdraví jak pachatele, proti němuž zasahuje, tak rovněž osob nezúčastněných a zbraň použít pouze v případě, kdy selhaly mírnější prostředky. Těmi se rozuměly:

1. při zprotivení:
a) napomenutí pronesené hlasem rozkazovacím
b) zatčení a
c) přiložení svěracích řetízků.

2. při zamýšleném pokusu o útěk:
a) napomenutí
b) pronásledování prchajícího honěním a
c) vyzvání osob nahodile přítomných, aby byly nápomocny k jeho dopadení.

Na rozdíl od dnešní policie, neexistoval u četnictva žádný zvláštní orgán, podobný Generální inspekci bezpečnostních sborů, který by vyšetřoval trestné činy četnictva a veškeré prohřešky páchané četnictvem spadaly do kompetence velitelů četnických oddělení (obdoba krajských ředitelů policie), kteří patřili mezi důstojníky správní a oproti důstojníkům výkonným neměli právo zasahovat proti veřejnosti.

Při použití zbraně četnictvem měl pak každý velitel oddělení povinnost o celé události telegraficky vyrozumět vojenského prokurátora při divisním soudě, nadřízené zemské velitelství a ministerstvo vnitra. Dále musel v co nejkratší době vypracovat zprávu, v níž byl oznámen výsledek bezodkladného vyšetření. Výsledek soudního vyšetření muselo vždy obdržet i ministerstvo vnitra.

Situační náčrtek místa užití zbraně štábního strážmistra Bednáře Dopis Josefa Hromady četníkům z rodné Kdyně na Šumavě Náčrtek revolveru Josefa Hromady v poměru 1:1

Případ Hromada

Přestože se případ Josefa Hromady udál 23. května 1940, tedy v době Protektorátu Čechy a Morava, nemělo to na způsob vyšetřování žádný vliv a tato událost může posloužit jako vzorový příklad postupu četnictva v případě, že došlo k usmrcení pachatele četnictvem.

Roli prvního aktéra této tragické události sehrál dosud dvakrát trestaný pomocný dělník Josef Hromada, který si v květnu a listopadu 1939 odseděl dohromady 8 dní ve vězení, druhým smutným hrdinou květnové tragédie se stal štábní strážmistr František Bednář z Četnické stanice Bohutín v okrese Příbram.

Dne 23. května 1940 obdržela Četnická stanice Březové Hory žádost o pomoc od sousední četnické stanice v Bohutíně, kde se měl dle hlášení v prostorách místní „Sokolovny“ v obci Bohutín ukrývat neznámý pachatel, který střílí. Četníci z Březových Hor ihned zastavili projíždějící vozidlo, v němž však bylo místo pouze pro štábního strážmistra Bednáře, který tak do Bohutína dorazil jako první.

Zde ho civilní osoby ihned nasměrovaly do houští nad „Sokolovnou“, kde se nebezpečný zločinec ukrýval. Zde se rovněž setkal s bohutínskými četníky strážmistrem Jiráskem a vrchním strážmistrem Petýrkem. Společně pak z různých směrů postupovali směrem k místu, kde se zdržoval Josef Hromada. Toho jako první spatřil strážmistr Bednář a kryje se za stromem se zbraní připravenou k výstřelu 4x zopakoval výzvu „Jménem zákona“. Odpovědí se mu však dostala pouze namířená zbraň.

Rekonstrukce střelby na Josefa Hromadu Tělo Josefa Hromady s viditelným zraněním na prsou a pravém spánku Znatelná rána po projektilu z četnické pušky


Vzhledem k vyhrocení situace a vzhledem k tomu, že se pachatel nevzdal, se štábní strážmistr rozhodl vystřelit. Protože se několik minut nic nedělo, rozhodl se vrchní strážmistr Petýrek se strážmistrem Jiráskem houštinu prozkoumat, přičemž je zpoza stromu kryl štábní strážmistr Bednář. Když se četníci doplížili ke skrýši Josefa Hromady, našli už pouze ležící tělo, které rychle opouštěly síly.

Než stačili umírajícímu poskytnout první pomoc, dostavil se na místo přivolaný MUDr. Černý spolu s dalšími četníky z Březových Hor, aby už pouze konstatoval smrt po přesné ráně štábního strážmistra. Jediná vypálená střela zasáhla Josefa Hromadu do levé části trupu, poškodila obě plíce a srdce a vylétla z těla na pravém rameni. Při bližším ohledání byla nalezena ještě střelná rána na hlavě, kterou si pachatel způsobil sám, když se pokoušel spáchat sebevraždu.

Na místo byl ihned přivolán velitel četnického oddělení v Příbrami kapitán Antonín Jahelka, jenž o případu v duchu služební instrukce ihned spravil všechny dotčené instituce. Rychlost, s jakou proběhlo celé vyšetřování, se dnes může jevit až neuvěřitelně. Nejenže ještě tentýž den po ohledání místa činu, výslechu všech zúčastněných a posouzení postupu četníků shledal kapitán Jahelka střelbu četníka Bednáře jako oprávněnou, ale již 24. května – tj. o den později – už výsledek vyšetřování potvrdil i podplukovník Tocháček ze zemského četnického velitelství. Celý případ použití zbraně četníkem se tak v podstatě rozhodl v rozmezí dvou dnů.


Zdroj:

Služební instrukce pro četnictvo
Národní archiv Praha
Vložil: Pim Burger
Publikováno: 31. 03. 2013


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1 / Celkový počet hodnoceni 1Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 4
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio