Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Krátkozrakost a HLA-B27
18 hodin | CRACKY: To odvolání je potřeba? Není nějaká jednoduší...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
2 dní | MONOCAJT: REPLY:CODY:74269-1:2024-05-17 16:41:04: Nej...
hypertenze zdr. prohlídka
6 dní | PATTAS1: Zdravím, smím se zeptat na které oddělení v O...
Policie bez Maturity
6 dní | PATTAS1: https://www.youtube.com/watch?v=P2jOsOYO9U0 ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
15 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
15 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
15 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
15 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Justiční stráž
17 dní | VSCRVSCR: REPLY:L04GHR:74240-1:2024-04-05 14:57:14: J...
Příprava na fyzické testy
17 dní | VSCRVSCR: REPLY:MONOCAJT:74234-1:2024-03-18 13:16:18: ...

Zastavování vozidel Policií ČR

ilustrační
Každé pronásledování, zejména ty probíhající ve vysoké rychlosti, se zakročující policisté snaží ukončit co nejdříve. Jak ale pronásledování efektivně ukončit? Zátaras z policejních vozů představuje riziko poškození vozidel a zranění policistů, použití zbraně je vysoce riskantní. Zákon však zná i další prostředky, třeba zastavovací pás. Ale jak na něj...
ilustrační | Foto: Ohera M

Řidič kradeného vozu se řídí k okraji města. Za ním se ženou policejní vozy s vyjícími sirénami. Ujíždějící vůz nereaguje na signály k zastavení a ohrožuje jak policisty, tak všechny, kdo se mu při jeho zběsilé a bezohledné jízdě připletou do cesty. Když pronásledované auto vyjede ze zástavby, policista v prvním voze vytahuje zbraň…

strelba_na_kolo-jpg.JPGI tak často vypadá scénář automobilových honiček, kdy ti, jež úmyslně porušují zákon se snaží vyhnout zadržení. Nejedná se však pouze o pronásledování kradených vozidel. Často ujíždějí ti, kteří způsobí dopravní nehodu, jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, mají vysloven zákaz řízení, je po nich vyhlášeno pátrání, ujíždějí od spáchaného trestného činu, či ve vozidle převážejí věci nebo osoby, které nemají padnou do rukou policie. Tito řidiči ignorují všechny signály k zastavení a spoléhají se zejména na výkon motoru svého vozu, své řidičské schopnosti a zejména na skutečnost, že pronásledovatelé budou brát ohledy nejen na vlastní vozy, ale zvlášť na všechny ostatní kolem. Policisté tak stále častěji řeší problém, jak taková vozidla zastavit, a současně minimalizovat riziko zranění všech zúčastněných i nezúčastněných osob.


Aktuálně policisté k zastavení vozidel používají poměrně často zbraní, přičemž vycházejí z ustanovení § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění (dále jen zákon o policii), kde je uvedeno, že policista je oprávněn použít zbraň nelze-li jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízdou vážně ohrožuje život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle jiného právního předpisu nezastaví. Oním zvláštním předpisem je v daném případě zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Je třeba ještě připomenout, že použití zbraně je přípustné pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku by bylo zřejmě neúčinné.


Rovněž při použití zbraně musí policista zasáhnout velmi malý pohybující se cíl. Pokud mine, byť jen o několik centimetrů, hrozí, že zasáhne řidiče nebo jinou osobu ve vozidle, případně může ohrozit další osoby. Navíc celoplášťové střelivo FMJ užívané naprostou většinou policistů (střely s řízenou deformací mají pouze speciální složky) mají vysokou odrazivost a účinnost při zásahu kola není často dostatečný.


Je nutno se tedy zamyslet nad použitím dostupných donucovacích prostředků k zastavení vozidel, tak , aby nebylo nutno použít zbraň. Použití zbraně je krajním prostředkem. I zákon v § 56 odst. 2 zákona o policii, předpokládá použití zbraně, ve většině případů, pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku by bylo zřejmě neúčinné.


O násilném zastavení vozidla hovoří ustanovení § 52 písm. f) zákona o policii a následně i § 55 téhož zákona. Ve smyslu § 52 písm. f) zákona o policii je donucovacím prostředkem zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla. Policista je oprávněn tohoto donucovacího prostředku k zastavení vozidla, jehož řidič přes výzvu k zastavení vozidla vozidlo nezastaví, nebo k zabránění odjezdu vozidla v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku.

 

Je důležité připomenout, že k použití donucovacího prostředku postačí neuposlechnutí jedné výzvy k zastavení. Vzhledem ke skutečnosti, že obecné použití donucovacích prostředků, ve smyslu § 53 odst. 2  zákona o policii, ukládá policistovi povinnost vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. To neplatí v případě použití prostředku k zabránění odjezdu vozidla, přičemž od výzvy s výstrahou může upustit v případě, že je ohrožen život nebo zdraví osoby a zákrok nesnese odkladu. Výzvu s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků nebo zbraně lze v obdobných případech dát prakticky pouze pomocí rozhlasového zařízení ze služebního vozidla, pokud je jím vozidlo vybaveno, přičemž slyšitelnost a srozumitelnost výzvy může být diskutabilní. Lze však předpokládat, že v případě pronásledování ujíždějícího vozu jsou splněny podmínky pro upuštění od výzvy.


Protože prostředky k násilnému zastavování vozidel jsou určeny k použití proti vozidlům, které se pohybují na pozemních komunikacích, mnozí se mylně domnívají, že budou doménou dopravní policie. Tato premisa se však ukazuje jako zcela chybná. Počty dopravních policistů jsou, v porovnání s policisty pořádkové služby, velmi nízké. Většinu pronásledování zahajují i končí policisté jiných služeb než služby dopravní policie. Proto by pro použití těchto donucovacích prostředků mělo být vyškoleno co nejvíce výkonných policistů, prakticky bez ohledu na příslušnost ke službě.


Zastavovací pás umožňuje efektivní zastavení vozidla tím způsobem, že po přejetí prorazí jedno nebo více kol vozidla, čímž se výrazně sníží rychlost a ovladatelnost vozidla. Přesto je tento prostředek policií využíván zcela minimálně. Jedním z důvodů, proč tento prostředek není využíván je, že policisté na tento prostředek nejsou vycvičeni. Dikce § 51 zákona o policii totiž uvádí, že policista je oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen.


Policie v současné době disponuje zastavovacími pásy v délce 6 m, které zajišťují rychlý unik vzduchu z pneumatik. Tento typ zastavovacího pásu je však „morálně“ zastaralý. Mezi jeho základní nevýhody patří dlouhý reakční čas nutný pro natažení i stažení pásu, neexistují ochrana proti zranění při manipulaci, vysoká hmotnost a příliš rychlý únik vzduchu, který ovladatelnost vozidla snižuje příliš rychle a výrazně zvyšuje riziko následné nehody.

police_check_point-jpg.JPG stary_pas-jpg.JPG

 


Naproti tomu moderní zastavovací pásy umožňují roztažení do několika sekund a uvolnění komunikace ve velmi krátkém časovém úseku. Mají nízkou hmotnost a ochranu před náhodným zraněním při manipulaci. Rovněž únik vzduchu je pozvolnější, takže vozidlo zůstává po dobu přibližně 20 vteřin ovladatelné, čímž se snižuje riziko nehody.


Nutno ještě připomenout, že policejní metodiky k použití zastavovacího pásu, dnes již naštěstí neplatné, použití zastavovacího pásu v praxi prakticky neumožňovaly. V současné době již tento problém pominul.


Při kontrolovaném testu bylo zjištěno, že pás může být před stíhané vozidlo rozvinut během velmi krátké doby (v řádu vteřin) a stejný, nebo spíše kratší, časový úsek trvá jeho stažení z vozovky tak, aby pronásledující policejní vozy měly volný průjezd. Při testu došlo k proražení všech čtyř pneumatik a vozidlo postupně ztrácelo rychlost a ovladatelnost. K zastavení vozidla došlo plynule po více než dvou stech metrech.


V současné době není však policie moderními pásy vybavena a rovněž nemá dostatek policistů vyškolených k jejich použití, i když se již podnikají kroky k nápravě.

novy_pas-jpg.JPG novy_pas_auto-jpg.JPG

 


V přípravě je instruktorský kurz na položití moderního zastavovacího pásu Police Road Block, který by se měl v blízké době uskutečnit a mohl by umožnit výcvik celé řady policistů napříč útvary. Předpokládá se, že na kurz instruktorů budou přizváni například zástupci PMJ, zásahových jednotek a instruktoři služební přípravy, kteří by následně mohli cvičit uživatele v rámci svých útvarů.


Problematika násilného zastavování vozidel v poslední době rozvířilo několik případů, kdy policisté museli volit krajní prostředky k zastavení unikajících vozidel. Navíc je známo, že zdaleka ne vždy končí pronásledování vítězstvím policistů. Stojí za to se zamyslet nad současným stavem. Je věcí policejního managementu zvážit vybavení policejních vozidel prostředky k násilnému zastavování vozidel, vyškolení policistů a prosazovat používání těchto prostředků tak, aby se pravděpodobnost úniku výrazně snížila.


Autor :Michal Ohera

Vložil: Michal Ohera
Publikováno: 08. 08. 2011


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 0 / Celkový počet hodnoceni 0Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 19
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio