Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

(REDAKCE)

Rozhovor: Zatím jsem sám
Jiří Stuna: Dostat drogy pod kontrolu státu lze jenom jejich legalizací
Foto: denik.cz

Jiří Stuna je velitelem městské policie v malém východočeském městě Skuteč a pravidelně přednáší školákům o protidrogové prevenci. Co je na tom zajímavého? Jeho názory. Zkušený strážník je prvním českým policistou, který začal otevřeně prosazovat myšlenku legalizace drog. Rozhovor vyšel v čísle 6/2011 týdeníku RESPEKT, s jeho laskavým svolením jej publikujeme.

Autor: redakce
Publikováno: 24. 03. 2011
zpět na článek

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu KAREL-150 11:59:11 18. 04. 2011
Karel.150.jpg
Andrasi vyhledal jsem článek z 8.7.2009, kde se uvádí následující:

"V Česku hrozí kolaps vězeňství. Prohlásila to ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová na aktuální tiskové konferenci. Ve věznicích je nyní 22.000 osob, tedy nejvíce od roku 2000.

Dalších téměř 7500 odsouzených přitom dosud do vězení nenastoupilo. Pokud by nastoupila jen část těchto lidí a počet vězňů by měl stoupnout na 25.000, bude nutný krizový scénář, řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR Luděk Kula."

Tedy v roce roce 2009 bylo pravomocně odsouzeno a mělo si odpikávat kratší či delší dobu trestu odnětí svobody necelých 30 tis. lidí. Pakliže tu máme dle tvého velmi racionálního odhadu 2 miliony drbanů, pak je ta Policie velmi bezzubá, nemyslš?:D Nicméně kdyby těch 2 miliony drbanů páchalo jen 1 protiprávní skutek týdně pak tu máme asi 105 milionů čísel jednacích ročně.Což vychází v průměru 682 tis. čísel jednacích na jeden okres, tedy asi 2000 protiprávních skutků v jednom okrese denně. Když uvážíme, že jsou to v průměru tak hodní drbani, že páchají protiprávní činnost jen jednou týdně pak jsou občané k tomuto dosti lhostejní neboť asi 95% této činnosti neohlásí ani jako poškození ani jako svědci. Nicméně podle Vás žijeme v hrozné společnosti, je tedy tou správnou cestou zavřít dva miliony lidí do vězení?;))

hammer: Co se tě tak dotklo, když chceš argumentovat, tak použij argumenty a nikoli doměnky a demagogii. Kdyby jsi věděl jen pramálo o sociologii tak by jsi nemohl uvést tak brutální nesmysl jako je cituji tě: "Ty vado, to s těma pěti procentama není můj xenofobní odhad, ale sociologická skladba každé společnosti známá asi tak sto padesát let!!! :D Komiku!"

Takže podle tebe má USA i Švýcarsko či Izrael stejnou skladbu společnosti? Pane jo! Co si asi vymyslíš příště?;))

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 17:08:14 17. 04. 2011
default.png
KAREL-150 [2011-04-17 09:30:16]: Karle, já jsem zapomněl, že ty mimo ty svoje citáty neznáš vůbec nic. Ty vado, to s těma pěti procentama není můj xenofobní odhad, ale sociologická skladba každé společnosti známá asi tak sto padesát let!!! :D Komiku!
Prostě pět procent lidí z populace má potíže se sociálním chováním. Nevím kde jsi přišel na nějaké nezaměstnané prosím tebe.
Myšlení lidí je totiž velmi často spjato s tím, aby se prostě uživili, aby měli čím na konci měsíce nebo kdy zaplatit složenky. No a myšlení těch pěti procent je jen o tom, aby oni sami měli co chtějí ani nevědí proč a je jim jedno kde, od koho, za jakou cenu... to vezmou.
Ty, Karle, dělal jsi vůbec psychotesty? Jestli ano, tak dneska by jsi je asi neudělal. Stačil by jeden článek co tu píšeš a každé ráno by jsi asi polykal tak 84 a půl prášku... Ty jsi nějaký úplně bokem Hodonína! Vykašli se na tu práci, nebo ti jebne úplně a jdi někam jinam.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu ANDRAS 15:52:23 17. 04. 2011
Andras.jpg
Karle, já si myslím, že drbanů v této republice v součastnosti máme minimálně 2 miliony.:-)A síla to je, však kdyby se v jeden okamžik pozatýkali všichni, co mají nastoupit k výkonu trestu, tak se do našich věznic ani nevejdou.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu KAREL-150 09:30:16 17. 04. 2011
Karel.150.jpg
HAMMER [2011-04-17 08:12:25]: Hammer: Nenech se vysmát, přece si nemyslíš, že 5 z 9 nezaměstnaných lidí jsou drbani??? Nezaměstnanost činí 9,2% a ty tu mluvíš o 5% občanů České republiky jako o drbanech. To je hodně velký poklesek v mých očích. Jestliže budou mít lidé takovéhle předsudky, tak se tato společnost nikdy dopředu nepohne! Pokud jsi jeden z xenofobnich jedinců tak jsem dohledal, že rómské komunity u nás žije 1,5 až 3% (stanovení je údajně obtížné a proto takto velké rozmezí) a že by také byli všichni drbani?? To tu vlastně dle tvého odhadu máme půl milionu drbanů, to je síla co Hammere?:D

