Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Nejdiskutovanější

Nadporučík Emil Haně: „Črty ze vzpomínek zaži...
26. 08. 2020 | PETR-KLINOVSKY: Dobrý den, ozvěte se na email: Petr.Klinov...
Drogy za volantem? V ČR běžně..
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: Něco o problematice drog za volantem jsem si ...
Komiks na Policista.cz
21. 09. 2019 | DONLABUZNIK: super...
Nosný systém pro pořádkové policisty
16. 04. 2019 | FIBER: Naposledy jsem sem psal 21.05.2017 s dotazem,...
Škatulata ve vedení krajských ředitelství...
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: Hned mě napadla rozná hláška aneb škatulata s...
ÚVAHA: K POLICII S VÝUČNÍM LISTEM
11. 01. 2019 | JARDA-JORDAN: REPLY:JAN:69479-1:2018-06-26 00:46:46: Ano, a...
Benešovský deník: Vyšetřování skončilo, zapom...
19. 07. 2018 | AF13: S odstupem casu lze konstatovat, ze takova ko...
Rozhovor : ,,Byl jsem pohodlný a to se mi vym...
17. 06. 2018 | JAN: Je velice úsměvné, vysmívat se někomu, že je ...
Jak se stát policejním důstojníkem v Sasku?...
02. 06. 2018 | FFRANTA: Zraněná policistka odstřelila eritrejského mi...
Nošení nožů v Německu
24. 03. 2018 | VETERAN2: REPLY:KREIMAAN:69193-1:2018-03-20 16:26:00: ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
7 dní | VSCRVSCR: REPLY:MONOCAJT:74260-1:2024-05-13 08:28:23: ...
What’s App+27673406922 ]] to get powerful mag...
10 dní | : BITCOIN & CRYPTO SCAM RECOVERY SPECIALIST...
Krátkozrakost a HLA-B27
19 dní | APEP: REPLY:CRACKY:74276-1:2024-05-22 19:47:11: No ...
hypertenze zdr. prohlídka
16. 05. 2024 | PATTAS1: Zdravím, smím se zeptat na které oddělení v O...
Policie bez Maturity
16. 05. 2024 | PATTAS1: https://www.youtube.com/watch?v=P2jOsOYO9U0 ...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Kariérní dráha - zatím PČR, později AČR...
08. 05. 2024 | PAVLASST: A také zda je lepší si raději odsloužit ty tř...
Justiční stráž
06. 05. 2024 | VSCRVSCR: REPLY:L04GHR:74240-1:2024-04-05 14:57:14: J...

Pomáhat a chránit i v roce 2010.. Ale jak?

To heslo se stalo synonymem nové policie. Vidíme ho napsané na policejních služebnách i na policejních vozidlech. Mělo se stát symbolem nové koncepce sboru - jenže často bývá zesměšňováno a používáno proti samotným policistům. Proč se stal tento slogan tak často kontraproduktivním? Vždyť obsah těch slov je ušlechtilý a nelze proti němu vskutku nic namítat. Je ale vždy možné těm dvěma slovům v policejní praxi dostát? Respektive, mají pro to policisté podmínky? A hlavně: Jak tomu bude v příštím roce?
| Foto: Budou se pachatelé příští rok smát?

Nový rok, tedy rok 2010, přináší velká očekávání. Pro nás policisty ale spíše velké obavy. Ačkoliv tyto obavy byly již nakousnuty v některých diskusích zde na serveru, pojďme si dva nejznámější problémy zrekapitulovat:


"Éčková" krádež

První z těchto obav je zrušení ust. § 247 odst. 1 písm. e) z. č. 140/1961 Sb. Týká se zrušení takzvané „éčkové“ krádeže. Týká se to zejména krádeží v obchodních domech a obchodech v centru větších měst. Jako příklad můžeme uvést Prahu. Již dnes řeší policejní útvary v Praze krádeže věcí zejména z drogerií, a obchodních domů. Nejvíce vytížené jsou z tohoto hlediska oddělení hlídkové služby a místní oddělení na Praze 1 a Praze 5. Jde často o lidi požívající omamné a psychotropní látky. Kradou rozličné předměty, často se předmětem jejich zájmu stává oblečení. Jedná se většinou již o zkušené a několikrát trestané zloděje, kteří kradou vždy do hodnoty 5.000 Kč. Tedy aby se vyhnuli naplnění skutkové podstaty trestného činu krádeže, kdy způsobili škodu nikoliv malou  Těchto krádeží jsou na území zmíněných městských částí  někdy i desítky denně.


Tyto osoby, jsou-li přistiženy při krádeži, se většinou chovají nekonfliktně a vyčkají příchodu policie, která bývá přivolána bezpečnostní službou. POlicisté následně provedou perlustraci osoby, a je-li přestupek spolehlivě zjištěn, a osoba souhlasí s tím, že se protiprávního jednání dopustila, je jí na místě udělena sankce.

Tato sankce činí blokovou pokutu na místě zaplacenou či nezaplacenou celkové možné výši až 1.000 Kč.  Pokud osoba nesouhlasí s tím, že se dopustila protiprávního jednání, je s ní na místě sepsáno oznámení o přestupku, které je odesláno příslušnému správnímu orgánu k vyřešení.

Přestupek lze také vyřešit na místě domluvou. Jak jsem již uvedl, většina osob, které zmíněné krádeže spáchají, jsou osoby užívající omamné či psychotropní látky. Velká část z nich jsou cizinci, zejména z oblasti bývalého sovětského svazu. Tyto osoby si téměř vždy nechaly vypsat blok na pokutu na místě nezaplacenou, neboť u sebe neměly žádnou hotovost. Následné vymáhání těchto pokut je naprosto bezvýsledné. Tedy zákonný postih těchto osob se naprosto míjel účinkem.

Občas kradou ale i lidé z mého pohledu obyčejní. Ať už z hlouposti, hecu, nebo prostě jen proto, že se jim daná věc líbila a oni u sebe neměli zrovna potřebnou hotovost. Tito lidé jsou většinou náležitě poučeni z udělení blokové pokuty, a je to jejich první a poslední krádež.

Jediným bičem, který odrazoval nenapravitelné od případných dalších krádeží, byla existence „éčkové“ krádeže a následný postup po zadržení.

 

Ne vždy to je bez násilí

Jsou ale i případy, kdy se tyto osoby snaží bezpečnostní službě uprchnout či kladou přímý fyzický odpor. Jeden z nejzávažnějších případů byl, kdy zloděj který se dal na útěk byl obklíčen několika pracovníky bezpečnostní agentury. Místo aby však rezignoval a vyčkal příchodu policie, vytáhl malou hasičskou sekyru, kterou měl ukrytou za opaskem kalhot. Nestačil však s touto sekerou nikoho ohrozit, neboť policejní  hlídka dorazila na místo včas a jeho dalšímu případnému protiprávnímu jednání na místě zabránila.

Bičem na tyto zloděje vždy byl strach z toho, že pokud budou mít tři evidované krádeže, naplní výše citované ustanovení trestního zákona. Tedy spáchají „éčkovou“ krádež. Budou na místě policií zadrženi a následně budou několik hodin či dní omezeni na osobní svobodě a podrobeni nepříjemným procedurám. Tedy jim bylo alespoň na krátký čas zabráněno ve volném pohybu a dalším případném možném páchání trestné činnosti či přestupků.

Jako tresty jim byly za uvedené krádeže uděleny soudem vesměs tresty odnětí svobody s podmíněným odkladem, či veřejně prospěšné práce. Marné však bylo, že pokud se uvedených krádeží za čas opět dopustili, byla jim opět udělena „podmínka“ či veřejně prospěšné práce. Mnoho z odsouzených také tyto veřejně prospěšné práce nenastoupilo. Existovala však alespoň nějaká hrozba, která bránila v masivních nájezdech zájmových osob za účelem krádeží.


Co nás čeká?

Nyní jsme se dostali do situace, kdy tyto osoby mohou krást v konečném výsledku naprosto beztrestně kolikrát denně se jim zlíbí. Z dvaceti pokusů denně budou lapení třeba jen patnáctkrát, takže se jim krást nakonec vyplatí. Jedním ze dvou maximálních možných trestů u těchto osob bude vypsání blokové pokuty na místě nezaplacené či oznámení o přestupku. Sice naprosto žádným způsobem nevymahatelné, ale co. Následná statistika činnosti hovoří jasnou řečí – dnes bylo policisty vybráno na pokutách 15.000 Kč. Slušná činnost, není liž pravda.

Druhý z maximálního možného postihu je takovou osobu, pokud je známo, že se tohoto samého přestupku dopustila již nedávno zajistit, dle ust. § 26 odst. 1 písm. f) z. č. 273/2008 Sb. Jedná se o omezení osobní svobody takovéhoto zloděje až na 24 hodin. V uplatňování tohoto postupu vidím problém zejména v oblasti Prahy 1, kdy místní oddělení policie jsou ve dne téměř maximálně vytížena všemožnými předvedeními osob, ohledáními místa činu, a oznámeními od občanů a cizinců a další policejní činností.

Ano, policie uspokojí čárkový systém, ale jak k tomu přijdou slušní obyčejní lidé? Zájmová osoba si za den například nakrade značkové oblečení a kosmetiku v celkové výši 10.000 Kč, pokud nebude při krádežích přistižena. To je asi polovina měsíčního čistého příjmu běžného člověka žijícího v ČR. Mají potom lidé pocit, že je policie chrání a pomáhá jim? Zcela oprávněně nemají, a své negativní pocity konfrontují s policisty v přímém výkonu. Oni nevědí, že policie může na tyto pachatele uplatňovat jen takové zákonné prostředky, jaké jsou jí dány k dispozici.
S ohledem na výše uvedené autor (a mnoho jeho kolegů)  doufá, že se slova uvedená ve shora napsaných řádcích příští rok nenaplní.

 

A máme tu i řízení bez "řidičáků"

Další obavou pro příští rok je zrušení ust. § 180d z. č. 140/1961 Sb., tedy řízení vozidla bez řidičského oprávnění. Pravdou je, že dříve řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění trestným činem nebylo. Nebyl ale také takový počet nehod i se smrtelným zraněním, které spáchaly osoby řídící bez řidičského oprávnění, jako je dnes. Nemluvím o dalších trestných činech, páchaných osobami, které řidičské oprávnění nevlastnily.

O nebezpečnosti tohoto protiprávního jednání, vypovídá i stanovisko Nejvyššího soudu, který konstatoval: "Ustanovení § 180d z. č. 140/1961 Sb. chrání bezpečnost silničního provozu proti ohrožení, které vyplývá z řízení motorových vozidel bez příslušného řidičského oprávnění a v konečném důsledku směřuje proti životu a zdraví lidí či proti majetku. Smyslem tohoto ustanovení je zabránit v řízení motorových vozidel osobám bez řidičského oprávnění, které osvědčuje jejich odbornou a faktickou způsobilost k řízení motorového vozidla.“


Jak zabránit dalším tragediím?

Jediné teoretické pozitivum, které snad je možné zvažovat v této souvislosti je následující: Osoba, která nevlastní řidičské oprávnění a bude stavěna hlídkou policie se nepokusí této hlídce ujíždět. Nevznikne tedy následná automobilová honička s případnými oběťmi na životech a škodě na majetku.

Přes výše uvedené, spíše teoretické, pozitivium je však zrušení ust. § 180d z. č. 140/1961 Sb. hrozbou. Pokud se totiž nebudou osoby, které mají nutkání řídit vozidlo bez řidičského oprávnění bát případného lapení hlídkou policie, jak zabránit nárustu otřesných případů k jakému došlo například koncem května minulého roku v Chrastu u Chrudimi?  Tam pětadvacetiletý řidič/neřidič srazil a usmrtil ženu s tříletým dítětem, kteří šli po chodníku. To vše před zraky dalšího člena rodiny, čtyřletého...


Dvě výše uvedené změny v legislativě ale nejsou jediné, které pravděpodobně představují riziko a zasluhují si pozornost. Další  obavou je například nově připravované domácí vězení. Této formě trestu se ale budeme podrobněji věnovat v dalším, připravovaném, článku.

 

Text: Ondřej Bláha

Vložil: Dušan Stuchlík
Publikováno: 08. 10. 2009


Hodnocení článku

Známka článku Průměrná známka 0 / Celkový počet hodnoceni 0Diskuze ke článku

Diskuze Počet komentářů ke článku: 125
Diskutovat ke článku.
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio