Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Zdravotní vyšetření na Lhotce
včera | : f...
Volné místo v Moravskoslezském kraji
2 dní | MATJEES: Samozřejmě vím, že se dají volné tabulkové mí...
Volné místo v Moravskoslezském kraji u PČR....
2 dní | MATJEES: Samozřejmě vím, že se dají volné tabulkové mí...
Volná pozice v Moravskoslezském kraji
2 dní | MATJEES: Samozřejmě vím, že se dají volné tabulkové mí...
Psychotesty-výsledek
7 dní | OPS: Ahoj, já loni v říjnu a přišlo mi to za týden...
Мир здоровья и отдыха
15 dní | RODRIGUEZPIA: https://www.putevka.com/moskva/moskva...
Tina Woolman
15 dní | MONOCAJT: Děkuji adminům, že tu poctivě a pravidelně ma...
Nedoslýchavost, naslouchátka ve službě?
25. 06. 2024 | NOMINISS: REPLY:PATTAS1:74217-1:2024-03-11 23:24:09: Ja...
Dovolená na ZOP
17. 06. 2024 | QUARESS: REPLY:JOE:74285-1:2024-06-17 08:32:17: Naopak...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
06. 06. 2024 | VSCRVSCR: REPLY:MONOCAJT:74260-1:2024-05-13 08:28:23: ...

Civil policejním prezidentem?

Ilustrační foto
Před několika dny se v médiích objevila informace, že podle nového nařízení MV by se v budoucnu mohl stát policejním prezidentem i civilista. Zpráva vyvolala nebývale ostrou reakci odborů. Do redakce dorazila od jednoho z čtenářů reakce na tuto novou normu - pro úplnost ji doplňujeme i otevřeným dopisem MV, který je reakcí na tytéž informace v médiích a normu naopak obhajuje.
Ilustrační foto | Foto: P-CZ

Bude policistům a hasičům velet politik?


Se zděšením jsem se seznámil s nařízením Ministerstva vnitra č. 48/2010, kterým se stanoví rozsah pravomoci služebních funkcionářů jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky (personální pravomoc), které podepsal ministr vnitra. Nařízení o personální pravomoci totiž v čl. 3 předpokládá, že ministr vnitra může přijímat do služebního poměru příslušníky, kteří mají být ustanoveni na služební místa policejního prezidenta a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Přijetí do služebního poměru je proto nezbytně spojeno s postupem podle § 22 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, to znamená tzv. „bočním vstupem“ do kariérního systému obsazování služebních míst v bezpečnostním sboru.

Obsazení služebního místa tímto způsobem je však podle zákona o služebním poměru možné jen u takových míst, pro které je v systemizaci služebních míst pro účely výběrového řízení zvlášť vyznačen obor nebo zaměření vzdělání, který neumožňuje obsazení tohoto místa běžným postupem po kariérním žebříčku za splnění přísných kritérií, včetně potřebného počtu let trvání služebního poměru (u ředitele bezpečnostního sboru se vyžaduje nejméně 12 let trvání služebního poměru). Může se jednat o služební místo určené pro lékaře, úzké specialisty zařazené na kriminalistickém ústavu, apod. Je tedy zřejmé, že se musí jednat o služební místa, pro jejichž výkon se požaduje takový obor nebo zaměření vzdělání, který je v bezpečnostním sboru výjimečný, a jejichž obsazení příslušníky podle § 20, ani podle § 22 odst. 2 a 3 zákona o služebním poměru není možné.V žádném případě nelze dovodit, že by zmíněným bočním vstupem mohlo být obsazeno služební místo ředitele bezpečnostního sboru. Navíc, i výběrové řízení na funkci „specialisty“ musí být dvoukolové. první kolo je určeno pro příslušníky, neboť i mezi nimi se specialista může nalézt, a teprve ve druhém kole se může do výběrového řízení přihlásit občan, který splňuje podmínky přijetí do služebního poměru. Lze si vůbec představit, že by v prvním kole výběrového řízení nebylo možno nalézt mezi příslušníky vhodného kandidáta např. na policejního prezidenta? Na toto místo přeci mohou nepochybně aspirovat všichni příslušníci, kteří splňují podmínku alespoň 12 let trvání služebního a po kariérním žebříčku vystoupali do 11. nebo 10. tarifní třídy. Bylo by vůbec možné, aby byl vhodnějším někdo, kdo není, případně ani nebyl příslušníkem bezpečnostního sboru?