A jestli mě napadlo, že lidé myslí jinak? Tím jsem si naprosto jistý. Mysl většiny lidí je denně poutána k věcem naprosto malicherným, v porovnání s tím co nad nimi visí! Jestli ovšem chceš věřit, že ti někdo pomůže, pak až celé spadne můžeš křičet, že chceš podbídnutý Nový světový řád organizací OSN, žádáš naprostou odevzdanost a totalitu a postavíš se do přední linie proti všemi útrapami zbídačenému lidu. Alternativou k této pohromě je přestat myslet na sebe a začít myslet na druhé..

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 08:12:25 17. 04. 2011
default.png
KAREL-150 [2011-04-16 10:21:57]: Ty vado Karle, napadlo tě někdy, že asi tak 90% lidí myslí zcela jinak než ty a těch 5% populace zvoucí se policejním hantecem drbani myslí diametrálně zcela jinak než ty?

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu KAREL-150 15:02:53 16. 04. 2011
Karel.150.jpg
Lidi přemýšlejte o tom, jestli tato společnost má na to, aby si každý jeden člověk v ní spořil 4000,- Kč měsíčně na penzijním spoření, aby jednou mohl dostávat důchod srovnatelný s těmi dnešními důchody?!!! Nemá na to 90% naší společnosti a nemá na to ani 95% policistů! Tak se proberte a začněte přemýšlet nad tím o jakou společnost tady stojíte! Vaše pendreky Vám budou na pendrek!!

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu KAREL-150 14:58:44 16. 04. 2011
Karel.150.jpg
Sice mám hodně co na práci, ale přesto Vám tu učiním krátký přepis. Kdo chce být hlupákem ani tento krátký článeček nepřečte. Kdo tomu však dá příležitost, tomu to přinese mnoho světla do duše..;-)

z Cicerova díla "O povinnostech":
Předmětem mého pojednání je pojem a podstata tzv. PROSPĚCHU. V užívání tohoto slova opustili lidé v pochybené praxi správnou cestu a ponenáhlu zašli tak daleko, že odlučujíce čestnost od prospěšnosti, pokládají čestné jednání za něco co není prospěšné a prospěšné jednání za něco co není čestné.

To je zhoubný blud nad nějž horší se nemohl v lidském životě ujmout! Velmi vážní filozofové zajisté v teorii rozlišují tyto tři představy, které v podstatě splývají v jednu.

Avšak lidé, kteří to dobře nechápou obdivují se často osobám prohnaným a zchytralým a pokládají špatnost za moudrost!!! Tento jejich blud je tedy třeba vyvrátit!

A všechno jejich klamné domění změnit v názor, že jen poctivou cestou a spravedlivými činy nikoli lstí a špatností mohou dojít svého cíle!!!

Z věcí, které slouží k uchování lidského života jsou některé neživé, jiné živé. Věci neživé se většinou získávají lidskou prací, ani bychom jich neměli, kdyby nebylo umění našich rukou, ani bychom jich nemohli užívat bez lidského přičinění. Neboť ani péče o zdraví, ani plavba, ani obdělování polí, ani sklizeň a uchovávání obilí a jiných plodů, to všechno by nebylo možné bez lidské práce. A dále jak vývoz našich přebytků, tak dovoz věcí, které potřebujeme by jistě neexistoval, kdyby se lidé o to nestarali, a stejně by ze země nebyo lámáno ani kamení nezbytné k našemu životu, ani by nebylo dobýváno železo, měď a zlato a stříbro v hloubce skryté bez práce lidských rukou.

A kdo by byl dal pokolení lidskému první příbytky, aby se v nich lidé chránili před krutými mrazy i před obtížným vedrem, nebo kdo by je byl potom opravoval, když se zřítili při prudké bouři nebo při zemětřesení nebo stářím, kdyby BYL SPOLEČNÝ ŽIVOT NENAUČIL LIDI, ABY SI V TAKOVÝCH PŘÍPADECH POMÁHALI!!!

Z těchto a MNOHÝCH JINÝCH PŘÍKLADÚ je patrno, že bychom nemohli získat prospěch a užitek z věcí neživých žádným způsobem BEZ PRÁCE LIDSKÝCH RUKOU!!

A jaký užitek a jaký prospěch by nám mohli poskytnout zvířata bez lidského přičinění? A nač bych vypočítával množství umění a řemesel bez nichž by se vůbec nebyl mohl život rozvinout. Neboť jak by se nemocným dostalo pomoci a zdravým obveselení? Jak by byl možný ušlechtilejší způsob života kdyby nám nesloužilo tolik umění a řemesel. Právě tím se tolik liší takto zušlechtěný lidský život od života zvířat.

Dokonce pak města BY NEBYLA MOHLA BÝT vystavěna a obývána BEZ POSPOLITOSTI LIDSKÉ! A odtud vznikly zákony a mravy, dále spravedlivé rozdělení práv a určitý životní řád.

Ale na druhé straně jako dokážeme velké a prospěšné činy jen se svornou pomocí jiných lidí, tak neexistuje žádné tak ohavné zlo, aby nehrozilo člověku od člověka. Slavný a výmluvný peripatetik Dikajarchos nám zanechal knihu o záhubě lidí, kde sebral příčiny, jež prý zahubili celá lidská pokolení jako zátopy, morové nákazy, neúroda a náhlé rozmnožení škodlivých zvířat a kde potom srovnává OČ VÍCE LIDÍ BYLO ZAHUBENO NÁSILÍM LIDSKÝM, TOTIŽ VE VÁLKÁCH A VZPOURÁCH OBČANSKÝCH NEŽ PŘI VŠECH OSTATNÍCH POHROMÁCH!!!

Nemůželi být tedy pochyby o tom, že lidé lidem mohou nejvíce prospívat i škodit, SOUDÍM, ŽE ZÍSKÁVAT PŘÍZEŇ LIDÍ A JEJICH POMOC dovede CTNOST!!

A tak zatím co se užitek dobývá řemeslnou prací, PŘÍZEŇ LIDÍ SI ZÍSKÁVAJÍ VYNIKAJÍCÍ MUŽOVÉ SVOU MOUDROSTÍ A CTNOSTÍ!!

Neboť ctnost se projevuje celkem asi třemi schopnostmi. Z nichž jedna záleží v tom, že POZNÁVÁME co je v každé věci pravého a pravdivého, co přiměřeného, co správného, co z čeho vzniká a JAKÁ JE ČEHO PŘÍČINA!!
Druhá v tom, že potlačujeme vzrušené pohyby mysli, které nazývají řekové pathé, a že PUDY, které oni nazývají hormaj PODROBUJEME ROZUMU!!
Třetí v tom, že jednáme s lidmi, s nimiž žijeme, rozvážně a obezřetně, tak abychom s jejich podporou dosahovali úplného uspokojení, přirozených životních potřeb a abychom zároveň s jejich pomocí odvraceli škody, které by nám hrozily a mstili se na těch, kdo by se nám pokusili ublížit, stíhající je TAKOVÝM TRESTEM, který připouští SPRAVEDLNOST A LIDSKOST!!

Tedy jedna zásada musí být všem společná!!!!!!
Že PROSPĚCH JEDNOTLIVCE MÁ BÝTI ZÁROVEŇ PROSPĚCHEM CELKU. Neboť kdyby každý chtěl uchvátit všechen prospěch jen pro sebe (pozn. Karla -dnešní svět) lidská společnost by se zcela rozpadla!!

A dále, jestliže NAŠE PŘIROZENOST žádá, aby člověk pomáhal člověku, ať je to kdokoliv, JEN A PRÁVĚ PROTO, ŽE JE TO ČLOVĚK, musí být podle téže přirozenosti, PROSPĚCH VŠECH LIDÍ VĚCÍ SPOLEČNOU!! A jestliže tomu tak je, JSME VŠICHNI SPOJENI JEDINÝM PŘIROZENÝM ZÁKONEM!!

Tudíž je zcela nevhodné co někteří lidé říkají, že by otci nebo bratru v ničem neublížili pro svůj prospěch, ale k ostatním občanům, že mají jiný vztah. Tito lidé soudí, že je nespojuje s ostatními občany, žádné právo ani žádné společenství směřující k obecnému blahu. Což je názor, který úplně rozvrací JEDNOTU obce!!

Ti lidé, kteří pak tvrdí, že musíme mít ohled na spoluobčany, ale nikoli na cizince, TI POPÍRAJÍ CIT POSPOLITOSTI CELÉHO LIDSKÉHO RODU!!!

!!!ALE BEZ TOHOTO CITU HYNE OD ZÁKLADU DOBROČINOST, ŠTĚDROST, ŠLECHETNOST A SPRAVEDLNOST!!!

A o těch lidech, kteří dávají výost cnostem musíme soudit, že jsou i vůči nesmrtelným bohům bezbožní!! Neboť vyvracejí lidskou společnost od nich zřízenou!

.....

Jinak potírají lstivé jednání zákony, jinak filozofové!!
Zákony potírají jen takové, které mohou hmatatelně postihnout. Filozofové však i ty, které postihují rozumovým poznáním!! Rozum tedy žádá, abychom ZANECHALI NÁSTRAH, PŘETVÁŘKY A KLAMU!!

Ačkoli se naše přirozené cítění porušilo tak, že takové jednání není pokládáno ani podle obecného mravu za nečestné, ani není stíháno zákonem nebo právem občanským, přece je zakázáno ZÁKONEM PŘÍRODY!!

Proto naši předkové rozlišili OBECNĚ LIDSKÉ PRÁVO a PRÁVO OBČANSKÉ. Co je obsaženo v právu občanském NENÍ PROTO JEŠTĚ OBSAŽENO V PRÁVU OBECNĚ LIDSKÉM!!!! Co je však obsaženo v právu obecně lidském to má být zároveň obsaženo v právu občanském!!

ALE MY NEPOSTIHUJEME VÝRAZNOU A PŘESNOU PODOBU SKUTEČNÉHO PRÁVA A PODSTATU SPRAVEDLNOSTI, NÝBRŽ ZNÁME JEN JEJÍ STÍNOVÉ OBRAZY, KÉŽ BYCHOM SE ALESPOŇ TĚMI ŘÍDILI, NEBOŤ POCHÁZEJÍ OD NEJLEPŠÍCH VZORŮ PŘÍRODY A PRAVDY!!

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu KAREL-150 10:21:57 16. 04. 2011
Karel.150.jpg
Andrasi, už jsem tě tu viděl párkrát manipulovat informacemi, jak se ti to zrovna hodí. Takže si mě urážej jak chceš, zřejmě ti někdo ublížil, a jestli jsem to já tak se ti z hlouby svého srdce omlouvám. Nicméně obšlehnutá věta z wikipedie, je pořád jen obšlehnutá věta z wikipedie. A tvrzení, že celé dílo jde proti mému smýšlení (nebo jak ty píšeš snům) je demagogie jako vystřižená od politiků a vědeckých institucí. Můžeš tedy rozvést oblíbenou pasáž? Doufám, že to zase někde neobšlehneš, protože kdyby jsi si přečetl Cicera, určitě by tě to muselo v dobrém poznamenat. Zamysli se.. Ikdyž to je asi těžké, když jsi kolem tebe prošel jen jeden Cicerův citát, který jsi si vyložil tvrdošíjně po svém, co?
Kdo četl Cicera, nemohlo ho to nepoznamenat, protože jinak by byl pokrytec, že jeho myšlenky pochopil a neřídí se jimi. Takže jsi pokrytec v tom, že jsi jej nečetl, nebo v tom, že jsi jej pochopil a kašleš na to?
Pochop, že nikoho nezajímá, jestli jsi zajímavý, ale to o co skutečně stojíš..

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu ZRUŠENO NA ŽÁDOST UŽIVATELE 09:46:03 16. 04. 2011
default.png
ANDRAS [2011-04-16 00:40:18]: čekal jsem, kdy na to taky přijdeš a kdy tu diskuzí zabalíš .-))... prostě s gramofonovou deskou nemá cenu diskutovat... .-))

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu ANDRAS 00:40:18 16. 04. 2011
Andras.jpg
karle 150, no vidis, me ani nenapadlo do te wiki nahlednout, kdyz mam doma prepisy v knizni podobe. Ale diskutovat s tebou je bezpredmetne. Kdyz uz nevis kudy kam, tak vymyslis taketo ptakoviny. Vzyt ty jsi normalni trumbera. O to te lituji vice. Jinak na zaver, ja se s tim dilem ztotoznuji a shledal jsem, ze se jeho tvrzenimi da zcela logicky oponovat tvym snum. Jak ale tak ctu tve prisveky, ty jsi opravdu....nelogicky:-)

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio