Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Krátkozrakost a HLA-B27
11 hodin | ELISKAP: REPLY:APEP:74271-1:2024-05-17 22:08:09: Taky ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
17 hodin | CODY: PS: taky znám holku co jí umožňili u ochrany ...
hypertenze zdr. prohlídka
včera | PATTAS1: Zdravím, smím se zeptat na které oddělení v O...
Policie bez Maturity
včera | PATTAS1: https://www.youtube.com/watch?v=P2jOsOYO9U0 ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
10 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
10 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
10 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
10 dní | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Justiční stráž
11 dní | VSCRVSCR: REPLY:L04GHR:74240-1:2024-04-05 14:57:14: J...
Příprava na fyzické testy
12 dní | VSCRVSCR: REPLY:MONOCAJT:74234-1:2024-03-18 13:16:18: ...

2013. Jak to možná bude, aneb Úvahy řadového poldy

ilustrační
Minulý týden vláda schválila návrh systemizace příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru pro rok 2013. Krátce po té se v médiích objevily informace týkající se dalšího snižování platů policistů a hasičů. Oficiální policejní zdroje i policejní prezident označily tyto informaci za spekulace. Jisté je, že policie bude zas o něco štíhlejší. Ale bude i efektivnější?
ilustrační | Foto: internet

Plánovaný počet policistů pro rok 2013 je 38 996, tedy o 1385 služebních míst méně než v roce 2012. Ministr Kubice tvrdí, že se sníží především počet vedoucích míst na úrovních krajských ředitelství , na útvarech s celostátní působností, v policejním školství a také na policejním prezidiu. V rámci úspor se má také snížit počet přesčasových hodin. O tom, že se policistům nebude opět sahat na platy tvrdí i policejní prezident Martin Červíček v otevřeném dopise, adresovaném policistům, který je umístěn na intranetových stránkách Policie ČR. Policejními funkcionáři jsou pak policisté ujišťováni, že pokud se budou rušit pracovní místa, půjde nanejvýš o neobsazené tabulkové pozice.

 

Opatrně hrozí exploze

Samotní policisté jsou ale k těmto slibům značně skeptičtí. Již v minulosti byli takto ujišťování o finanční a personální nedotknutelnosti svých pracovních pozic, ačkoliv následně došlo k finančním poklesům, nebo k rušení obsazených služebních míst. Jako příklad lze uvést loňské snížení mezd o 10%, početní zdecimování stavu příslušníků Cizinecké policie po roce 2009, nebo snižování rizikových příplatků v rámci některých krajských ředitelství. I před těmito neblahými změnami byli policisté do poslední chvíle ujišťováni, že k něčemu podobnému nemůže dojít.

Atmosféra, která panuje uvnitř policejního sboru, je velmi mírně řečeno napjatá. Jakoukoliv náhlou změnu nebo nečekané rozhodnutí z manažerských pozic, policisté vnímají jako přípravu na vlastní kariérní popravu. Pokud se policejní prezident a krajští ředitelé chtějí vyhnout šíření fám a paniky mezi policisty, měli by si počínat velmi obezřetně. Ve výbušné atmosféře, která panuje v policejním sboru, může mít každá nešikovně vyřčená věta, nebo nedostatečně vysvětlené rozhodnutí katastrofální účinek.

 

Ubírat ano, ale na spravných místech

Přestože současný reálný početní stav je o 220 policistů nižší, než je plánovaných 38 996 pro rok 2013, je pravděpodobné, že se snižování početních stavů dotkne také základních útvarů z hlediska úbytku tabulkových neobsazených míst. Právě tato místa, která měla být v budoucnu obsazena policisty v přímém výkonu službu, by základním útvarům velmi chyběla.

Do současné doby, měl policista možnost postupovat v rámci základního útvaru, například ze 4TT do 5TT resp. 6TT. Již nyní je možnost takového postupu na základních útvarech velmi omezená. Pokud dojde na odebírání těchto volných tabulkových, bude možnost kariérního postupu v rámci základního útvaru prakticky neproveditelná. A to i přesto, že by každému policistovi měl kariérní řád, který je součástí zákona o služebním poměru, takový postup garantovat.

Každý základní útvar policie má také vždy volných, alespoň několik tabulkových míst v nejnižší 3TT, pro nově příchozí policisty. Pokud dojde k odebrání i těchto tabulek, nebudou moci základní útvary nabírat žádné čerstvé policisty.

Proč je potřeba na tuto skutečnost upozornit? Zkušenosti minulé napovídají, že policejní funkcionáři budou mít tendenci, z pudu sebezáchovy, sáhnout napřed právě do tabulek základních útvarů. Pokud se tak stane, bude docházet k velice rychlému stárnutí policejního sboru, zvláště v přímém výkonu služby, nehledě na psychické opotřebení těchto policistů.

 

Policejní školství a jeho zakopaný pudl

Policejní školství bylo vždy kapitolou samou pro sebe. Pokud mluvíme u učitelích policejních škol, vyučujících předměty jakými jsou např. teoretické trestní právo nebo cizí jazyky, asi je nesmyslné po těchto lidech vyžadovat, aby měli za sebou aktuální policejní praxi.

Skutečným problémem je, a vždy bylo, že mnozí učitelé, ryze praktických policejních předmětů, jakými jsou třeba pořádková nebo dopravní služba, nebyli často i několik desítek let v přímém výkonu služby. Jsou odtrženi od reality a nejsou schopni posluchačům policejních škol, své znalosti demonstrovat na příkladech z policejní praxe.

Osobně jsem to zažil, jako posluchač policejní školy v Hrdlořezích. Poznal jsem tam vynikající učitelé, ale i uplné zbloudilce, kteří se omezovali na předčítání kapitol z učebnic a promítání slajdů.

Jsem přesvědčen, že policie má pořád ještě dost schopných policistů, kteří jsou špičkoví praktici a byli by ochotni své zkušenosti předávat dál. Takový policista, uvolněný na několik týdnu z přímého výkonu, muže předat začínajícím policistům více zkušeností, než teoretik nabiflovaný z učebnic. A asi tímto směrem by se měly ubírat úsporná opatření v rámci policejního školství.

 

Administrativa, čárky a DBAčka

Mezi policisty koluje vtip o tom, jak by oni sami posuzovali užitečnost jednotlivých policejních funkcionářů. Podle tohoto vtípku se mají napřed vyházet ti funkcionáři, kteří vykazují největší počet pokut, kontrolních lístků a dopravně bezpečnostních akcí, tedy (DBA), protože ti neslouží lidem, ale čárkovému systému.

V současné době se mnoho administrativy vytváří jen alibisticky tzv. pro případ kdyby cokoliv. Každý rok navíc vzniká asi 400 několikastránkových závazných pokynu, kterými by se měl každý policista řídit a pamatovat si je. To že je zhola nemožné, aby jakýkoliv člověk uměl zpaměti několik stovek stran dokumentů, jejichž obsah se i několikrát za rok pozmění, asi nikdo nebere v potaz. Nicméně pro vykázání nepostradatelnosti tvůrců jednotlivých dokumentů, jimž policisté s těžkou averzí přezdívají PÍČPOKY, je to zjevně dostačující.

¨pozn. autora: (PÍČPOK – vulgární zkratka pro nesmyslný a zcela zbytečný dokument, jehož znalost je vyžadována).

Tuto mnohdy nesmyslnou administrativu, dostatečný počet pokut, kontrolních lístků a dopravně bezpečnostních akcí, bude muset obstarat méně policistů. Pokud se tedy od základu nezmění přístup řídích složek policie na všech úrovních, bude s úbytkem policistů, za chvíli jedinou prací policie administrativně nakrmit statistiky, zatímco na ulici to bude vypadat jako na bojišti.

 

Závěrem:

Je asi nejvyšší čas, aby se policejní sbor zbavil balastu. Přestal vytvářet nesmyslnou administrativu, přestal krmit statistiky čárkami a zaměřil se na potřeby občanů této země. Policie by se měla zbavit lidí bez vlastní iniciativy, znalostí a zkušeností z praxe, kteří se skrývají za stohy zbytečně popsaného papíru. Měla by se naučit využívat potenciál svých nejlepších lidí k předávání znalostí a zkušeností ostatním. Zlepšit schopnost sebeprezentace dovnitř policejního sboru i ven směrem k občanům.

Díky omezenému stavu policistů bude pro další přežití policejního sboru nejdůležitější naučit se efektivně spolupracovat s ostatními složkami státu a zapojit občany do svých aktivit. Policejní sbor, který neumí spolupracovat s lidmi nikdy efektivní nebude, může se tak jen tvářit.

Vložil: Lukáš Heinz
Publikováno: 17. 09. 2012


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1 / Celkový počet hodnoceni 4Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 49
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio