Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Dovolená na ZOP
4 hodin | QUARESS: Zopka je neskutečná dávačka, byl jsem tam cca...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
10 dní | VSCRVSCR: REPLY:MONOCAJT:74260-1:2024-05-13 08:28:23: ...
What’s App+27673406922 ]] to get powerful mag...
12 dní | : BITCOIN & CRYPTO SCAM RECOVERY SPECIALIST...
Krátkozrakost a HLA-B27
25. 05. 2024 | APEP: REPLY:CRACKY:74276-1:2024-05-22 19:47:11: No ...
hypertenze zdr. prohlídka
16. 05. 2024 | PATTAS1: Zdravím, smím se zeptat na které oddělení v O...
Policie bez Maturity
16. 05. 2024 | PATTAS1: https://www.youtube.com/watch?v=P2jOsOYO9U0 ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...

Strážník bez maturity ještě nemusí nutně skončit

ilustrační
Vážení bývalí kolegové! S blížícím se koncem roku 2015 se pro některé strážníky také blíží konec výjimky, a to povinnost doplnit si chybějící střední vzdělání s maturitou.
ilustrační | Foto: internet

Mnozí z vás si toto vzdělání v přechodném období stačili doplnit, někteří však ne. Pro ty z vás, kteří si doposud toto vzdělání nedoplnili, bych si na tomto místě jen dovolil připomenout, pro někoho možná ne příliš známé, ustanovení zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění zákona č. 480/2008 Sb. (dále jen „změnový zákon“) uvedené v článku VI. tohoto změnového zákona, označeném jako „přechodná ustanovení“, a to konkrétně v bodě 2. Text je zvýrazněn a podtržen.

Citace změnového zákona č. 274 / 2008 Sb., změnový zákon: „

                                                                274

                                                             ZÁKON

ze dne 17. července 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

                                                          ČÁST TŘETÍ

                                               Změna zákona o obecní policii

                                                                Čl. V

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

                                                                   Čl. VI

                                                     Přechodná ustanovení

1. Určený strážník pověřený zastupitelstvem obce plněním některých úkolů při řízení obecní policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za určeného strážníka podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Strážník, který je v pracovním poměru k obci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a nedosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, je povinen tuto podmínku splnit do 31. prosince 2015. To neplatí, pokud strážník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dosáhl věku 45 let, třikrát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti před zkušební komisí ministerstva a obec je držitelem platného osvědčení strážníka.

3. Platnost osvědčení vydaného podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Nášivka s názvem obce podle § 9 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na záloktí levého rukávu umístí nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

                                                      ČÁST ŠEDESÁTÁ

Účinnost Čl. LXVIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou ustanovení

a) čl. X bodu 20, který nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení,

b) čl. XXIII bodů 1 až 6, 8, 10, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, bodu 68, pokud jde o § 165 písm. j) a v § 165 písm. l) slova „nebo správních deliktech“, a bodů 70 a 73, čl. XXIV, pokud jde o písmeno b), čl. XXV bodu 1 a čl. XXVI bodů 6 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013, a

c) čl. XXVII, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.“

Z praktického hlediska toto ustanovení změnového zákona znamená, že pokud byl strážník bez středního vzdělání s maturitní zkouškou v pracovním poměru k obci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 1. 1. 2009 zaměstnán déle než 9 let (každé 3 roky zkouška ze zákona – tzv. „prolongace“) a současně k tomuto datu (1. 1. 2009) dosáhl 45 let věku, nemusí od 1. 1. 2016 maturitní zkoušku mít! Zkráceně řečeno, na strážníky, kteří nastoupili k městským policiím v roce 2000 a dříve a současně v roce 2009 dosáhli 45 let věku, se ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů, na tyto strážníky nevztahuje, tzn., že nevzniká jim povinnost si doplnit střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jsem si vědom toho, že se pravděpodobně tato výjimka nebude vztahovat na nějaký větší počet strážníků a také jsem si vědom toho, že touto informací nepřináším nic „objevného“, ale jen jsem považoval za potřebné tuto informaci připomenout s ohledem na blížící se konec roku 2015. A i kdyby mělo toto mé připomenutí význam jen pro několik mých bývalých kolegů, myslím si, že to mělo význam a svůj smysl, protože by bylo škoda, kdyby městské policie přišly o zkušené strážníky a samotní strážníci by s ohledem na jejich současný věk, mohli mít i případné existenční problémy.

 

Váš bývalý kolega

Jan Konečný emeritní vrchní policejní rada MP Praha

bývalý Vedoucí oddělení kontroly a stížností Městské policie Praha

Vložil: Jan Konečný
Publikováno: 04. 12. 2015


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 0 / Celkový počet hodnoceni 0Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 1
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio