Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Ock
2 dní | CABLE: Ahoj, dle toho co píšeš to chápu tak, že si n...
Mobilní jednotka cizincké policie
6 dní | DEATHCAME: Dobrý den, v současné chvíli bohužel slouží n...
Přestupek
10 dní | AF13: No, jsou to hlavy pomazané, některé personali...
Pmj
14 dní | HOMER: ???...
Jakým útvarem co nejrychleji nahoru ? Respekt...
15 dní | BOOKY90: Ahoj. Nastupuji na ZOP v prosinci. Mám vel...
Plat u Policie
19 dní | LAFREE: REPLY:ANBERLIN:72781-1:2021-10-06 15:48:20: h...
Krev - granulocytopenie/neutropenie
26. 09. 2021 | MATES1234: REPLY:DAPLER:72779-1:2021-09-22 18:50:42: A...
Psychotesty k CS ČR - INFO
22. 09. 2021 | ALOUETTE: REPLY:ANDILEK:71667-1:2020-09-10 20:30:38: Di...
Toxikologie při přijímání k CS?
22. 09. 2021 | ALOUETTE: Ahoj, tak koukám že nikdo neodpověděl...Nicmé...
Přijímací řízení
17. 09. 2021 | APEP: Ahoj, ohledně přípravy na fyzické testy bych ...

NKÚ: Ve vedení policie nemá 79% policistů odborné vzdělání

Z šetření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vyšlo najevo, že pouze 43% policistů, kteří se rozhodnou studovat při zaměstnání, volí studium na Policejní akademii České republiky (PA ČR) a pouze 21% jejích absolventů se v letech 2016 až 2019 uplatnilo ve vedoucích pozicích u Policie České republiky. Nejvyšší kontrolní úřad tak pouze zveřejnil to, co je každému policistovi jasné - Policejní akademie je sice placená z rozpočtu Ministerstva vnitra, ale v žádném případě se nejedná o školu pro policii a policisty.
| Foto:

Zatímco Armáda České republiky čerpá z Univerzity obrany většinu svých důstojníků, tvoří absolventi PA PČR pouze 21% velitelského sboru u policie. Důvody jsou zcela jasné. Na rozdíl například od sousedního Německa není předpokladem pro výkon vedoucí pozice u české policie absolvování odborného studia na odborné škole, ale pouze vysokoškolský titul - jedno v jakém oboru. Pokud pomineme mrháním prostředků Ministerstva vnitra, má tato politika hned několik negativních důsledků.

Prvním z nich je obsazování vedoucích pozic, popřípadě odborných pozic (např. u SKPV, NCOZ aj.), lidmi bez potřebných znalostí, což zásadně ovlivňuje kvalitu policejní práce daného útvaru a policie jako takové. Asi nikdo by nechtěl být místo lékařem operován sociologem – byť skvělým. U Policie České republiky však tato logika neplatí a vnitřní bezpečnost země je svěřována vysokoškolsky vzdělaným lidem, kteří se ale většinou policejní práci učí za pochodu – v tom lepším případě.

Ne všechno se lze ale naučit tímto způsobem a zejména policisté ve vyšších pozicích, kteří zásadním způsobem ovlivňují výkon služby, nemohou mít žádný prostor pro experimenty, protože právě na nich často závisí bezpečnost v daném teritoriu. Když pomineme praxi, která je alfou a omegou každého povolání, je nutností pro vedoucí funkci i dobrý teoretický základ. A to je něco, co může poskytnout pouze odborné vzdělávání a co se naopak nedá očekávat od jakékoli jiné civilní školy.

Dalším efektem této neefektivní politiky PČR je deziluze vysokoškolsky vzdělaných policistů. Mnoho vysokoškoláků nastupuje k PČR s myšlenkou, že jako majitelé vysokoškolského diplomu je pro ně kariéra u policie téměř zaručena a snad každý uchazeč s titulem se při nástupu vidí, jak s odznakem kriminální policie (a vysokoškolským titulem) nahání lupiče v setmělých ulicích noční Prahy.

Na realitu, v níž je vysokoškolsky (ale ne odborně) vzdělaných policistů více než tabulkových míst pro vysokoškoláky, není často připraven a protože náboráře ještě před výběrovým řízením ani nenapadne, aby je na tuto skutečnost upozornili, odchází pak často inteligentní a schopní lidé od policie po pár letech s vědomím, že je někdo obelhal. Žádná kariéra se totiž nekoná, protože na místě jeho vedoucího na OHS sedí absolvent bakalářského studia enviromentální filozofie a ten se svého místa jen tak nevzdá.

Třetím důsledkem je naprostá demotivace nevysokoškolsky vzdělaných policistů, kterým na jedné straně velí lidé s tituly z neodborných vysokých škol, kterým by za normálních okolností v civilní sféře nebo i v armádě velící funkce nemohla být svěřena už jen z odborného hlediska, nebo vykonávají zcela totožnou práci (a mnohdy díky praxi i lépe) jako jejich kolegové s vysokoškolským titulem, ale z nějakého záhadného důvodu (= PČR) vydělávají méně. Následně jim pak zbývají tři možnosti, jak se s danou situací vyrovnat.

Buď se s daným stavem věcí smířit a zůstat spokojený tam, kde jsou, nebo si udělat - často i s jistým nádechem podvodu - jakoukoli (pseudo)vysokou školu a zařadit se tak k 57% svých kolegů, a nebo se pokusit začít bojovat, vydupat si studium na „Akádě“ a doufat v to, že mu to pomůže zlepšit v jeho práci, a že jeho šéf environmentální filozof své místo přece jen opustí.

Má tato situace řešení?

Řešení celé této situace nastínil ve své tiskové zprávě NKÚ. Aby mohlo dojít nejen k lepšímu využívání prostředků vkládaných do (Ne)Policejní akademie, musí být nastaven zcela nový systém vzdělávání u policie. Policejní akademie se musí stát - stejně jako je tomu u Univerzity obrany - hlavním zdrojem důstojnického sboru a nedílnou součástí kariérního řádu u policie. Každému uchazeči o práci u policie musí být jasné, že se na vedoucí či specializované pozice dostane buď absolvováním policejní akademie a získáním titulu na odborné škole nebo odslouženými léty, která by - po zkráceném odborném velitelském kurzu - nahrazovala vysokoškolské studium.

Vysokoškolské vzdělání z civilu se pak stane buď jen doplňkovým vzděláním, na které – a to bude již v přijímacím řízení jasně sděleno – nebude brán v rámci kariérního postupu žádný ohled, nebo jako vstupenka na úzce specializované pozice v rámci bočních vstupů. Takto nastavený systém by samozřejmě vyžadoval i zásadní reorganizaci Policejní akademie, která by musela rozšířit své kapacity pro uchazeče z řad policie a výuku zaměřit nejen na policejní, ale rovněž na velitelský rozvoj absolventů. Policejní akademie by tak konečně sloužila především policii a všechny náklady do ní vložené by se mohly považovat za náklady vložené do policie a tudíž i do vnitřní bezpečnosti státu.

Ruku v ruce s reformou policejního vysokoškolského vzdělávání by měla jít i reforma základního vzdělávání a přijímání uchazečů s výučním listem, kdy by maturitu nahrazovala prodloužená základní odborná příprava a všechny policejní školy se tak staly součástí systému celoživotního vzdělávání. Pouze jistota a transparentnost pravidel mohou stabilizovat personálně poddimenzovaný sbor a i lidem bez vysokoškolského vzdělání přinést perspektivu.

Teď už jen zbývá čekat, jak se k zjištění Národního kontrolního úřadu postaví vedení policie – pokusí se něco změnit, a nebo jen policistům zakáže studovat?


Autor: Petr Klinovský

Publikováno: 09. 12. 2020


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1.375 / Celkový počet hodnoceni 8