Není vyloučeno, že nařízení Ministerstva vnitra reaguje na velmi časté zneužívání „bočního vstupu“ služebními funkcionáři, kteří si ustanovení § 22 odst. 54 zákona o služebním poměru často účelově vysvětlují tak, že se může jednat o jakýkoli obor nebo zaměření vzdělání, který je v systemizaci služebních míst pro dané služební místo vymezen. Kdyby to tak skutečně bylo, lze si položit prostou otázku, proč bylo popsáno tolik stran zákona o kariérním systému obsazování služebních míst? Proč by byl ustanovením § 7 citovaného zákona vyžadován pro postup do vyšší služební hodnosti určený počet let trvání služebního poměru? A to již ani nezmiňuji výklad přijatý v hasičském záchranném sboru, podle něhož se do druhého kola výběrového řízení určeného pro občana, který splňuje podmínky přijetí do služebního poměru, může přihlásit i příslušník, který nesplnil podmínky prvního kola výběrového řízení, s geniálním zdůvodněním, že hasič je přece také občan!

Vnitřní předpis ministra vnitra tudíž presumuje, že na služební místa policejního prezidenta a generálního ředitele hasičského záchranného sboru, pro něž jsou stanoveny nejvyšší služební hodnosti, budou, ustanoveni „civilisté“. Přitom zákon o služebním poměru měl zakotvením kariérního způsobu obsazování zabránit obsazování služebních míst vysokých „funkcionářů“ občany, kteří nejsou ve služebním poměru. Otevírá se tak nejen prostor pro politické obsazování nejvyšších služebních míst, ale je také negována důvěra příslušníků k celému systému obsazování služebních míst. Proč by se měl příslušník snažit 20 let konat náročnou službu s nejvyšším nasazením, když se na služební místo nejvyšší, ale nejen to, může bez jakékoli snahy dostat vyvolený, který nikdy nesloužil. Důsledkem toho nemůže nebýt naprostá demotivace příslušníků kvalitně vykonávat kvalitně službu, vzdělávat se a získávat odbornost potřebnou pro postup po kariérním žebříčku.A kdo asi může být tím vyvoleným, vážený pane ministře?? Kdopak to bude povolán řídit policii, jejíž činnost zná výlučně z amerických filmů z gangsterského prostředí? Někdo z Vaší politické strany, jak jste připustil, když jste po nástupu do funkce vyhrožoval vyhozením stávajícího policejního prezidenta? Možná Vám nebude na překážku ani to, že zákon zakazuje příslušníkům členství v politické straně. Vždyť kdo by ho dodržoval. Jde přece o porušení zákona, jako každé jiné. Jen při současném snižování zvláštních příplatků příslušníkům se takových nezákonných rozhodnutí vydají tisíce. Tak o co jde, jedno rozhodnutí navíc… Je smutné dívat se na to, jak se z České republiky stává stát bezpráví s nemožností se dovolat zákonnosti. Jednou se ráno probudíme a budeme v Zimbabwe, pane ministře. S básníkem chce se zvolat, Viléme, Jarmilo, Mugabe!

Nelze nevidět další rozpor se zákonem o služebním poměru. Ustanovení § 2 odst. 4 totiž předpokládá, že ministr vnitra rozhoduje ve věcech služebního poměru příslušníků Policie České republiky povolaných k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra. Rozhoduje tudíž ve věcech služebního poměru policistů, kteří již byli povolání k plnění úkolů v ministerstvu, nikoli o přijetí občanů, kteří nejsou příslušníky, ale stanou se jimi až po přijetí. To platí pro náměstka ministra vnitra, vrchního ředitele sekce i ředitele útvaru ministerstva a jeho zástupce.

Ustanovení čl. 3 shora uvedeného nařízení je tudíž nejen v rozporu s právním předpisem, na základě něhož je vydáván, ale otevírá prostor pro klientelismus, a nebojme se toho slova, pro korupci. Vzpomínáte si, pane ministře, čím jste zdůvodňoval svou podmínku vstupu Vaší strany do vlády? Tvrdil jste tehdy, že musíte osobně dohlížet na potírání korupce. Co slib, to lež.

 

Tomáš Nosko

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Otevřený dopis ministra vnitra šéfredaktorovi Lidových novin

Vážený pane šéfredaktore,

musím reagovat na článek v Lidových novinách ze dne 2. listopadu 2010 nazvaného „Ministr John plánuje, že policistům bude velet civil“. Neplánuji.

Titulek i obsah článku totiž přinášejí zavádějící informace, ze kterých by mohl čtenář Lidových novin nabýt mylného dojmu. Je sice pravdou, že jsem podepsal „interní vyhlášku, podle níž by se civil mohl do čela policie postavit“, nicméně dedukce, které redaktoři Lidových novin napsali, jsou zcela chybné. A to i přesto, že redaktorce Chaloupské náměstek ministra vnitra František Vavera poslal mailem stanovisko v dané věci, tedy k výběru policejního prezidenta, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR nebo ředitele Inspekce policie.

Nařízení Ministerstva vnitra, které je v článku uváděno jako v tichosti vydaná interní vyhláška, je nařízení ministra vnitra č. 48 ze dne 18. října 2010, které reagovalo na organizační změny po mém nástupu, tedy na zrušení pozice prvního náměstka ministra ve služební funkci. Tím byl Jiří Komorous, policista ve služebním poměru, kterého ale nahradil „civil“ Jaroslav Salivar. Nařízení pouze upravovalo moji personální pravomoc vůči nejvyšším služebním funkcionářům v resortu vnitra, tedy i vůči policejnímu prezidentovi, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru ČR a též i řediteli Inspekce Policie ČR. Tedy toto ustanovení upravuje funkce (pozice), které dopadají na personální pravomoc ministra vůči uvedeným příslušníkům. Další článek tohoto nařízení upravuje některé pravomoci ministra, jako služebního funkcionáře. Rozhodně toto nařízení nerozšiřuje ani jinak neupravuje již současná pravidla ustanovení do uvedených pozic a možného výběrového řízení, jak ukotvuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Platí totiž, že interní úprava nesmí postupovat praeter legem či dokonce contra legem. Může však směrem k právní úpravě například stanovit některá upřesnění. Překročení zmíněných mezí by mělo za důsledek neplatnost tohoto předpisu.

Platný zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (vstoupil v účinnost v roce 2007 za éry Ivana Langera) umožňuje za stanovených okolností vybrat do funkce policejního prezidenta nebo např. i generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR jakéhokoliv občana České republiky. Tedy i takového, který není příslušníkem bezpečnostního sboru, ovšem jako krajní možnost v rámci výběrového řízení a způsobem stanoveným v zákoně. Proto je správný výklad, že je možné, aby byl policejním prezidentem někdo z „civilu“. Já rozhodně neměním stav a postup. To je stanoveno zákonem a ten se od roku 2007 nezměnil. Mnou podepsané nařízení nic takového neuvádí.

To vše rekapituluji proto, aby bylo všem jasné, že neobcházím zákon a nesnažím se ho měnit v něčí prospěch nebo neprospěch. Uvítám, pokud by si LN nadále zachovaly svoji nespornou kvalitu a nepouštěly se na tenký led spekulací a domněnek, které dezinterpretují kroky mé a celého ministerstva.

Radek John

Vložil: redakce
Publikováno: 05. 11. 2010


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1.5 / Celkový počet hodnoceni 2Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 7
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio