Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
ICQ:748441620 Sell Cvv Fullz Info SSN DOB DL ...
1 hodin | ACE7979: Buy Valid Cvv CC Dumps Track 1/2 CC SSN DOB T...
ICQ:748441620 Sell Cvv Fullz Info SSN DOB + D...
1 hodin | ACE7979: Buy Valid Cvv CC Dumps Track 1/2 CC SSN DOB T...
ICQ: @selldumps Sell Fullz Info US UK,ID SCA...
1 hodin | ACE7979: Buy Valid Cvv CC Dumps Track 1/2 CC SSN DOB T...
Whatsapp +84935462769 Sell CashApp Transfer, ...
1 hodin | ACE7979: Buy Valid Cvv CC Dumps Track 1/2 CC SSN DOB T...
www.Dumpsemv.com Best Dumps Shop (Banks, PROs...
19 hodin | LAFREE: ADMIN chrápeš tam ? S takovou nám toto fórum ...
www.Dumpsemv.com Best Dumps Shop (Banks, PROs...
včera | BESTDUMPS: http://Dumpsemv.com Sell Dumps Pin Track 1&am...
www.Dumpsemv.com Best Dumps Shop (Banks, PROs...
včera | BESTDUMPS: http://Dumpsemv.com Sell Dumps Pin Track 1&am...
www.Dumpsemv.com Best Dumps Shop (Banks, PROs...
včera | BESTDUMPS: http://Dumpsemv.com Sell Dumps Pin Track 1&am...
www.Dumpsemv.com Best Dumps Shop (Banks, PROs...
včera | BESTDUMPS: http://Dumpsemv.com Sell Dumps Pin Track 1&am...
www.Dumpsemv.com Best Dumps Shop (Banks, PROs...
včera | BESTDUMPS: http://Dumpsemv.com Sell Dumps Pin Track 1&am...

Četnictvo v roli ochránce prezidenta republiky

Edvard Beneš
Ačkoliv se nám bezpečnostní situace v éře 1. republiky může zdát z dnešního pohledu téměř idylická, jde při bližším pozorování doby našich pradědečků o hodnocení povrchní. Mladý stát se svou suverenitou v roce 1918 získal rovněž řadu vnějších i vnitřních nepřátel, kteří se nezdráhali využít jakýchkoli prostředků, aby dosáhli svých politických či osobních cílů. Účinným nástrojem politického boje se již dlouho před sarajevskými událostmi v roce 1914 ukázal být atentát, a proto se zejména ochrana hlavy státu stala jedním z důležitých úkolů československého četnictva a policie.
Edvard Beneš | Foto: Wikipedia.org

O nebezpečí atentátu se již v roce 1919 přesvědčil tehdejší předseda vlády Karel Kramář, kterého od smrti rukou komunisty Aloise Šťastného zachránila pouze náhoda a obsah jeho kapes. Stejného štěstí se o čtyři roky nedostalo ve své době nenáviděnému ministru financí Aloisi Rašínovi, jehož život ukončily výstřely dalšího komunisty Josefa Šoupala. Smrt strážce státní pokladny Československem otřásla tak mohutně, že ještě v témže roce poslanci přijali jeden z nejdůležitějších zákonů tehdejší doby – zákonu na ochranu republiky.


Za nejdůležitějšího představitele státu byl právem považován prezident republiky v osobě Tomáše Garrigue Masaryka a od roku 1935 Edvarda Beneše. Oba státníci spolu po dlouhá léta budovali československý stát a měli mnoho společného – jednou z těchto vlastností byla i neochota respektovat zásady osobní ochrany. Ochránci byli sice akceptováni, ale před zraky obou prezidentů se museli ukrývat. Situace se změnila pouze v okamžiku, kdy se hlava státu vydala na cesty po republice.


Bezpečnostní opatření při cestách prezidenta zajišťovalo vzhledem k množství a dislokaci policie především četnictvo podle instrukcí generálního velitele četnictva. Celá cesta byla zajišťována pomocí předběžných bezpečnostních opatření a bezprostředním zajištěním osobní bezpečnosti.


Předběžná bezpečnostní opatření


Cíl předběžných bezpečnostních opatření spočíval v prohlídce trasy a důslednou perlustrací všech osob, zvláště cizinců, které mohly být považovány za nebezpečné. Několik dní tak v mnoha obcích probíhaly rozsáhlé razie zaměřené na cizí státní příslušníky, zejména emigranty. Další „cílovou skupinu“ představovaly osoby pod policejním dohledem, které se - stejně jako cizinci - měli stát objekty razií. Cikáni a jiné potulné osoby – nebylo-li důvodu k přísnějšímu zakročení – měli být ihned odstraněny z obvodu stanice. Kromě toho provádělo četnictvo v daném obvodu i perlustraci a prověřování veškerého personálu hotelu, v němž prezident nocoval.


Bezprostřední zajištění osobní bezpečnosti


Pokud se předběžná opatření mohou jevit jako masová, můžeme o bezprostředním zajištění osobní bezpečnosti prezidenta hovořit jako o manévrech. Ve 30. letech cestovali prezidenti buď automobilem nebo vlakem. Žádnou výjimkou nebyl ani pohyb vozidla uprostřed davu přihlížejících. Rizikům z toho plynoucím čelilo četnictvo nasazením velkých sil. Na každý kilometr silnice vyčlenilo příslušné četnické velitelství jednoho či více četníků (dle geografických podmínek), kteří zajišťovali svěřený úsek. Pozornost měla být věnována zejména mostům, kanálům, serpentinám, křižovatkám, lesíkům a dalším objektům a místům, kde mohli pachatelé umístit výbušné zařízení, nahromadit kameny či natáhnout různé dráty. Jednotlivé úseky zpravidla kontrolovala ještě motorizovaná hlídka z nejbližší četnické silniční kontrolní stanice, jejíž úkol spočíval kromě služby spojovací i v zajištění propustnosti silnice.


Podobná opatření provádělo četnictvo i na dráze s tím rozdílem, že svěřený úsek měl pouze 500 metrů a u každého mostu, podjezdu a tunelu stála ještě zvláštní hlídka, jež mohla zabránit umístění nálože. Prohlídky svěřených úseků museli četníci ukončit nejpozději 30 minut před příjezdem vlaku (oproti 15 minutám na silnici). Další četníci konali službu na peronech jednotlivých nádraží. V případě nutnosti i v jednotlivých železničních úsecích operovaly motorizované hlídky.

V davu

Nejrizikovější okamžik prezidentské návštěvy však představoval pohyb prezidenta na určitém místě mezi občany. Z tohoto důvodu vykonávalo četnictvo již několik dní hlídkovou činnost na všech nádražích a ve všech objektech, kde se měl prezident pohybovat. I zde docházelo k pozorování cizích státních příslušníků a dalších podezřelých osob. Bezprostředně před příjezdem hlídky prohledaly všechny objekty kvůli přítomnosti výbušných zařízení.


Při průjezdu kolony jel před prezidentským vozem vůz pražské četnické silniční kontrolní stanice se třemi četníky, přičemž další četníci zajišťovali uzavírku trasy kolony. V případě shromáždění obecenstva využívalo četnictvo i různé spolky (dobrovolní hasiči, Sokolové atd.), kteří s napjatými provazy vytvořili řidší kordon, před nímž v potřebné vzdálenosti stáli příslušníci četnictva či policie v systému, kdy se jeden dívá směrem do obecenstva a druhý směrem do silnice. Součást opatření tvořila i pohyblivá záloha, jež mohla v jakémkoli okamžiku vhodně zasáhnout k obraně hlavy státu. Všechna opatření muselo četnictvo zvládnout hodinu před příjezdem státníka a zrušit teprve půl hodiny po odjezdu posledního vozu.


Četníci zapojení do bezpečnostních opatření měli přísný zákaz projíždějící vozy zdravit a při průjezdu prezidenta se museli pouze postavit do pozoru. Vzhledem k předpisům o zachování dobrého jména četnictva nepřekvapí ani skutečnost, že všichni četníci museli být bezvadně a jednotně ustrojeni. Výstroj tvořila blůza, jezdecké kalhoty, hnědé kamaše a hnědé šněrovací boty, přilba a šedozelené rukavice. Vyzbrojeni byli četníci dle své hodnosti a zařazení. Dopravní hlídky pistolí a šavlí, ostatní bezpečnostní hlídky karabinou, důstojníci pouze pistolí.


Zdroj: Národní archiv Praha, KLIMEK, A.: Velké dějiny zemí Koruny české XIII. Praha. 2000, Kárník, Z.: České země v éře první republiky. Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha. 2000, osobní vzpomínky Aloise Stani

Vložil: Pim Burger
Publikováno: 02. 05. 2013


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 1 / Celkový počet hodnoceni 1Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 8
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio