Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Psychotesty - negativní
včera | HAFHAF: Určitě bych se odvolal, může to vést ke změně...
Drogová minulost=stopka k přijetí do služeb. ...
3 dní | HAFHAF: Při nespokojenosti s výsledkem psychotestu je...
Zákrok v mateřské školce
5 dní | HAFHAF: Výstřely při raně jistoty byly a budou … od t...
Mám se přidat mezi vás? - poslední otázky...
11 dní | SUI: Cau, ja slouzim na dopravce. A urcite mam vic...
Výcvik policistů v Praze
11 dní | HAFHAF: REPLY:TRNKALINKA:73800-1:2023-03-16 11:11:59:...
Jízdní policie, prosím poraďte.
13 dní | PETR-KLINOVSKY: ???...
Ze 6tt do 5tt
15 dní | BEN: Hodnocení nepotřebuješ...
PEO Praha, - Pohotovostní eskortní oddělení P...
19 dní | HAFHAF: PEO v Praze řeší policejní cely (taková hra n...
operativní dokumentace - klady/zápory,,,pro a...
05. 03. 2023 | HAFHAF: REPLY:NOBODY:73780-1:2023-03-04 20:42:09: Per...
MOP Dejvice
01. 03. 2023 | COFFY-J: Kluci je to 24ka pak jeden den volno, pak 24k...

Vzdělávání u četnictva

ilustrační
Kdysi se říkalo - bystrý jako liška a chytrý jako četník.  Systém vzdělávání u četnictva byl opravdu velmi propracovaný, efektivní a zaměřený na získávání konkrétních dovedností a znalostí. Vzdělávání byli všichni a neustále. Je však nutno uvést, že určité úrovně vzdělávání byly četníkům poskytovány pouze tam, kde to skutečně potřebovali.
ilustrační | Foto: www.policista.cz

Pokud četník aspiroval na pozici velitele stanice, byl vyslán do kurzu pro výcvik velitelů stanic, pokud pracoval v oblasti pátrací služby, byl vyslán do kurzu se specializací na pátrací službu. Nikdo z četníků nestudoval a nevzdělával se bezúčelně. Nicméně o tom jsem psát nechtěl.

Chtěl jsem se zmínit o vzdělávání četníků přímo na stanicích. I zde se četníci vzdělávali soustavně. Nebylo to jen přejímáním příkladů a vzorů a samotným výkonem služby. Hlavní odpovědnost za vzdělávání mužstva zde nesl jednoznačně velitel stanice a jako takový měl v tomto systému právo, zadávat svým podřízeným různá cvičení a úkoly.
Jedním ze způsobů vzdělávání bylo zadávání písemných úkolů.


Kancelář a kancelářská práce nejsou sice účelem a cílem četnické služby, ale jsou dnes nezbytnými při plnění vlastního úkolu četnictva –udržování veřejné bezpečnosti a pořádku. Téměř na každém kroku podává četník nějakou písemnou zprávu, sdělení, oznámení apod.  Aby svému úkolu plně dostál, musí tedy býti obratným písařem, míti jasný sloh, uměti rychle a srozumitelně se vyjadřovati. Všemu nutno se učiti a naučené neustále cvičiti, aby nevyšlo ze zvyku......Tato základní poučka z 20.let XX. století  je vskutku nadčasová.O systému vzdělávání hovořila Instrukce pro četnické školy (vyd. 1928). Zmiňuje se  o tom,

 

že jest zapotřebí stálého prohlubování odborných vědomostí již nabytých.

 

Z toho důvodu byli vyšší velitelé povinni zjišťovat úroveň vědomostí podřízených četníků při každé vhodné příležitosti. Bylo běžným zvykem, že okresní velitel pravidelně prováděl tzv. přehlídky (tedy návštěvy, kontroly) četnických stanic, při kterých četníky přezkušoval a kontroloval.  Tyto kontroly se týkaly všech přítomných , nejen  četníků na zkoušku (tedy ve zkušební době). Nešlo tedy pouze o to, honit mladé ale prakticky všechny četníky –

....avšak ani potom, když se stal definitivním (po uplynutí zkušební doby) , ba ani v následujících dvou, třech i více letech nemůže mladý četník tvrditi, že by byl úplně vycvičen a hotovým odborníkem. Četník musí se vlastně učiti a cvičit po celý svůj život.....

S touto tezí, jistě tisíckrát ověřenou praxí a hlavně tezí dodnes nepřekonanou, byli četníci vzděláváni i po ukončení nástupní školy. Zde, jak již bylo řečeno, nastoupil svoji úlohu velitel stanice, který krom jiného výcviku, ukládal podřízeným písemné úlohy.

 

 

Písemné práce mají naučiti mladého četníka obvyklým formám úředního dopisování a vycvičiti jej ve slohu k tomu potřebném (tedy osvojit si služební jazyk), staršího četníka pak zdokonaliti ve srozumitelném.lehkém slohu a udržeti jeho znalost stále na žádoucí výši.


Byly ukládány úkoly hypotetické, na kterých se četníci učili například správně kvalifikovat podle platných právních norem, ale i  úkoly ze skutečné praxe.

 

 Ty pak nutí četníka k logickému uvažování a bystřejšímu úsudku, nezbytným to vlastnostem pro úspěch v pátrací službě (název pro vyšetřování trestné činnosti).

 

Pro ukládání úkolů platily jisté zásady. V prvních dvou letech zpracovává četníky 4 písemné úlohy měsíčně. Tyto úlohy měly být jednodušší. V dalších letech pak přecházeli k úlohám obtížnějším a ve třetím  a čtvrtém roce služby postačily u pokročilejších četníků již jen 2 úlohy měsíčně, slabší písaři však zpracovávali 3 – 4 ! Pokud četník ovládal velmi dobrý sloh, mohl být, počínaje třetím rokem služby, od úkolů osvobozen. Aby však nepřišli zkrátka a nevyšli ze cviku, museli zpracovat jednu složitou úlohu při každé přehlídce (kontrole) velitelem oddělení nebo vyšším důstojníkem.


Jak již bylo řečeno, náměty na písemné práce byly čerpány ze skutečného života. Tyto úlohy byly vypracovávány buď v rámci služby, nebo pak po službě a v daném termínu byly předloženy veliteli stanice ke kontrole. Za účelem zpracovávání těchto úloh si četníci vedli pracovní sešity, které jim do budoucna sloužily i jako pomůcka.

 

Nešlo však pouze o písemné úkoly. Četníků byly dávány i diktáty ! Pravidlem pak bylo, že byl dán diktát v českém jazyce a četník musel text přepsat ještě v jazyce v místě obvyklém. To platilo i o písmu. Na Podkarpatské Rusi tedy museli četníci ovládat azbuku, ve zněmčeném pohraničí pak  kurent (psací švabach). Nedílnou součástí úloh i diktátů byla i úprava a zejména krasopis, který byl doslova nezbytným pro jakékoliv písemné zpracování.


Tyto úkoly se zpracovávaly se železnou pravidelností, kterou nenarušily ani mimořádní události. Strážmistr Felix Weis byl v roce 1938 zařazen na četnické stanici v Žalmanově u Karlových Varů. Bylo zde velmi silné protičeské hnutí a služba tomu odpovídala. Navíc se strážm. Weis stal v květnu 1938 velitelem úderného oddílu SOS. Přesto i v průběhu květnové „mobilizace“ zpracovával dvě úlohy měsíčně. To platilo i o období kritického září. Poslední úloha v jeho sešitě pochází z 19. září 1938. Několik dnů poté již zdejší četníci ustupovali doslova bojem na shromaždiště v Křivoklátu.

 


Vzdělávání četnictva byl kladen skutečně velmi vysoký význam. Bylo jednoznačně chápáno jako prostředek ke zvyšování odbornosti a zkvalitňování práce četnictva. Byť výše uvedené poučky a systém jsou staré téměř 80 let, musíme se pozastavit nad dokonalostí a propracovaností. Četník byl vzděláván neustále a po celou dobu svého služebního života. Byl pravidelně přezkušován a cvičen. Nikoliv však bezúčelně. Systém se snažil pružně reagovat na nové poznatky nejenom vědy, ale i na společenský vývoj apod. I díky tomuto mohla naše kriminalistika přinést světu systém mechanoskopie, a byl to právě četník Ladislav Havlíček, který stál u jejího zrodu.


Nechtěl jsem tímto článkem říci, že by současní velitelé měli zadávat domácí úkoly či diktáty. Na druhé straně však jistě nebrání nic tomu, aby z naší policejní dílny neodcházely na státní zastupitelství, soudy či kamkoliv jinam písemnosti, plné hrubých chyb a nesrozumitelné řeči. Faktem také je to, co již bylo řečeno výše -

 

Četník musí se vlastně učiti a cvičit po celý svůj život.....

 

a kdo to nechápe, měl by hledat uplatnění v takové sféře, kde vzdělávání nepotřebuje – pokud však taková sféra existuje.

 

 

Text a foto: Radek Galaš

Vložil: Lukáš Heinz
Publikováno: 09. 06. 2009


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 0 / Celkový počet hodnoceni 0Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 13
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio